BIR IT yöneticisi olarak cihazı Microsoft Intune ya da cihaz kaydı için başka bir üçüncü taraf hizmetiyle kaydederek tam kontrolü zorunlu veya pin kilitlemeyi zorunlu kılan ya da kurum içindeki kullanıcılar arasında veri paylaşımını kontrol etmek üzere ayarları yapılandırmak için Control Hub'ı kullanabilirsiniz.

Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)—Kurumsal kuruluşa ait mobil cihazlar için bu cihazlar ve tüm uygulamalar MDM uygulamasına kaydolarak yönetilir.

Mobil Uygulama Yönetimi (MAM)- Kişisel olarak ait mobil cihazlar için Webex Uygulaması yalnızca MAM uygulamasına kaydolarak yönetilir.

Aşağıdaki seçeneklerin kullanılması önerilir:

 1. Microsoft Entune

 2. Uygulama Yapılandır

 3. Uygulama kaydırma

 4. Control Hub'da yönetici kontrolleri

Microsoft Intune entegrasyonu

Microsoft Intune entegrasyonu, kişisel olarak sahip olunan cihazları destekler ve Webex uygulamasına isteğe bağlı cihaz kaydıyla koruma sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Intune.

Microsoft Intune Uç Noktası Yöneticisi ile nasıl hizmet Webex yönetme hakkında ayrıntılar için bkz. Microsoft Intune ile Webex | Yükleme.

 • Microsoft Intune uygulaması, talep üzerine VPN gibi uygulama politikalarının uygulamasına veya iş e-postası kullanımına izin verir.

 • MDM cihazı kaydı isteğe bağlıdır.

 • Webex App store / Google Play'den edinilen Microsoft Intune için Uygulama.

 • Microsoft Intune SDK entegrasyonu, Paket Uygulaması'nın sarmalanmış sürümlerini kullanarak AppConfig ve MAM'ler tarafından sağlanan diğer Webex sağlar.

 • Uyumluluk ve koşullu erişim: Microsoft Intune, çok çeşitli erişim kontrolü senaryolarını etkinleştirmek için Azure AD (kimlik ve erişim yönetimi) ile entegre olur. Örneğin, mobil cihazların Mobil Cihazlar Uygulamasına erişmeden önce Microsoft Intune'da tanımlanan kuruluş standartlarıyla uyumlu Webex sebilirsiniz.

 • Microsoft Intune uygulama koruma politikaları, bir kuruluşun verilerinin güvenli veya yönetilen bir uygulamada kalmasını sağlayacak kurallardır. Politika, kullanıcı kurumsal verilere erişmeye veya bunu taşımaya ya da kullanıcı uygulamadayken politikaya erişen veya izlemekte olan bir dizi eyleme erişinca zorunlu kılınan bir kural olabilir.

EMM'i AppConfig ile ayarla

AppConfig, iOS ve Android için temel işletim sistemi (OS) seviyesi uygulama kontrolü özelliklerini tanımlayan bir topluluktır .

Aşağıdaki tabloda, Android ve iOS üzerinde Mobil Uygulama Webex desteklenen AppConfig politikaları ve ek tablo ve ek tablolarda yer alır. Ayrıca, name ve (türü) uygulamanın yapılandırılabilir özelliklerini seçin.

Mobil Uygulama için bu davranışların/politikaların nasıl yapılandır Webex için AppConfig'i kullanmayla ilgili uygulama yönetim sisteminin belgelerine bakın.

Tablo 1. Destek için desteklenen AppConfig Webex

iOS

Android

Varsayılan Tarayıcı Etkin

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

defaultBrowserEnabled(bool)

Desteklenmiyor.

Kopyala ve Yapıştır'ı Devre Dışı Bırak

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

copyAndPasteDisabled (bool)

Desteklenir

"EMM yapılandırmasında kullanılabilen kullanıcı Android İş profil ayarları" ile Android işletim sistemi ayarlarını kullan

Ekran Yakalamayı Devre Dışı Bırak Mobil Uygulamada ekran yakalamayı önlemek için EMM'de kullanılabilen iOS işletim sisteminin Webex kullanın

Desteklenir

"EMM yapılandırmasında kullanılabilen kullanıcı Android İş profil ayarları" ile Android işletim sistemi ayarlarını kullan

Yönetilen Açık/Belge Paylaşımı

Desteklenir

EMM yapılandırmasında bulunan iOS Yönetilen Webex Uygulama Kısıtlamaları parametrelerini kullanma

Desteklenir

"EMM yapılandırmasında kullanılabilen kullanıcı Android İş profil ayarları" ile Android işletim sistemi ayarlarını kullan

Geçiş Kodu/TouchID

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

pinLockDuration(tam sayı)

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

pinLockEnabled(bool)

Uygulama Yedeklemeyi Engelle

Desteklenir

EMM yapılandırmasında Webex Uygulama Kısıtlamaları parametrelerini kullanmak

Desteklenir

"EMM yapılandırmasında kullanılabilen kullanıcı Android İş profil ayarları" ile Android işletim sistemi ayarlarını kullan

Uzaktan Silme

Desteklenir

EMM yapılandırmasında Webex Uygulama Kısıtlamaları parametrelerini kullanmak

Desteklenir

"EMM yapılandırmasında kullanılabilen kullanıcı Android İş profil ayarları" ile Android işletim sistemi ayarlarını kullan

FedRamp Kümesi Oturum Açması Gerektir

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

fedRampEnabled (bool)

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

fedRampEnabled (bool)

Çoklu Oturum Açma

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

login_hint kullanıcının e-posta adresini önceden doldurmak için (dize)

Desteklenir

Yönetilen Uygulama Yapılandırma Anahtarını Kullan

login_hint kullanıcının e-posta adresini önceden doldurmak için (dize)

Oturum Açma için WebView

Desteklenmiyor.

Uygulamanın, yetkilendirme oturum açma akışı için WebView'i kullanmasını sağlar.

loginUseWebView(bool)


 

Uygulama Yapılandırması parametresini ayarerek her bir kullanıcı için oturum açma e-posta adresini önceden doldurabilirsiniz login_hint. Parametreyi, MDM sağlayıcısından bir e-posta adresi değişkeni kullanarak ayarlamanız gerekir. Bu değişkenler ve kullanımları sağlayıcıya göre farklılık gösterir. Ayrıntılar için EMM belgelerine bakın.

IPA ve AAB ile uygulama kaydırma

WebexUygulaması'nın sarmalanmış sürümleri, iOS için IPA dosyası ve Android için AAB dosyası, mobil uygulama Webex programı kullanılarak kullanılabilir.

Android için AAB dosyası APK dosyasını içerir.

 • Sarmalanmış uygulama dosyaları, yönetim uygulamasının bir uygulamanın mobil cihazda nasıl kullanı olduğunu kontrol uygulamasını sağlar. Kaydırma işlemi, yönetim uygulamasının sarılmak uygulamayı kontrol etmek için kullandığı ek bir kütüphane seti sağlar.

 • Uygulamanın IPA ve AAB Webex sağlaruz.

 • Uygulamanın MAM tarafından Webex sürümleri, MAM uygulaması tarafından kaydedilebilir ve yetkilendirilebilir.

 • Kullanıcıların, uygulama mağazasından veya MAM uygulama depondan Webex ve MAM ile yönetilen sürümünü indirmeleri gerekir.

 • Uygulamanın MAM tarafından kontrol edilen Webex sürümlerinin kullanımı , AppConfig aracılığıyla sağlananlara ek kontroller sağlar.

Mobil yönetim için yönetici kontrolleri

Microsoft Intune, AppConfig veya Uygulama kaydırma seçeneklerini kullanmayı tercih ederseniz yöneticiler için Control Hub'da kullanılabilen yönetici kontrolleri şunlardır: