Можете да видите състоянието си извън офиса само в Webex App:

  • Когато зададете автоматичните си отговори за извън офиса в Microsoft Outlook или вашия извън офиса или ваканция отговор в Google Календар, вижте Извън офиса или ваканция отговор за Gmail за повече информация.

    Това не е същото като избора "Извън офиса", когато планирате среща или събрание.

  • Когато календарът ви е интегриран с Webex App

Ако не сте сигурни за настройката си, обърнете се за помощ към администратора си.

Отидете на Microsoft Outlook или Google Календар, за да зададете автоматичните си отговори.

Състоянието ви в Webex App автоматично се актуализира в рамките на 20 минути и снимката на потребителския ви профил показва така: .

Хората във вашата организация ще видят състоянието ви:

  • Когато те @mention.

  • Когато видят името ви в списъка с интервали.

  • Под вашето име, когато ви съобщение директно.

  • Когато видят името ти в списък "Хора" на космоса.

  • В списъка с резултати, когато търсят името ви.