Lägg till delade enheter och tjänster i en arbetsyta

När personer är på jobbet samlas de i många arbetsytor som mötesrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se hur samarbetet sker. Oavsett vilken enhet du väljer att lägga till i arbetsytan tilldelas enheten till arbetsytan, inte en användare. Den största fördelen är delad användning.

Var den här artikeln användbar?