Webex aplikacija | Prikazuje kada niste u uredu

Kada morate napustiti ured zbog sastanka ili kada idete na odmor, možete obavijestiti druge putem statusa webex aplikacije u slučaju da vas žele kontaktirati.

Je li taj članak bio koristan?