Spárovat s náhlavní soupravou hosta

S jednou základnou můžete spárovat až tři hostující náhlavní soupravy. Hostující náhlavní soupravy si zachovávají všechna nastavení optimalizace a hlasitosti. Ve výchozím nastavení jsou hostující náhlavní soupravy při párování ztlumeny. Primární náhlavní souprava přehraje upozorňující tón, když se s ní pokouší spárovat hostující náhlavní souprava. Primární náhlavní souprava musí hostující náhlavní soupravu během 10 sekund potvrdit. Druhý tón se přehraje, když primární náhlavní souprava přijme hosta ke konferenci. Kontrolka na původní základně náhlavní soupravy zabliká bíle na znamení, že s ní není spárována žádná náhlavní souprava.

Když se hostující náhlavní souprava pokouší spárovat, primární náhlavní souprava nemůže přijmout příchozí hovory, dokud nepřijme nebo odmítne požadavek hostující náhlavní soupravy na spárování se základnou.

Než začnete

Primární náhlavní souprava již musí být spárována se základnou.

1

Umístěte hostující náhlavní soupravu na základnu.

2

Chcete-li hostující náhlavní soupravě povolit připojení, stiskněte na primární náhlavní soupravě tlačítko Volat Tlačítko Volat.

3

Volitelné: Chcete-li se přípojit ke konverzaci s hostující náhlavní soupravou, stiskněte tlačítko Ztlumit Tlačítko Ztlumit.

Zrušení spárování s náhlavní soupravou hosta

Můžete zrušit spárování hostující náhlavní soupravy s primární základnou.

Proveďte jednu z následujících činností.

  • Na hostující náhlavní soupravě podržte tlačítko Volat Tlačítko Volat, dokud neuslyšíte tón.
  • Umístěte primární náhlavní soupravu na základnu. Všechny hostující náhlavní soupravy budou odpojeny.

Změna primárního spárování náhlavní soupravy

Primární náhlavní soupravu na standardní základně nebo multizákladně můžete změnit. Při spárování nové náhlavní soupravy přehraje předchozí primární náhlavní souprava tón a odpojí se od základny.

1

Na nové náhlavní soupravě podržte tlačítko Ztlumit Tlačítko Ztlumit po dobu pěti sekund, dokud kontrolka náhlavní soupravy nezačne rychle střídat červenou a bílou barvu.

2

Umístěte novou náhlavní soupravu na základnu.

Zrušení spárování primární náhlavní soupravy se základnou

Můžete určit novou primární náhlavní soupravu a vynutit zrušení spárování staré náhlavní soupravy se základnou. To je užitečné pro případ, kdy nemůžete najít primární náhlavní soupravu a vypnout ji.

Spárování primární náhlavní soupravy nelze zrušit, pokud právě voláte nebo jste v konferenčním režimu.

1

Na nové náhlavní soupravě podržte tlačítko Ztlumit Tlačítko Ztlumit po dobu pěti sekund. Kontrolka náhlavní soupravy bude měnit barvu mezi červenou a bílou.

2

Umístěte náhlavní soupravu na základnu. Základna označí novou náhlavní soupravu jako primární náhlavní soupravu a zruší spárování se starou náhlavní soupravou.

Stará primární náhlavní souprava během rušení spárování se základnou přehraje upozorňující tón.