Multistreaming är tillgängligt för alla Webex-webbplatser, förutom för FedRAMP-auktoriserade Webex-webbplatser.

Visning av aktiva mötesdeltagare från valfri app eller enhet

Det spelar ingen roll hur personer deltar i mötet – oavsett om det gäller från Webex Meetings-app eller Webex-appen, från ett Webex-skrivbord, rum eller en Board-enhet eller från en annan Webex-videoenhet kommer du nu att se fler av de mest aktiva mötesdeltagarna på skärmen åt gången.Du är begränsad till sex källor mellan Webex-videonätsnoder.Om du deltar från webbaserade Webex Meetings kan du se video med upp till sex mötesdeltagare som deltar via Webex-appen eller -enheter.Om du har använt Webex-appen, Webex-registrerade enheter eller SIP-enheter för att delta i ett möte via en videonätsnod (eller på något annat sätt än Webex Meetings-app) i andra riktningar kan du även se video med upp till sex mötesdeltagare som deltar via Webex Meetings-app.

Samtidig visning av delat innehåll och miniatyrer av aktiva deltagare

Minimalt omkodad konferensteknik (MTC) skickar video som en multistream, vilket gör det möjligt för Webex-appen och -enheter att visa flera videoskärmar samtidigt som allt delat innehåll.Detta innebär att du kan se miniatyrer av de mest aktiva deltagarna även när någon delar sin skärm eller program under mötet.

Förbättrad hantering av video och ljud

Media Assure är en uppsättning algoritmer som fungerar i bakgrunden på alla ljud- och videoströmmar för att upptäcka dåliga nätverksförhållanden, till exempel paketförlust, latens och jitter, och sedan kompensera för dem så att de ger bästa möjliga kvalitet i alla omständigheter.Media Assure arbetar med alla Webex Meetings-, personligt rum-möten och teammöten med mötesdeltagare som har anslutit från Webex Meetings-app- och Webex-appen och från Webex-skrivbords-, rum- eller board-enheter.

Stöd för Webex-videonät

Om du är värd för möten med Webex-videonät kan du även dra nytta av dessa funktioner.Webex-videonät har stöd för flera videoströmmar för molnregistrerade enheter.Multistream ger bättre bandbreddsanvändning i genomsnitt, särskilt för överlappande länk mellan de lokala Webex-videonätsnoderna och Webex-molnet.