Поддържани версии


Трябва да поддържате хоста на конектора си Expressway-C за хибридни услуги актуализиран. Можете да изтеглите най-новия софтуер expressway, безплатно, от software.cisco.com.

  • Вижте следващите таблици за повече информация относно поддържаните в момента версии и какво да очаквате, когато трябва да надстроите вашите Expressways.

  • Вижте Надстройте Connector Host Expressway, използван за вашите Хибридни услуги за правилната последователност, за да надстроите вашите Expressways, които се използват за хостинг на конектори.

  • Вижте ръководствата за разполагане за Календар, Съобщение и Обслужваемост за това как да регистрирате вашия Expressway сигурно в облака, така че Expressway да може да хоства софтуер за хибриден конектор. Във всяко ръководство изпълнете стъпките в "Регистриране на хостовете на конектора Expressway-C към облака Cisco Webex".

Expressway е платформата, на която софтуерът на конектора се изтегля, изпълнява, инсталира и надгражда автоматично от облака. Също така трябва да надстроите до най-новото стабилно освобождаване на конектора като предпоставка за техническа поддръжка. За управление на надстройката на конектор вижте свързаните статии за графици за надстройване и бележки по изданието.

Таблица 1. Поддръжка за регистрация на хоста на конектора на експресния път

Тип на хоста на конектора за автомагистрала

Поддръжка на версия

Нови и не са регистрирани

За нови хостове на конектори на Expressway трябва да се регистрирате в облака с помощта на X12.5 при минимум. Ще видите съобщение за грешка в контролния център, ако се опитате да регистрирате версия, която не се поддържа за хибридни услуги.

Съществуващи и вече регистрирани

За съществуващите хостове за конектори на Expressway, които вече са регистрирани в облака, ви препоръчваме да надстроите вашите Expressways възможно най-скоро след пускането на нова версия, но поддържаме още версия X8.11, както и всяко второстепенно или поддържащо издание, изградено на върха на поддържаните издания.

Напомняния за надстройване

За Expressways, които са изложени на риск да бъдат неподдържани за хибридни услуги, ще получите разширено известие в интерфейса на Expressway, който ви напомня да надстроите до най-новата версия. Версията на Expressway, на която се изпълнява хибридното ви разполагане, определя напомнянето, което виждате; двата случая са обхванати в следната таблица.

Таблица 2. Напомняния за надстройка на хоста на конектора за експресния път

Версия на хоста на конектора на експресния път

Поддръжка на версия

Поддържано—Едно издание зад най-новото

За Expressways, които са едно издание зад най-новото, ще получите разширено известие на Expressway, което ви напомня да надстроите най-новата версия. Софтуерът на конектора все още автоматично изтегля, инсталира и изпълнява и разполагането ви все още се поддържа, но ви препоръчваме да надстроите до най-новата версия при най-ранното си удобство.

Неподдържан—Две издания зад най-новите

Ще получите предупреждение, че версията вече не се поддържа за хибридни услуги. Софтуерът на конектора все още автоматично изтегля, инсталира и изпълнява, но разполагането ви се счита за неподдържано и с риск да не работи, докато не надстроите до най-новата версия възможно най-скоро.