1

Klik op profielfoto en klik vervolgens op Instellingen > Algemeen .

2

Vink onder Beschikbaarheid en status het selectievakje Beschikbaarheid enstatussen weergeven uit en klik vervolgens op Opslaan.

1

Klik op profielfoto en klik vervolgens op Voorkeuren > Algemeen .

2

Vink onder Beschikbaarheid en status het selectievakje Beschikbaarheid enstatussen weergeven uit en klik vervolgens op Opslaan.

1

Tik op profielfotoen selecteer Instellingen > Algemeen .

2

Schakel de schakelaar Uw status delen uit.

1

Klik op profielfoto en klik vervolgens opInstellingen > Algemeen .

2

Vink bij Status het selectievakjeStatussen weergeven uit en klik vervolgens opOpslaan.