10 Temmuz 2015 Temmuz 2015

Video Ağ Yapısı: Yeni toplu sağlama betiği

Video Ağ Ağı dağıtımınıza birçok düğüm dağıtmanız gerekirse işlem zaman alıcı bir işlemdir. https://github.com/CiscoDevNet/webex-video-mesh-node-provisioning VMware ESXi sunucularında Video ağ kümesi düğümlerini hızlı bir şekilde dağıtmak için komut dosyasını kullanabilirsiniz. Komut kullanımına ilişkin talimatlar için Beni Oku dosyasını okuyun.

29 Nisan 2022

Video Ağ Yapısı: Tüm harici toplantılarda ortamlarınızı Video Ağ Webex tutma

Önceki sürümlerde, video ağ sadece dahili siteleriniz için toplantılar için Video Ağ File kullanımını kontrol ediliyordu. Harici ve harici toplantı sitelerinde barındırılan Webex, Video Ağ Sitesi basamaktan alt basamak art arda Webex. Harici site Video Ağ Kümesi basamaklarına izin vermediyse ortamınız her zaman bulut düğümlerini Webex kullanılır.

Tüm Harici Toplantılar için Video Ağ Webex Meetings ayarıyla, Webex kullanılabilir Video Ağ Kümesi düğümleri varsa ortamınız harici sitelere sahip toplantılarda bu düğümlerde çalışır. Ayrıntılar için bkz. .https://help.webex.com/en-us/article/nzvixgk/Keep-your-media-on-Video-Mesh-for-all-external-Webex-meetings

24 Nisan 2022

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı: Birleştirilmiş CM yayıncıları için abonelerin içe aktarması

Hizmet Kullanılabilirlik bağlayıcısı ana bilgisayarı için ECP kullanıyorsanız, aboneleri hizmet kullanılabilirlik kümesine eklemenin yeni bir yolu vardır. Kümeye Unified CM yayıncısı ekleyseniz bağlayıcı, yayıncıyı anket eder ve abonelerinin listesini otomatik olarak doldurmak için. Ayrıntılar için hizmet kullanılabilirlik bağlayıcısı için dağıtım kılavuzuna bakın.

15 Ekim 2021

Karma Veri Güvenliği: Docker Masaüstü lisans gereksinimi

HDS düğümlerini yükp yapılandırırsanız bir kurulum uygulaması çalıştırmak için Docker Desktop'a ihtiyacınız olur. Docker kısa süre önce lisanslama modelini güncelledi. Organizasyonsanız Docker Masaüstü için ücretli bir abonelik gerekli olabilir. Ayrıntılar için " Docker Ürün Aboneliklerimizi Güncelleniyor ve Uzatıyor" docker blog gönderisini okuyun.

30 Haziran 2021 Çarşamba

Karma Çağrı Hizmeti: Expressway Call Connector mimarisi için EOL duyurusu

30 Haziran 2021'den kadar, kullanıcılar ve PSTN erişimi (Expressway Call Connector mimarisi) gerektiren kişisel mod cihazları için Karma Çağrı Hizmeti, Hizmet Ömrü Sonu (EOL) olarak sona erer ve artık destek olmaz.

Ayrıntılar https://help.webex.com/n2q9085 için bkz. .

23 Nisan 2021

Karma Takvim Hizmeti: Özelleştirilmiş Toplantı Daveti Şablonları

Yöneticiler Cisco Webex Control Hub takvim hizmetinin toplantı davetine dahil olduğu toplantı katılma ayrıntılarını artık seçebilir:

 • Telefonla Katılma ayrıntılarını gösterme veya gizleme.

  Arama ayrıntılarını dahil ediyorsanız küresel çağrı numaralarına bağlantı, ücretsiz arama kısıtlamalarına bağlantı veya her ikisi birden de 100'e 1 ekleyebilirsiniz.

 • Bir uygulama veya video konferans cihazından katılmayla ilgili ayrıntıları gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

  Görüntülü arama ayrıntılarını dahil etmek için IVR IP adresini, Skype Kurumsal katılma bağlantısını veya her ikisini birden dahil etmek de seçebilirsiniz.

Ayrıca Karma Karma Ağ'ın desteklediği tüm diller için özel bir üstbilgi ve altbilgi 10 takvim hizmeti (veya tanımlanmamış diller için varsayılan olarak belirli bir dilin üstbilgi ve altbilgisi kullanın).

Üstbilgi ve altbilgi değerlerinin her biri (boşluklar dahil) en fazla 1024 karaktere sahiptir.

4 Mart 2021

Hizmet Sağlayıcı Hizmeti: BroadWorks Xtended Hizmetleri Platformunu İzleme

Artık Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı ile Cisco BroadWorks Xtended Hizmetleri Platformu'yu (XSP) izleyebilirsiniz.

Ayrıntılar https://www.cisco.com/go/serviceability için bkz. .

24 Şubat 2021

Hizmet Sağlayıcı Hizmeti: Kurumsal İşlem Platformunda Bağlayıcı Barındırma

Artık ağ ınız üzerinde Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı'na ev sahipliği yapmak için Kurumsal İşlem Platformu'u (ECP) kullanabilirsiniz. Bu, Hizmet Kullanılabilirliği için hizmet Cisco Expressway olmadığınız anlamına gelir.

Ayrıntılar https://www.cisco.com/go/serviceability için bkz. .

10 Şubat 2021

Karma Takvim Hizmeti: Kullanıcı Başına Lisans Gereksinimi kaldırılmıştır

Müşteri yöneticileri artık Control Hub'Webex lisanssız takvim hizmeti için Karma Karma Desteği etkinleştirebilirsiniz. Bu değişiklik, tüm kullanıcılara mobil uygulamada toplantılara katılmak için tutarlı bir Webex sağlar.

2 Şubat 2021

Karma Veri Güvenliği: HDS Yapılandırması'nın ardından ISO dosyalarını İsteğe Bağlı Olarak Geri Yükleme

HDS düğümleri artık tüm HDS düğümleriniz yeni yapılandırmayı seçtikten sonra ISO dosyasının kaldırını destekler. Ayrıntılar için Karma Veri Güvenliği ile Dağıtım Cisco Webex bakın.

20 Ocak 2021 Cuma

Karma Takvim Hizmeti: Microsoft Exchange Sürüm Desteği için Güncellemeler

Exchange 2019 için destek eklendi ve Exchange 2010 resmi desteğini kaldırdık.

21 Aralık 2020 Tarihinde

Son Kullanıcılar için Karma Çağrı Hizmeti Desteği Sonu (EoS) Duyurusu

31 Mart 2021'den itibaren, son kullanıcılar için Karma Çağrı Hizmeti tüm müşteriler için Destek Sonu (EoS) olacak. Ileriye doğru müşteriler, kullanıcıları için kurumsal Webex özellikleri için doğrudan Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) uygulamasına kaydolmak üzere yapılandırmaları gerekmektedir. Cihazlar için Karma Çağrı çalışmaya devam edecek ancak Cihaz Bağlayıcı çözümüne taşınacak.

Daha fazla bilgi için EoS duyurusu'na bakın.

14 Eylül 2020

Barındırılan İş Birliği Ortamı Hizmeti Yerine Getirme (HCM-F) için Hizmet Kullanılabilirlik Hizmeti

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı, artık HCM-F'den HCS müşteri altyapısıyla ilgili verileri içe aktarmaktadır. Bu özelliğin avantajları:

 • Envanterin otomatik olarak içe aktarması, HCM-F dağıtımları için Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı'nın etkinleştirmesini çok daha kolay hale getirir. Bağlayıcı ayrıca envanterle senkronize edilir ve bu da devam eden bakımı azaltır.

 • TAC, artık cihazları kümeleriyle ve müşterileriyle ilişkilendirmek zorunda kaldı. Bu da çözünürlük süresini daha da azaltır.

Daha https://www.cisco.com/go/serviceability fazla ayrıntı için bkz..

21 Temmuz 2020 (19 Ağustos 2020 tarihinde güncellendi)

Webex Room Cihazları için Etki Alanı ve Adres Gereksinimleri (Google Takvim)

Webex odası cihazları, erişim kontrol listelerini yöneten hesabın etki alanı dahil olmak üzere Cisco Webex Control Hub üzerinde etki alanlarınızı doğrulamadıysanız Google Takvim'den toplantı listesini artık görüntülemez. Ayrıca oda cihazları için Google e-posta Webex @resource.calendar.google.com gerekli.

Örneğin, oda cihazınızın e-posta biçimi etki alanı ön ekini kullanıyorsa ve e-posta etki company.com varsa company.com alanını doğrulamanız ve tüm Çalışma Alanlarında Google oda kaynak biçimini kullanan bir e-posta adresi olduğundan emin olun:

Örnek:

company.com__3130313639353739333032@resource.calendar.google.com

Daha yeni kaynak e-posta adresleri, aşağıdaki örnekte olduğu gibi etki alanı ön eki içermeyebilirsiniz:

c_0803348627605091471198@resource.calendar.google.com

Bu değişiklik, toplantıları anahtar sözcüklerle (@webex veya @meet) veya video adresleriyle planlama yeteneğini etkilemez ve Webex Teams uygulamasındaki kullanıcı toplantı listelerini etkilemez.

24 Haziran 2020 Cuma

Karma Takvim: Google ve Office 365 Bulut Tabanlı Dağıtımlara Genişletilen Varsayılan Dil Ayarı

Aşağıdaki katılma ayrıntılarının dilini kontrol eden genel ayar:Karma Takvim, organizasyon için davetlere ekler artık bulut tabanlı hizmet için kullanılabilir. Bu ayar,Control Hubve sizin için tüm kuruluşu etkiler. Ayarı Ekim 2018'de tanıtmuştuk ancak yalnızca Expressway Takvim Bağlayıcı için kullandık. Artık tüm dağıtım türleri için geçerlidir.

Bu değişiklik öncesinde Takvim Bağlayıcısı aşağıdaki değerlerden birinin dilini okur:

 • Google Takvim dağıtımları — Kullanıcının takvim ayarlarından yerel ayar ayarı.

 • Office 365 (bulut tabanlı dağıtımlar)— Kullanıcının posta kutusu ayarlarında "dil":{"locale"} ayarı.

 • Microsoft Exchange veya Office 365 (Expressway Tabanlı Takvim Bağlayıcısı kullanılarak)—Öğe . Her toplantı davetine ait Kültür özelliği.

Önceki davranışı korumak için ayarı varsayılan olarak bırakabilirsiniz. Yeni ayar, bu değerlerden olmaması gereken veya kontrol edileyen bir dile ihtiyaç ihtiyaçlarsanız organizasyon çapında belirli bir dili seçmenizi sağlar.

Son uygulamaKarma Takvimbirden fazla takvim ortamı türüyle, Varsayılan Dil ayarının Control Hub'da birden fazla yerde (her takvim ortamı türü için bir tane) yer olduğunu unutmayın. Bir konumda ayarladıysanız daha önce başka bir konumda ayarlanmış olanı geçersiz kılar ve önceki tüm toplantılar için katılma ayrıntıları dilini değiştirirsiniz.Karma TakvimSüreç.

4 Haziran 2020 Perşembe

Karma Veri Güvenliği: Microsoft SQL Server Veritabanları ile Şifreli Bağlantılar

HDS düğümleri artık TLS kullanan Microsoft SQL Server veritabanları ile şifreli bağlantıları destekle almaktadır. Önceki sürümlerde, postgres veritabanlarına sahip TLS bağlantılarını yalnızca destekliyoruz. Ayrıntılar için Karma Veri Güvenliği Dağıtım Kılavuzu'Cisco Webex ISO dosyaları oluşturma bölümüne bakın.

15 Mayıs 2020 Cuma

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı: Yüklemelerin Kimlik Doğrulama Yöntemi Olarak Kullanıcı Kimlik Bilgilerini Kullanımdan Yüklemeler

Bağlayıcı, kimlik doğrulaması için kullanıcı kimlik bilgilerini kullanarak tanılama bilgileri yükleydikten sonra cisco.com alarm verir. Yüklemeleri kimlik doğrulama bu yöntemi kullanımdan alalarız. Tanılama yüklemelerini gelecekte başarılı olduğundan emin olmak için, Kimlik doğrulama yönteminizi Müşteri eXpxpence Drive olarak değiştirebilirsiniz. Daha https://www.cisco.com/go/serviceability fazla ayrıntı için bkz..

5 Mayıs 2020 Salı

Karma Veri Güvenliği: VMware ESXi 6.5 veya Sonraki Gereklidir

Artık VM'lerinizi VMware ESXi 6.5 veya sonraki bir çalıştırmada çalıştırmanızı gerekli kacağız.

Karma Veri Güvenliği: Yeni Common Identity Toplantı Sahipleri

AB'de bir Common Identity ve ABD'de ikinci bir sunucu ekledik. Ayrıntılar için Karma Veri Güvenliği Dağıtım Kılavuzu'Cisco Webex "Harici Bağlantı Gereksinimleri" bağlantısına bakın.

30 Nisan 2020

4 Mayıs 2020'den itibaren, son kullanıcılar için Karma Çağrı Hizmeti yalnızca geçerli müşterilerle sınırlıdır. Bu hizmeti yeni müşteri kullanabilir. Daha sonra, yeni müşteriler kurumsal Webex Teams özellikleri için doğrudan Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) için kaydolmak üzere mobil uygulamayı yapılandırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Karma Çağrı Hizmeti'ne Yapılan Değişiklikler.

11 Şubat 2020 Salı

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı: Müşteri eXpxpxpence Drive'a (CXD) Yükle

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı, artık verileri Müşteri eXpxpxpence Sürücüsüne yükleyebilir. Bu hizmet, tercih edilen yükleme seçeneğimizdir ve Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı'nın yeni yüklemeleri için varsayılandır. CXD, Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı yapılandırmasına cisco.com kimlik bilgilerini girmenizi gerektirmektedir.

Müşteri eXpxpxpence Drive (CXD), çok protokollü bir dosya yükleme hizmetidir. Bu hizmet, Hizmet İsteği için oluşturulmuş benzersiz bir kimlik bilgileri seti kullanarak Hizmet Kullanılabilirliği Bağlayıcısı'nın verileri doğrudan etkin Hizmet İsteğine yüklemesi için izin verir.

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcıyı ilk kez yüklüyorsanız bu özellikten yararlanmak için hiçbir şey yapılandırmaya gerek yok.

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcıyı daha önce bu kimlik bilgilerini cisco.com için yapılandırdıysanız aşağıdaki gibi CXD olarak değiştirebilirsiniz:

 1. Tüm bağlayıcı ana bilgisayarlarında Expressway.

 2. Karma Hizmetler > Hizmet Kullanılabilirliği > Yükleme Ayarları'> gidin.

 3. Kimlik doğrulama yöntemini Müşteri eXpxpxpence Drive olarak değiştirdikten sonra kaydedin.

Hizmet Kullanılabilirliği Bağlayıcısı'nın uygulanması hakkında daha fazla bilgi için şu makaleyi okuyun: https://www.cisco.com/go/serviceability.

3 Şubat 2020

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı: Cisco BroadWorks Sunucuları için Ek Destek

Cisco BroadWorks Sunucularından tanılama bilgileri toplamayı etkinleştirmek için Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısını genişlettik. Yeni desteklenen sunucular:

 • Cisco BroadWorks Uygulama Sunucusu (AS)

 • Cisco BroadWorks Profil Sunucusu (PS)

 • Cisco BroadWorks Mesajlaşma Sunucusu (UMS)

 • Cisco BroadWorks Yürütme Sunucusu (XS)

Yeni cihazları bağlayıcı ana bilgisayar üzerinde oturumarak ve ardından Yönetilen Cihazlar için Karma Hizmetler >'> hizmetlere > ebilirsiniz.

Cisco BroadWorks sunucuları ile hizmet kullanılabilirliği Bağlayıcısı'nın uygulanması hakkında daha fazla bilgi alın https://www.cisco.com/go/serviceability.

19 Kasım 2019

Karma Veri Güvenliği: Engellenmiş Harici DNS Çözünürlüklü Ortamlar için Destek Eklendi

Proxy sunucularını kullanan birçok müşteri, dahili istemciler için harici DNS çözünürlüğüne izin vermez. Bir Karma Veri Güvenliği düğümü kaydoldu ilerde, işlem DNS buluta DNS Cisco Webex bağlanır. Daha önce, düğümün ağ yapılandırması nedeniyle DNS sunucularını sorguyamadım açık bir proxy yapılandırmalarında, bu kontrol başarısız oldu. Sonuç olarak düğüm kaydolmadı.

Düğüm, kayıttan önce bu koşulu algı bundan böyle algılar ve otomatik olarak Engellenmiş Harici DNS Çözünürlüğü moduna geçer. DNS look-up ve node kaydı başarılı olur. Açık proxy'yi yapılandırıp Proxy Bağlantısını KontrolLa'ya tıklarken düğüm, dağıtım ın bu modu gerekli olup olmadığını algılar. Düğümü yeniden başlattıktan sonra, düğümün Genel Bakış sayfasını (https://[HDS Düğümü IP veya FQDN]/kurulum) görüntüleyebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, Bloke Edildi Harici DNS Çözünürlüğü Evet olarak ayarlanır.

Bu özelliği kapatmak için dahili DNS sunucularınızı genel DNS adlarını çözüme kavuştura olduğundan emin olun. Ardından düğüm kurulumu URL'si Güven Deposu & Proxy sayfasına geri dönerek ve Proxy Bağlantısını Tekrar Kontrol Edin'i çalıştırarak DNS çözünürlüğünü kontrol edin.

Proxy yapılandırmaları hakkında daha fazla bilgi için Karma Veri Güvenliği dağıtımınıza uygun kaynağa bakın:

15 Kasım 2019

Karma Takvim Hizmeti: Microsoft Office 365'in Almanya Örneği

Office 365'e takvim hizmeti bulut tabanlı Karma Depolama, artık yeni dağıtımlarda Office 365'in Almanya örneğini desteklemaktadır. Hizmeti ayarlayan, Microsoft hizmeti için izinlere izin vermek için hemen önce Office 365 örneğinizi seçersiniz. Şu anda yalnızca Almanya örneği ve Dünya Genelindeki örneği destekliyoruz.

17 Eylül 2019

Karma Takvim Hizmeti: E-posta Şablonu Yeniden Tasarımı ve Basitleştirme

Karma Telefon için e-posta şablonlarını, WBS39.5 takvim hizmeti için yeni e-posta şablonu tasarımı ve basitleştirmeyi Webex Meetings güncelledık. İyileştirmeler şunları içerir:

 • Toplantılara katılmak için tek, açık yeşil bir düğme.

 • Tüm plan plan plan plan çizelgeleri arasında tutarlı ve normal bir davet görünür (takviminiz, Webex Masaüstü Uygulaması vb.).

 • Hızlı bir şekilde toplantıya katılmak isteyen mobil kullanıcılar için şablonlar arasındaki mobil bağlantıyı kullanarak tek dokunmayla yalnızca sesli toplantı.

20 Ağustos 2019

Karma Veri Güvenliği: Proxy Desteği

Karma Veri Güvenliği artık açık, şeffaf inceleyen ve inceleyen olmayan proxları destekleerek kurumsal trafiği güvence altına alamadan izlemenizi sağlar. Düğümlerde platform yönetici arayüzünü kullanarak sertifika yönetimi ve düğümlerde proxy'i yapılandırdıktan sonra genel bağlantı durumunu kontrol edin.

Daha fazla bilgi için Karma Veri Güvenliği dağıtımınıza uygun kaynağı bkz.

16 Ağustos 2019

Karma Takvim Hizmeti: Bulut Tabanlı Hizmetler için Cisco TMS Entegrasyonu (Office 365 ve Google Takvim)

Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) planlama seçeneği, bulut tabanlı Karma takvim hizmeti'ın basitleştirilmiş toplantı planlama için şirket içi kaynak yönetimi ve konferans barındırma ortamınızı kullanılabilir. Bu entegrasyon, One Button to Push (OBTP) toplantı katılma deneyimini de geniş bir video cihazı aralığına genişletmektedir.

Entegrasyonu dağıtmak için ilk olarak bulut tabanlı Karma hizmeti takvim hizmeti. Ardından Takvim Bağlayıcıyı şirket içi Expressway-C'ye yükleyin ve Cisco TMS planlama seçeneği için bağlayıcıyı yapılandırabilirsiniz.


 

Entegrasyon, şu anda karma Exchange dağıtımlarını desteklemez (Microsoft Exchange ve Office 365 birlikte). Expressway-C'de TMS planlama seçeneğini yapılandırdıktan sonra, aynı bağlayıcıyı Microsoft Exchange'e veya ters yönde bağlayamabilirsiniz.

Gereksinimler, dağıtım görevleri ve daha fazla bilgi için dağıtım kılavuzunun geçerli Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti:

Karma Takvim Hizmeti: Anahtar sözcükler için @webex ve Yapılandırılabilir @meet Eylemler

Bu işaret Control Hubyönetici, planlama anahtar sözcüklerinin @webex ve @meet yap:

 • Alanı oluşturma Webex Uygulamasıve bunun için katılma ayrıntıları ekleyin (varsayılan olarak @meet).

 • Planıcının Kişisel Oda Cisco Webex ayrıntılarını kullanma (varsayılan: @webex)

 • Cisco TelePresence Management Suite ile şirket içi kaynak yönetimi ve konferans barındırma ortamınızı kullanın (yalnızca Cisco TelePresence Yönetim Paketi için seçenek olarak @meet)


   

  Cisco TMS entegrasyonu şu anda Office 365 için bulut tabanlı takvim hizmeti veya Google Takvim için bulut tabanlı Karma takvim hizmeti çalışır. Microsoft Exchange veya karma Exchange ve Office 365 dağıtımları için kullanılamaz.

Her bir seçenek, toplantı daveti gövdesine uygun katılma ayrıntılarını ekler. Bu ayarları Control Hub ( ) takvim hizmeti ayarlar sayfasında bulabilirsiniz https://admin.webex.com.

Güçlü kullanıcılar birleşik anahtar sözcükler kullanabilir @webex:space veya @webex:myroom anahtar sözcük için yönetici varsayılan ayarını geçersiz kılmak. Ayrıca için bileşik anahtar sözcükler mevcut @meet, Control Hub ayarında listelenir.

Birden fazla Cisco Webex sitelere sahip kullanıcılar yine de @webex:<site> için de bir süre takiptesiniz. Ancak, mobil uygulamanın Kişisel Toplantı Odam siteyi belirtmek için Cisco Webex Teams yapılandırmalarını önemle öneririz @webex Kullanır. Bu ayar, Video cihazlarına One Button to Push sağlar ve uygulamanın kullanıcının Kişisel Toplantı Odası lobisinde giren katılımcıları izlemek için hangi siteyi izlemesi gerektiğini de gösterir.

Bu işaret @spark anahtar sözcük şu an için de çalışmaya devam eder. Ancak, eğer organizasyonun şu anda @spark, kullanımı tavsiye edilir @webex(ve alan oluşturmak için varsayılanı değiştirme) veya @webex:space Yer -ine. Kaldıracak @spark gelecekteki kullanım düştüktan sonra.

10 Temmuz 2015 Temmuz 2015

Karma Mesaj Hizmeti: Karma Veri Güvenliği ile Uyumluluk

Karma Mesaj Hizmeti, artık Karma Veri Güvenliği Cisco Webex uyumludur.

Normalde Karma Mesaj Hizmetini güvenceye almak için Cisco Webex Yönetim Sistemini (KMS) kullanabiliriz, ancak Karma Mesaj Hizmeti ile KMS'nin şirket içi bir örneğini kullanabilirsiniz.

Karma https://www.cisco.com/go/hybrid-data-security Veri Güvenliği Cisco Webex ayrıntıları için bkz..

10 Temmuz 2015 Temmuz 2015

Karma Takvim Hizmeti: Office 365 ofis dışında ve Google Takvim için Web uygulaması

takvim hizmeti Veya Google Takvim'de yer alan diğer kullanıcılar artık ofis dışında durumlarını şu anda Office 365 veya Google Takvim'de diğer kullanıcılarla paylaşabilirWebex Uygulaması. (Daha önce Microsoft Exchange'de Karma takvim hizmeti için bu özelliği ekledik.) Kullanıcı otomatik bir yanıt ayarlarken, kuruluşta diğer kullanıcılar durumuWebex Uygulamasışu konumlarda:

 • Bu @mentions ofis dışında kullanıcıya yönlendirildi.

 • Bu kullanıcı için Kişiler alanı.

 • Arama sonuçlarında kullanıcının adı.

 • Bir alan için genişletilmiş kişi listesi.

Bu durumdaki değişikliklerin güncellesi 20 dakikaya kadar sürebilirWebex Uygulaması. Kullanıcılar, daha fazla bilgi için Bu ofis dışında Göster'i okuyabilir.

Bulut tabanlı Karma bulut ayarlarını Office 365 takvim hizmeti zaten dağıttınız, kullanıcılarınız için yeni ofis dışında gerekmez.


 

Zaten Google Takvim ile dağıtmış iseniz, Google Yönetici konsolunda ( takvim hizmeti istemciniz için API erişimini yetkilendirmeniz gerekir https://admin.google.com). İstemciyi eklemeniz gerekir (istemci adını şu kullanıcıdan al:Control Hub) ve aşağıdaki kapsamları bunun için tam olarak aşağıda görünecek şekilde yetkilendirilmiştir:

https://www.googleapis.com/auth/calendar,https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic

(Konu başlığına bakın Karma Ağ Ayarlarını google takvim hizmeti ile etkinleştirme ve yapılandırma https://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar.)

Karma Takvim Hizmeti: Toplantı Listesinden Randevuları Görüntüleme

Artık Cisco Webex Teams listesinde yaklaşan toplantılarınız ve yaklaşan toplantılarınız hakkında ayrıntıları görüntü alabilirsiniz. (Randevular, başka davetli eklemeden plan istediğiniz takvim etkinlikleridir.)

Randevunın konum alanına @webex veya @meet anahtar sözcük gibi bir planlama anahtar sözcüğü dahil ediyorsanız Karma takvim hizmeti, bir toplantı için olduğu gibi, randevuya katılma ayrıntıları ekler. Randevu başlamak üzereyken uygulama uygulamanda Katıl düğmesini Webex Teams ve toplantıyı aramak için kullanabilirsiniz. Veya, randevu gövdesine Webex toplantı adresi (Kişisel Toplantı Odası bağlantınız gibi) dahilebilirsiniz. Başka bir Webex Teams kullanıcısını Kişisel Toplantı Odasını dahil ediyorsanız, randevu başlamadan hemen önce Katıl düğmesini de görebilir, ancak randevuyu göremayacak ve siz katılmaya çalışana kadar onlarla kimlerin toplantı yapmaya çalıştığını bilmiyor.

10 Temmuz 2015 Temmuz 2015 Tarihinde

Webex Teams Alanda Karma Hizmet Bildirimleri

Karma Hizmetleri dağıtın ve kurum veya kuruluş dışındaki diğer kişilerin yanı sıra hizmet durumu, alarmlar, yazılım yükseltmeleri ve diğer hizmetler hakkında bildirimler almak alabilirsiniz. Daha önce, yalnızca e-postayla bildirimler alabilirsiniz. Artık bot bildirimlerini almak için Webex Teams abone olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz . Karma Hizmetlere Cisco Webex Yapılandırma.

24 Haziran 2015 Cuma

Webex Hizmet Kullanılabilirlik Hizmeti, Hizmet Sağlayıcılar için Tanılamayı Expressway

Webex Hizmet Kullanılabilirlik Hizmeti'nde, yönetilen kümelerden veya kümelerden sorun giderme bilgilerini toplamak için Cisco Expressway Serisi ve daha ayrıntılı seçenekler mevcuttur. Şu ana kadar Teknik Destek Merkezi'nin (TAC) yönetilen oturum görüntülerinizi gidermek için tam sistem anlık görüntüsü Expressway.

Yeni seçenekler şunlardır:

 • Günlük anlık görüntüsü oluşturma ve toplama: Cisco Teknik Destek Merkezi personelinin (TAC) yönetilen sitelerden günlükleri bir anlık görüntüsü oluşturması Expressway ve anlık görüntüyü hizmet isteğinize güvenli bir şekilde yüklemesi için sağlar.

 • Sistem durumu anlık görüntüsünü oluşturun ve toplayın: TAC'nin, yönetilen ağ yöneticilerinizin geçerli durumunun anlık Expressway ve anlık görüntüyü hizmet isteğinize güvenli bir şekilde yüklemesi için sağlar.

 • Tanılama günlüklerini toplayın: Cisco TAC'nin başlatmasını ve ardından yönetilen site Expressway oturum açmasını durdurmasını ve elde edilen tanılama günlüğünü hizmet isteğinize güvenli bir şekilde yüklemesını sağlar.

Bu yeni seçenekler, günlükleri yükleme ve depolamayı daha verimli hale getirir ve en önemli olarak, TAC'nin yönetilen Expressway'lerle ilgili sorunları daha etkin bir şekilde hedeflamasına yardımcı olur.

17 Nisan 2015 Tarihinde

SIP Adreslerinizi Geçiş Yapmak için webex.com

Artık Karma Çağrı Hizmeti organizasyonlarınızı bir kuruluştan SIP ciscospark.com webex.com geçirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex Karma Çağrı Hizmeti Bir Kuruluşu Etki Alanına Cisco Webex.

23 Mart 2019

Karma Hizmetler için Etkinlik Geçmişi

Karma Hizmetler dağıtımlarınızı yönetmenize yardımcı olacak yeni bir özellik ekledik. Etkinlik geçmişiyle, kuruluşta karma hizmet kaynaklarında gerçekleştirilen etkinliklerin ve geçmiş değişikliklerin kayıtlarına erişebilirsiniz. Etkinlik geçmişinde durumundaki bilgiler, sorunları ayırmak, hata ayıklamanıza ve sorunları gidermenize yardımcı olacak durumları, ayarları ve alarmları gösterir. Ayrıca denetim amaçları için kullanılabilir. Kayıtlar 30 gün içinde geri döner ve size uygun verilerde filtrelemenin birçok yolu vardır.

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi ve özelliğin nasıl kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

23 Mart 2019

Webex Hizmet Webex Tarafından Desteklenen Yeni Cihazlar

Hizmet Kullanılabilirlik Hizmeti, Cisco teknik destek personelinin altyapı sorunları tanılama hızını artırır. TAC'nin şirket içi ekipmanınız ile ilgili sorunları daha etkin bir şekilde belirleyerek çözerek Hizmet İsteğiniz (SR) içinde tanılama günlüklerini ve bilgilerini bulma, alma ve depolama görevlerini otomatik hale getirir.

Yönetilen Cihazlar

Hizmet Kullanılabilirlik Hizmeti, aşağıdaki cihazlarla çalışabilirsiniz:

 • (Yeni) Cisco Unified Kişi Merkezi Express (UCCX)

 • (Yeni) Cisco Unified Sınır Öğesi (CUBE)

 • Cisco Unified Communications Manager

 • Cisco Unified CM IM ve Presence Hizmeti

 • Cisco Expressway Serisi

 • Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS)

İlgili Okuma:

4 Mart 2019

Karma Çağrı Hizmeti'ne CTI Cihazı İzlemenin Kaldırılması

Karma Çağrı Hizmeti'nin dağıtılabilirliğini ve kalitesini iyileştirmek için kullanıcının Unified CM cihazlarının sürekli izlemesi Karma Çağrı Hizmeti'den kaldırılmıştır. Bu değişiklik, Karma Çağrı Hizmeti'nin birincil değerini etkilemektedir: Unified CM ile masaüstü uygulamaları Webex Teams cihazlar arasında çağrı bağlama. Daha fazla bilgi için bu makaleyi orijinal duyuruya bakın ve uygulama kılavuzuna https://www.cisco.com/go/hybrid-services-call bakın.

28 Şubat 2019 Cuma

Karma Veri Güvenliği: PostgreSQL Veritabanı Bağlantıları için TLS Şifreleme

Karma Veri Güvenliği düğümleri, artık PostgreSQL veritabanı sunucularıyla şifreli bağlantıları destekle almaktadır. Karma Veri Güvenliği Cisco Webex Dağıtım Kılavuzu, tarihine güncellenmiştir https://www.cisco.com/go/hybrid-data-security.

Mevcut bir dağıtımda PostgreSQL ile TLS şifrelemesini etkinleştirmek için TLS için PostgreSQL dağıtımınızı ayarlayın. Ardından, mevcut yapılandırma ISO'nizin bir kopyasıyla HDS Kurulum Aracı'nı çalıştırın. Yeni alanlar, Veritabanı Türü PostgreSQL olarak ayarlandıktan sonra Veritabanı Kimlik Bilgileri ekranında görüntülenir.

TLS Veritabanı Bağlantı Modu için aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Mode

Açıklama

TLS (varsayılan seçenek) seçeneğini tercih eder

HDS düğümleri, veritabanı sunucusuna bağlanmak için TLS gerektirmez. Veritabanı sunucusunda TLS etkinleştirilmişse düğümler şifrelenmiş bir bağlantı denemesi kullanır.

TLS gerektir

HDS düğümleri, yalnızca veritabanı sunucusu TLS anlaşmasıabiliyorsa bağlantı kurabiliyor.

TLS gerektir ve sertifika imzacısını doğrula

 • HDS düğümleri, yalnızca veritabanı sunucusu TLS anlaşmasıabiliyorsa bağlantı kurabiliyor.

 • TLS bağlantısı kurulduktan sonra, düğüm, sertifikanın imzacısını veritabanı sunucusundaki sertifika yetkilisiyle kök sertifika. Eşleşmezse düğüm bağlantıyı düşürer.

Bu seçenek kök sertifika dosyaları yüklemek için açılır listenin altındaki Veritabanı kök sertifika kontrollerini kullanın.

TLS gerektir ve sertifika imzacısını ve ana bilgisayar adını doğrulayın

 • HDS düğümleri, yalnızca veritabanı sunucusu TLS anlaşmasıabiliyorsa bağlantı kurabiliyor.

 • TLS bağlantısı kurulduktan sonra, düğüm, sertifikanın imzacısını veritabanı sunucusundaki sertifika yetkilisiyle kök sertifika. Eşleşmezse düğüm bağlantıyı düşürer.

 • Düğümler ayrıca sunucu sertifikasında yer alan ana bilgisayar adı'nın Veritabanı ana bilgisayarı ve bağlantı noktası alanında belirttiğiniz ana bilgisayar adı ile eş çalıştığını doğrular . Adlar tam olarak eşleşmeli veya düğüm bağlantıyı düşürer.

Bu seçenek kök sertifika dosyaları yüklemek için açılır listenin altındaki Veritabanı kök sertifika kontrollerini kullanın.

TLS modlarından birini seçerek gerekirse kök sertifika'i yükleyin ve Devam'a tıklayın. HDS Kurulum Aracı, veritabanı sunucusuna TLS bağlantısını hemen test eder. Araç, varsa sertifika imzacısını ve ana bilgisayar adını da doğrular. Bir test başarısız olursa araç sorunu açıklayan bir hata iletisi gösterir. Hatayı göz ardı edip etmemenizi ve kuruluma devam edip etmemenizi seçebilirsiniz. (Bağlantı farkları nedeniyle, HDS Kurulum Aracı makinesi bunu başarılı bir şekilde teste gerektirese bile HDS düğümleri TLS bağlantısı kurabilir.)

Yeni ISO yapılandırma dosyasını güncelleye ve dağıttıktan sonra, düğümler yeni TLS modunu kullanır. Yönergeler için Karma Veri Güvenliği Dağıtım Kılavuzu'Cisco Webex "Düğüm Yapılandırmasını Değiştirme"ye bakın.

Karma Veri Güvenliği: Günlükler için SSL Şifreleme

Karma Veri Güvenliği, artık TLS özellikli sislog sunucusuna şifreli günlük bağlantısı desteği sağlıyor.

Mevcut bir dağıtımda syslog sunucusuyla TLS şifrelemesini etkinleştirmek için ilk olarak syslog sunucunun TCP bağlantılarını desteklediğini doğrulayın. Ardından, mevcut yapılandırma ISO'nizin bir kopyasıyla HDS Kurulum Aracı'nı çalıştırın ve Sistem Günlükleri ekranında SSL şifreleme onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca UDP yerine TCP'yi belirtmek için syslog sunucusu URL'sini değiştirmeniz de gerekir.

Karma Veri Güvenliği düğümlerinden günlükleri alan syslog sunucusuyla ilgili sorunlar fark ediyorsanız, syslog sunucusunun TLS açısından desteklediği ve düğümlerin sunucunuzla nasıl bağlanmaya çalışacakları arasında bir sorun olabilir. Sorun gidermek için HDS Kurulum Aracı'nı geçerli yapılandırma ISO'nizin bir kopyasıyla çalıştırın ve SSL şifreleme onay kutusunun syslog sunucunuz için doğru durumda olduğunu doğrulayın.

Daha fazla bilgi için bkz. https://www.cisco.com/go/hybrid-data-security.

25 Ocak 2019 Cuma

Microsoft Exchange takvim hizmeti Karma Karma Oturum: Otomatik Arama için SCP Kaydı Arama'nı etkinleştir

Bağlayıcı ana sayfasındaki Microsoft Exchange yapılandırma sayfasının Keşif bölümüne SCP kaydını etkinleştir Expressway ekledik. Seçenek, Takvim Bağlayıcı sorgularının otomatik Active Directory ilk adım olarak ek bağlantıda olup olmadığını kontrol eder. Seçenek, Microsoft Şirket İçi türü yapılandırmaları için kullanılabilir (ve varsayılan olarak etkindir).

SCP kaydı arama ve Otomatik Arama işlemi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Exchange Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti Referansı içeren ek bilgilere bakın. Sorun giderme yardımı için bkz. Microsoft Exchange Otomatik Kimliğini Test Et ve Kimliğe Bürünme.

25 Ocak 2019 Cuma

Karma Veri Güvenliği: MS SQL Server Kurumsal Desteği

Karma Veri Güvenliği, artık önemli bir veri mağazası olarak Microsoft SQL Server Enterprise'ı destekleyecildi. Karma Veri Güvenliği Cisco Webex Dağıtım Kılavuzu, tarihine güncellenmiştir https://www.cisco.com/go/hybrid-data-security.

Microsoft SQL Server desteği, yalnızca Karma Veri Güvenliği için yeni dağıtımlar için hazır. Şu anda mevcut bir dağıtımda PostgreSQL'den Microsoft SQL Server'a veri geçişini desteklemeziz.

Sürüm saati tarihine kadar gereksinimler şu şekildedir:

 • Hizmet Paketi 2 ve Toplu Güncelleme 2 veya daha yenisi olan SQL Server 2016 Kurumsal, yüklü ve çalışıyor.

 • Kurulum sırasında Karışık Mod Kimlik Doğrulaması seçildi. Windows Kimlik Doğrulaması modu destek değildir.

 • Minimum 8 vCPUs, 16 GB ana bellek, yeterli sabit disk alanı ve aşılmaması için izleme. (Depolama alanını artırmak zorunda kalmadan veritabanını uzun bir süre çalıştırmak için 2 TB önerilir.)

Karma Veri Güvenliği'nin kullandığı JDBC sürücüleri SQL Server Always On ( Her Zaman Yük Devretme Kümelerde ve Her Zaman Açık kullanılabilirlik grupları) kullanır.

16 Ocak 2019 Cuma

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı İlk Sürümü

Bu bağlayıcı, Cisco teknik destek personelinin altyapı sorunları tanılama hızını artırır. Tanılama günlüklerini ve bilgilerini bir Hizmet İsteğine (SR) bulma, alma ve depolama görevlerini otomatik hale getirir ve TAC'nin şirket içi ekipmanınız ile ilgili sorunları daha etkin bir şekilde tanımlayarak çözüme kavuşturmalarını ve tanılama imzalarına karşı analizi tetikler.

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı, ağ bir makinede ('bağlayıcı Expressway') barındırılan küçük bir yazılımdır. Bu, TAC tarafından başlatılan istekleri Cisco Webex ve istenen verileri toplamak için şirket içi ekipmanın API'lerini kullanır. Ardından istenen verileri, Hizmet İsteğinize ekli olduğu SR dosya deposuna güvenli bir şekilde yükler.

Gelecekteki yükseltmelerden haberdar olmak için Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı Sürüm Notları'na ( https://collaborationhelp.cisco.com/article/xr0cql) abone olun.

Yönetilen Cihazlar

Hizmet Kullanılabilirlik Bağlayıcısı, aşağıdaki cihazlarla çalışabilirsiniz:

 • Cisco Unified Communications Manager

 • Cisco Unified CM IM ve Presence Hizmeti

 • Cisco Expressway Serisi

 • Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS)

10 Aralık 2018

Karma Takvim Hizmeti: Webex Team Meeting Davetli İşlemlerini İşleme

Webex Bir anahtar sözcük (@webex:space, @meet veya @spark) kullanarak ve e-posta adresi e-posta adresi hiçbir hesapla eşleşmemiş birini davet etmekle Webex Teams:

 • Karma takvim hizmeti, artık kişiyi toplantıya katılmaya davet Webex Teams.

 • Bazı davetlilerin alana eklenemediklerine göre sizi davet etme e-postası alırsınız. Gizlilik nedenleriyle belirli davetlileri listeleyemiz. Bu nedenle, kimlerin eksik olduğunu görmek için yeni kişi listesi ilgili davetli listesini kontrol etmek zorunda oluruz. Eksik davetlileri alana manuel olarak ekleyebilirsiniz.

  Daha önce olduğu gibi, hesabı olmayan davetliler toplantıya konuk olarak katılabilir.

9 Kasım 2018

Karma Mesaj Hizmeti kullanıma sunuldu

Bu hizmet, Cisco Webex Teams üzerinde, Cisco Unificed Communications Manager IM and Presence (UCM IM&P) Hizmetindeki kullanıcılar ile mesaj alışverişinde bulunması gereken kullanıcılara sahip kuruluşlar için idealdir. Karma Mesaj Hizmeti, Cisco Webex Ekipleri istemcisi ile UNIFIED CM IM and Presence hizmetine kayıtlı Cisco Jabber istemcisi arasında birebir anlık mesajların gönderilip alınmasını sağlamaktadır. Karma Mesaj Hizmeti, Cisco Jabber kullanıcılarının Ekiplerinin istemci etkinliğine göre Cisco Webex Ekiplerinin iletişim durumunu görmelerini sağlamaktadır.

Yeni hizmeti kullanıma sokmak için şuradaki Mesaj Hizmeti uygulama kılavuzuna bakın: .https://www.cisco.com/go/hybrid-services-message

12 Ekim 2018

Takvim Bağlayıcısına sahip Karma Takvim Uygulamalarının Varsayılan Dili

Kuruluşunuz için Karma Takvim Hizmetinin davetlere eklediği katılım detaylarının dilini kontrol eden bir global ayar ekledik. Ayar, Expressway tabanlı Takvim Bağlayıcısını kullanan Microsoft Exchange ve Office 365 entegrasyonları için geçerlidir.

Bu değişiklik öncesinde Takvim Bağlayıcısı toplantı davetindeki item.Culture özelliğindeki dili okur. Önceki davranışı korumak için ayarı varsayılan olarak bırakabilirsiniz. Yeni ayar, item.Culture’dan kullanılmaması gereken veya kullanılamayan bir dile ihtiyaç duymanız halinde kuruluşunuz çapında kullanılmak üzere belirli bir dili seçmenizi sağlamaktadır.

Bu ayar Karma Takvim Hizmetiyle veya yeni bulut tabanlı Office 365 hizmetine Google G Suite entegrasyonları için geçerli değildir. Her bir entegrasyon tipinin kullandığı ayarlar hakkında Karma Takvim Hizmeti Toplantı Ayrıntılarını Nasıl Yerelleştirir makalesine bakın.

24 Eylül 2018

Global Çağrı Hizmetiyle Bağlantı Uygulamaları için Çoklu SIP Hedefleri

Çağrı Hizmetiyle Bağlantı için çoklu Expressway Es’i SIP hedefi olarak belirtmenizi sağlayan yeni bir özellik yayınladık. Önceden, tek SIP hedefi kullanan bir global uygulamanız varsa, Cisco Webex’ten işletmeye giden trafik tek bir DNS SRV’den geçiyordur ve arayanın veya aranan kişinin konumuna bağlı olarak bir Expressway kümesine yönlendirilememiştir. Bu durum, arayan ve aranan kullanıcılar dünyanın diğer ucunda olsalar bile ortamın düğüm boyunca takılmasına ve muhtemelen genel gecikme yaşanmasına yol açmıştır.

Karma Çağrı Hizmeti Bağlantısı için Çoklu SIP Hedefleriyle, Cisco Webex’ten kuruluşa bir çağrı yapıldığında Cisco Webex, arayan kullanıcının Çağrı Bağlayıcısı ile ilişkili DNS SRV’lerini arar. Bu ilişki, arayanın yakınındaki bir Expressway (SIP Hedefine) işaret eder. Belirli bir Çağrı Bağlayıcısı için bir DNS SRV’nin tanımlanmaması halinde varsayılan SIP hedefi kullanılır.

Bu uygulama seçenekleri, akış yönündeki yol seçimini kontrol etmenizi sağlama avantajını sağlamaktadır.

Bu özelliğin nasıl çalıştığı ve nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için şuradaki Karma Çağrı Hizmeti Uygulama Kılavuzuna bakın: .https://www.cisco.com/go/hybrid-services-call

14 Eylül 2018

Karma Takvim Hizmeti: Microsoft Exchange Otomatik Arama Yeniden Yönlendirme URL Güven Listesi

Yöneticilerin, yeniden yönlendirme URL’lerini Otomatik Bulmasına izin vermek veya bunu engellemek için kullanabileceği bir Expressway yapılandırma sayfası ekledik. Bir Otomatik Bulma testinin otomatik olarak çalıştır olması URL'leri beklemede durumuna göre listeye ekler veya yöneticiler, listeye manuel olarak URL'leri ekleyebilir. Bir yönetici izin vermedikçe beklemedeki URL'ler engellenir.

Doğrudan güven listesi Expressway gitmek için Karma Hizmetler > Hizmetleri > takvim hizmeti > URL Yapılandırmasını Otomatik Olarak Bula'ya gidin.

30 Ağustos 2018

Karma Takvim Hizmeti: Yeni Office 365 Bulut Tabanlı Hizmet

Artık, şirket içi bir Takvim Bağlayıcı yükleme ihtiyacı duymadan Office 365 kiracınızı doğruca Webex bulutuna bağlayacak şekilde Karma Takvim Hizmetini kurabilirsiniz.

Bulut tabanlı bu hizmet, Office 265 kullanıcıları için 1000 kullanıcı sınırının üzerine çıkacak şekilde ölçeklendirilebilir, ayrıca sağlanması ve bakımı daha basittir. Takvim Bağlayıcısı ile birlikte sağladığınızda, Office 365 kullanıcılarınız otomatik olarak bulut tabanlı hizmete taşınır (kaynak gruplarında değillerse). İlk sürüm tarihi itibariyle, yakında kullanıma sunulacak olan ofis dışında durumu haricinde Takvim Bağlayıcının yaptığı tüm özellikleri desteklemektedir.

Yeni hizmeti kullanıma sokmak için şuradaki Takvim Hizmeti uygulama kılavuzuna bakın: .https://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar

Hizmetin Office 365 ile nasıl entegre olduğu hakkında bilgi için Office 365 Entegrasyon Referansına sahip Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti kısmına bakın.

17 Ağustos 2018

Karma Takvim Hizmeti: Yeni Anahtar Sözcük ve Niteleyiciler

Size yenilerini @meet yeni bir anahtar sözcük olarak ve yeni anahtar sözcük değiştiriciler olarak :space ve :myroom davranışını kontrol etmek için @meet ve @webex Anahtar kelime -ler.

Anahtar sözcük @meet ve birleşik anahtar sözcükler @meet:space veya @webex:space tüm oluşturma alanı Webex Uygulaması.

Birleşik anahtar sözcükler @meet:myroom ve @webex:myroom çalışma başka @webex, kullanıcının kişisel Cisco Webex kullanılarak. Her bir seçenek, toplantı daveti gövdesine uygun katılma ayrıntılarını ekler.

Birden fazla Cisco Webex sitelere sahip kullanıcılar yine de @webex:<site> sağlar, ancak hizmet ayarlarının hangi siteyi Kişisel Toplantı Odam için Cisco Webex Teams yapılandırmasını önemle öneririz @webex Kullanır. Bu ayar ayrıca uygulamanın, kullanıcının Kişisel Toplantı Odası lobi alanına giren katılımcıları izlemek için hangi siteyi izlemesi gerektiğini gösterir.

Bu işaret @spark anahtar sözcük şu an için de çalışmaya devam edecektir. Ancak, eğer organizasyonun şu anda @spark, bunun yerine @webex:space veya @meet Çünkü @spark kullanım düştüğünde daha sonra kaldırılacaktır.

6 Temmuz 2018

Video Ağ Yapısı İçin Kolay Yapılandırma ve Küme Basamağı Bant Genişliği Kullanımı

Video Ağ Yapısı düğümü kaydetme işlemine yeni adımlar ekledik. Artık, buluta yeni bir düğüm kaydettiğinizde, aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:

 • Yükseltme planı ayarlama

 • E-posta bildirimlerine abone olma

 • Webex Video Ağ Yapısı düğümünde barındırılan toplantılar için 1080p 30 fps videoyu etkinleştirme

Ayrıca Webex Control Hub’a Küme Basamağı Bant Genişliği Kullanımı adı verilen yeni bir rapor ekledik. Şirket içi ve bulut arasında basamaklar oluşturulduğunda Webex Video Ağ Yapısı kümelerinin tamamında kullanılan bant genişliğini gösterir.

Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için Video Ağ Yapısı dağıtım kılavuzunu şurada bulabilirsiniz: .https://www.cisco.com/go/video-mesh

Cisco Dizin Bağlayıcı ile Oda Senkronizasyonu

Oda senkronizasyonu özelliğiyle, Active Directory’deki şirket içi oda bilgilerini Cisco Webex bulutunda senkronize edebilirsiniz. Oda bilgilerini senkronize ettikten sonra, yapılandırılmış ve eşlenmiş bir SIP adresi olan şirket içi oda cihazları, bulutta kayıtlı oda cihazlarında (Cisco Webex Room Cihazı veya Cisco Webex Board gibi) aranabilir girişler olarak görünür.

Oda bilgilerini senkronize ettikten sonra, bir Cisco Webex Room Cihazında veya Cisco Webex Board’da arama yaptığınızda, SIP adresleriyle yapılandırılan senkronize edilmiş oda girişlerini görürsünüz. Webex cihazından söz konusu girişe çağrı yaptığınızda, oda için yapılandırılan SIP adresine çağrı yapılır.

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için Dizin Bağlayıcı dağıtım kılavuzunu şurada bulabilirsiniz: .https://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory

24 Nisan 2018

Cisco Dizin Bağlayıcı 3.0

Sürümü bırakıldıkCisco dizin bağlayıcı3.0 sürümü. Mevcut bir kurulum için yükseltme istemini; yeni bir kurulum için içinde müşteri https://admin.webex.comgörünümüne gidip Kullanıcılar'ı tıklatarak ve ardından Dizin Senkronizasyonu'> Etkinleştir'i seçerek en son sürümü elde edin.

Bu sürüm aşağıdaki özellik güncellemelerini ve geliştirmelerini içerir:

 • Tek veya Active Directory birçok ormanda birden çok etki alanıyla yapılan dağıtımlar için destek (AD LDS'ye gerek olmadan)

 • Proxy NTLM desteği

 • userPrincipalName (Active Directory özniteliği), uid (bulut özniteliği) ile eşleniyor

 • TLS 1.2 desteği

Bu özellikler ve belge güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için bölümünde Cisco Hızlı Dağıtım Kılavuzu'nun Yeni ve Değiştirilen Dizin Bağlayıcı bakınhttps://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory.

20 Nisan 2018

Kaynak Expressway Görüntüleme

Artık kaynak Cisco Webex Control Hub her bir Karma Hizmetlerinizin geçerli kullanıcı kapasitesinin yüzde değerini görüntülemek için Expressway kullanabilirsiniz. Kapasitenin kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını gösteren renkli bir çubuk da vardır. Bu görünüm, karma hizmet dağıtımlarının durumunu değerlendirmenizi sağlar ve daha fazla Expressway'e ihtiyacınız olduğunda sizi kılavuzlar.

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi almak ve Takvim ve Çağrı için güncelleme kapasitesi rakamlarını görmek için bkz. Karma Hizmetlere Expressway Kullanıcı Cisco Webex Teams.

9 Nisan 2018

Cisco Webex Teams Cihazları için Karma Çağrı Hizmeti

Eğer kuruluş için Karma Çağrı Hizmeti'nin ayarlanmış olması ise, artık Cisco Webex Teams Yerleri'ne eklenen Cisco Webex Teams cihazlarına (oda, masa ve Cisco Webex Board cihazları) Karma Çağrı Hizmeti Cisco Webex Control Hub. Cisco Webex Teams buluta kaydedilir ve Karma Depolama ile etkinleştirildikten sonra Çağrı Hizmetiyle Bağlantı kuruluşta görülebilir.

Örneğin, cihazlar buluta kaydedse de, bu cihazlara Unified CM dağıtımınız aracılığıyla sunulan PSTN hat ve hizmet sabilirsiniz. İnsanlar, toplantıya katılmak için bu cihazları arayabilir; ayrıca diğer numaraları veya dahili numaraları tuşlarsanız bu cihazları kullanabilirler.

Kuruluşlarınız ve bir yerde bu cihazlarda Karma Çağrı Hizmeti'Cisco Webex Teams hizmeti ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karma Çağrı Hizmetleri Cisco Webex Teams Dağıtım Kılavuzu. Yeni yerler yapılandırmak ve hizmetler eklemek için bkz. Bir Yere Paylaşılan Cihazları Ekleme. Mevcut yerler için Bkz. Mevcut Yerler ile Mevcut bir Yere Hizmetler Cisco Webex Room.

12 Şubat 2018

Veri Ve EtkinlikTe Tüm Katılımcılar için Çoklu Cisco Webex Teams Cisco Webex Meetings

Organizasyonunız Cisco Webex video platformu 2.0 sürümüne yükseltildikten sonra, Cisco Webex, Cisco Webex Teams uygulaması, Cisco Webex Board, oda veya masa cihazları ya da IX5000 gibi diğer video cihazlarından katılıp katılmamalarını artıran çoklu paylaşım özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz . Tüm Katılımcılar için Çoklu Akış desteği Cisco Webex Teams ve Cisco Webex Meetings

28 Kasım 2017

Cisco Webex Teams Karma Çağrı Hizmetleri için Karma Bağlantı Test Aracı

Karma Çağrı dağıtım kurulum ayarlamanızı daha sorunsuz hale getirdik. Expressway-E'nizin adresini girerken, araç Expressway-E'nin erişilebilir ve güvenli olup olmadığını belirlemek için bir TLS bağlantısı başlatılır. Bir sorun giderseniz yararlı sorun giderme ipuçları da elde oluruz. Daha fazla bilgi için bkz. Karma Çağrı Hizmetleri Cisco Webex Teams Kılavuzu.