От твойСайт на Webex:

Изберете Изтегляне > Информация за версията .

  • Версия на страницата представлява това, което виждате на вашите уеб странициСайт на Webex.

  • Версията на настолното приложение представлява това, което виждате в срещите си.

  • Клиентите, които изберат да останат заключени в конкретна версия на настолното приложение, пак ще виждат промени в своитеСайт на Webexстраници, когато се пускат актуализации на продукти.

Webexсе показва информация за версията.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training

Webex Support

По време на среща, сесия или събитие:

Изберете Помощ > Всичко за Cisco Webex Meetings .


 

Информацията за версията не е достъпна по време на aWebexСесия за поддръжка.

Версията (или клиентската версия) е същата като версията на настолното приложение и представлява това, което виждате в срещите си.

Показва се информацията за версията.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training