Z twojegoWitryna Webex:

Wybierz Pobierz > Informacje o wersji .

  • Wersja strony reprezentuje to, co widzisz na stronach internetowychWitryna Webex.

  • Wersja aplikacji klasycznej reprezentuje to, co widzisz na spotkaniach.

  • Klienci, którzy zdecydują się pozostać zablokowani w określonej wersji aplikacji komputerowej, nadal będą widzieć zmiany wWitryna Webexstrony jako aktualizacje produktów są wydawane.

Webexzostaną wyświetlone informacje o wersji.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training

Webex Support

Podczas spotkania, sesji lub wydarzenia:

Wybierz opcję Pomoc > Informacje o spotkaniach Cisco Webex .


 

Informacje o wersji nie są dostępne podczasWebexSesja wsparcia.

Wersja (lub wersja klienta) jest taka sama jak wersja aplikacji klasycznej i reprezentuje to, co widzisz na spotkaniach.

Zostaną wyświetlone informacje o wersji.

Webex Meetings Webex Events

Webex Training