Co je třeba mít na paměti

Váš správce musí nastavit váš účet v hybridním kalendáři, abyste mohli přijímat oznámení o plánovaných schůzkách a hovorech. Můžete dostávat oznámení oWebex Meetings, schůze naplánované odAplikace Webexprostor s jedním nebo více lidmi a schůzky naplánované pomocí @webex nebo @meet. Nastavení upozornění na schůzky zatím nejsou k dispozici proAplikace Webexpro web, iPhone, iPad nebo Android.

Nastavení oznámení naplánované schůzky ovlivňují pouze oznámení naplánované schůzky. Nemají vliv na tlačítka pro připojení, která se zobrazují vAplikace Webex, na video systémech nebo na pokojových zařízeních.

Pokud se připojíte ke schůzce odWebex Meetings, zelené tlačítko pro připojení se bude i nadále zobrazovat vAplikace Webexdo konce plánovaného času schůzky. V tuto chvíli neexistuje žádný způsob, jak zrušit oznámení.

1

Klikni na svoji profilovou fotku a vyber Nastavení > Oznámení.

2

V části Naplánované schůzky vyberte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 min. před časem zahájení

 • 1 min. před časem zahájení

 • V čase zahájení

 • Vypnuto


 

Pokud jste zvolili 5 minut před začátkem nebo 1 minutu před začátkem, můžete zvolit možnost Uspat, abyste v době zahájení schůzky obdrželi další připomenutí, nebo oznámení zcela zamítli.

3

Pro uložení nastavení oznámení zvolte Uložit.

1

Klikni na svoji profilovou fotku a vyber Předvolby > Oznámení.

2

V části Naplánované schůzky vyberte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 min. před časem zahájení

 • 1 min. před časem zahájení

 • V čase zahájení

 • Vypnuto


 

Pokud jste zvolili 5 minut před začátkem nebo 1 minutu před začátkem, můžete zvolit možnost Uspat, abyste v době zahájení schůzky obdrželi další připomenutí, nebo oznámení zcela zamítli.

3

Pro uložení nastavení oznámení zvolte Uložit.

1

Klepni na svoji profilovou fotku, vyber Nastavení > Upozornění > Schůzky > Upozornění na schůzky a pak vyber, kdy chceš dostávat oznámení:

 • 5 minut před

 • 1 minutu před

 • Bezprostředně před

 • Vypnuto


 

Pokud vyberete možnost Vypnuto, ale máte připojený účet aplikace Microsoft Outlook, můžete stále dostávat oznámení o připomenutí schůzky.

1

Klikni na svoji profilovou fotku a vyber Nastavení > Oznámení.

2

V části Naplánované schůzky vyberte, kdy chcete dostávat oznámení:

 • 5 min. před časem zahájení

 • 1 min. před časem zahájení

 • V čase zahájení

 • Vypnuto