Aplikacja Webex umożliwia nawiązywanie połączeń na urządzeniu Cisco po podłączeniu do niego aplikacji.

  • Nawiązywanie połączenia z miejscem : podczas dzwonienia Space wszyscy uczestnicy tego obszaru są powiadamiani na swoich urządzeniach 
Podczas połączenia każdy użytkownik tego obszaru może dołączyć, wybierając zielony przycisk Dołącz .

    Zaznacz spację i kliknij ikonę Spotkanie.

  • Nawiązać połączenie z kontaktem : Wybierz kontakt i kliknij ikonę połączenia wideo. Wybierz Połączenie Webex.