Når enheten er i personlig modus, kan du gjøre følgende:

Fra Cisco Webex Settings kan du få aktiveringskoden uten å måtte være administrator. Du kan bruke denne aktiveringskoden til å konfigurere enheten for første gang eller registrere den på nytt.


  • Hvis du har en ny enhet eller en enhet som er registrert på en annen samtaletjeneste, må den kjøre programvareversjon CE9.0.1 eller senere.

  • Brukere med en profesjonell Webex Calling-lisens kan bruke sin personlige romsystemenhet til å foreta (eller motta) eksterne samtaler ved hjelp av et telefonnummer eller bruke utvidelsesbasert anrop fra enheten.

  • Dine personlige møter vises på enheten din 5 minutter før de starter. Det er mulig å skjule møtedetaljer, slik at møtetitlene ikke vises på enheten.

1

Hvis enheten tidligere er registrert på Cisco Webex eller en annen samtaletjeneste, tilbakestiller du enheten til fabrikkstandard først.

Velg enhetsnavnet på startskjermen, og gå til Innstillinger . Velg Tilbakestilling til fabrikkstandard , og bekreft at du vil tilbakestille enheten.

2

Opprett en ny enhet fra Cisco Webex-innstillinger ved å velge Mine enheter og Generer aktiveringskode . Aktiveringskoden sendes også til e-posten din.

3

Gå gjennom installasjonsveiviseren på enheten. Når du kommer til Velg en samtaletjeneste, velger du Cisco Webex og skriver inn aktiveringskoden du opprettet.

Fullfør trinnene i veiviseren, og enheten er klar til bruk.

4

Etter oppsettet kan du se enheten din på Cisco Webex-innstillinger under Mine enheter . Fra denne siden kan du også endre enhetsnavnet og deaktivere det.

Hvis du vil endre enhetsnavnet, velger du ikon og Enhetsinnstillinger . Bruk et beskrivende navn som gjør det enklere å gjenkjenne enheten, for eksempel Lisas hjemmekontor.