Stvari koje treba da imate na umu

Administrator mora da podesi nalog pomoću hibridnog kalendara kako biste mogli da primate obaveštenja o zakazanim sastancima i pozivima. Možete primati obaveštenja zaWebex Meetings, sastanci zakazani odAplikacija Webexprostor sa jednom ili više osoba i sastanci zakazani pomoću @webex ili @meet. Podešavanja obaveštenja o sastanku još nisu dostupna zaAplikacija Webexza veb, iPhone, iPad ili Android.

Podešavanja obaveštenja o zakazanom sastanku utiču samo na obaveštenja o zakazanom sastanku. Ne utiču na dugmad za pridruživanje koja se pojavljuju uAplikacija Webex, na video sistemima ili na sobnim uređajima.

Ako se pridružite sastanku izWebex Meetings, zeleno dugme Join nastavlja da se prikazuje uAplikacija Webexdo kraja zakazanog vremena sastanka. U ovom trenutku nema načina da se odbije obaveštenje.

1

Kliknite na profilnu sliku, a zatim izaberite Podešavanja > Obaveštenja.

2

U okviru Zakazanih sastanaka izaberite kada želite da primate obaveštenja:

 • 5 minuta pre vremena početka

 • 1 minut pre vremena početka

 • U vreme početka

 • Isključeno


 

Ako ste izabrali 5 minuta pre vremena početka ili 1 minut pre vremena početka, možete da izaberete Odloži da biste dobili drugi podsetnik na vreme početka sastanka ili da biste u potpunosti odbacili obaveštenje.

3

Izaberite Sačuvaj da biste sačuvali podešavanja obaveštenja.

1

Kliknite na profilnu sliku, a zatim izaberite Podešavanja > Obaveštenja.

2

U okviru Zakazanih sastanaka izaberite kada želite da primate obaveštenja:

 • 5 minuta pre vremena početka

 • 1 minut pre vremena početka

 • U vreme početka

 • Isključeno


 

Ako ste izabrali 5 minuta pre vremena početka ili 1 minut pre vremena početka, možete da izaberete Odloži da biste dobili drugi podsetnik na vreme početka sastanka ili da biste u potpunosti odbacili obaveštenje.

3

Izaberite Sačuvaj da biste sačuvali podešavanja obaveštenja.

1

Dodirnite profilnu sliku, izaberite Podešavanja > Obaveštenja > Sastanci > Obaveštenja o sastancima, a zatim izaberite kada želite da primate obaveštenja:

 • 5 minuta pre

 • 1 minut pre

 • Neposredno pre

 • Isključeno


 

Ako izaberete Isključeno, ali imate povezan Microsoft Outlook nalog, možda ćete i dalje dobijati obaveštenja o podsetnicima za sastanke.

1

Kliknite na profilnu sliku, a zatim izaberite Podešavanja > Obaveštenja.

2

U okviru Zakazanih sastanaka izaberite kada želite da primate obaveštenja:

 • 5 minuta pre vremena početka

 • 1 minut pre vremena početka

 • U vreme početka

 • Isključeno