באפשרותך להשתמש ביישום Webex כדי לבצע שיחות במכשיר Cisco כאשר היישום מחובר אליו.

  • התקשר לרווח : בעת ההתקשרות לשטח, כל המשתתפים בשטח זה מודעות למכשירים שלהם. 
במהלך השיחה, כל אחד במרחב הזה יכול להצטרף על-ידי בחירה בלחצן ' join ירוק '.

    בחר רווח ולחץ על הסמל ' פגישה ' .

  • להתקשר לאיש קשר : בחר איש קשר ולחץ על סמל שיחת וידאו. בחר Webex שיחה .