1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Ustawienia > Ogólne.

2

W obszarze Dostępność i stanusuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż dostępność i stany, a następnie kliknij przycisk Zapisz .

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij preferencje > Ogólne.

2

W obszarze Dostępność i stanusuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż dostępność i stany, a następnie kliknij przycisk Zapisz .

1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ogólne .

2

Wyłącz przełącznik Udostępnij swój status.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Ustawienia> Ogólne.

2

W obszarze Stanusuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż stany, a następnie kliknij przycisk Zapisz .