Сдвояване на наушници като гост

Можете да сдвоите до три комплекта наушници за гости към базата. Наушниците-гости запазват настройките си и силата си на звука. Наушниците-гости се заглушават по подразбиране по време на сдвояването. Главните наушници издават звукова индикация при опит за сдвояване на наушници-гости. Главните наушници трябва да потвърдят наушниците-гости в рамките на 10 секунди. Издава се втори сигнал, когато главните наушници приемат гости за конференция. Светлинният индикатор на първоначалната база на наушниците-гости примигва в бял цвят, за да покаже, че вече не е сдвоена с наушниците.

Когато наушниците-гости правят опит за сдвояване, главните наушници не могат да приемат постъпващи повиквания, докато не приемат или отхвърлят наушниците-гости в базата.

Преди да започнете

Главните наушници трябва вече да са сдвоени с базата.

1

Поставете наушниците-гости на базата.

2

Натиснете Обадете се на бутона за повикване на първичните слушалки, за да разрешите присъединяването на слушалките за гости.

3

Факултативен: Натиснете бутона Заглушаване на звукана слушалките за гости, за да се присъедините към разговора.

Отмяна на сдвояването на наушници като гост

Можете да отмените сдвояването на наушниците гости от главната база.

Извършете едно от следните действия:

  • Натиснете и задръжте Обадете се на бутона за повикване на слушалките за гости, докато чуете тон.
  • Поставете главните наушници на базата. Всички наушници-гости се изключват.

Промяна на главните сдвоени наушници

Можете да промените главните наушници на стандартна база или мултибаза. Когато новите наушници се сдвоят, предишните главни наушници издават звуков сигнал и прекратяват сдвояването си с базата.

1

На новите слушалки задръжте заглушаване на бутона за изключване на звуказа пет секунди, докато светодиодът на слушалките бързо се редува червено-бяло.

2

Поставете новите наушници на базата.

Отмяна на сдвояването на главните наушници с базата

Можете да определите нови наушници за главни и принудително да отмените сдвояването на старите наушници с базата. Това е полезно в случай, че не можете да намерите главните наушници и да ги изключите.

Не можете да отмените сдвояването на главните наушници, ако има активно повикване или сте в конферентен режим.

1

На новите си слушалки задръжте бутона Заглушаване на звука за петсекунди. Светлинният индикато на наушниците започва да примигва в червен и бял цвят.

2

Поставете наушниците на базата. Базата определя новите наушници като главни и отменя сдвояването на старите наушници.

Старите главни наушници издават звуков сигнал, който показва, че сдвояването им с базата е отменено.