Översikt

Webex stöder integrering med Enterprise Mobility Management (EMM) såsom Microsoft Intiti, en molnbaserad tjänst som tillhandahåller både Mobile Application Management (MAM) och Mobile Device Management (MDM)-funktioner.

MAM-programvara låter dig tillhandahålla, konfigurera och kontrollera åtkomst till mobilprogram som distribueras i din organisation.MDM-programvara låter administratörer övervaka, hantera och skydda företagets mobila enheter som används i din organisation.Webex kan registreras och hanteras på personliga enheter och företagstelefoner med HJÄLP av MAM- och MDM-program.

Distribueringsalternativ

Webex Intfar –Använda Int sdk: vi har utvecklat Webex Int den app som finns tillgänglig i App Store och Google Play.

Webex Intfar gör det möjligt att verkställande av appprinciper, såsom on-demand VPN och användning av e-post på jobbet.Användare hämtar Webex Int webbläsar och kontrollerar sedan policyn för int webbtjänsteskydd för sin åtkomst till Webex Int webbsida-appen och delning av företagsdata.

Enhetsrollering är valfritt om du vill distribuera Webex Introl; den kan användas på hanterade och ej hanterade enheter.

EMM med hantering av mobila enheter– alla mobila enheter och företagsapplikationer registreras och hanteras av MDM-programmet.

I den här distributionsmodellen lägger administratören till Webex Int den här programkatalogen i Intinstallationsappen och tilldelar den till användare eller enheter ( se Lägg till Webex för Android och Lägg till Webex för iOS i den här artikeln).Policyn för appskydd gäller på enhet- eller profilnivå.Denna princip definierar en uppsättning regler för att kontrollera åtkomst till Webex intistent och delning av företagsdata.

Du kan också konfigurera enhetsbegränsningar för att kontrollera datadelning från iOS-enheter.

Se Skapa en policy för applikationsskydd i den här artikeln.

EMM med hantering av mobilprogram– Med den här distributionsmodellen registreras inte mobila enheter i portalen.

 • Användare kan hämta Webex Intuppta-appen direkt från App Store för iOS-enheter och Google Play för Android-enheter.Appens säkerhetspolicy gäller på programnivå.Principen styr programåtkomstkrav som PIN-kod för åtkomst och styr datadelning från Webex Intett.

 • Ett annat alternativ är att använda ett program omsbrytningsverktyg för att omsluta Webex-appen. De omslutna programfilerna ger ett MAM-program kontroll över hur appar kan användas på en mobil enhet.Användare kan hämta den omslutna och MAM-hanterade versionen av Webex-appen från företagets egen app store eller MAM-appdatabasen.Programskyddspolicyn styr delningen av företagsdata från det omslutna programmet.

Se Skapa en policy för applikationsskydd i den här artikeln.

Svepta versioner av Webex-appar (. IPA-filer för iOS och . APK-filer för Android) finns tillgängliga från programmet för hantering av mobilappar.

Tänk på saker

 • Kontrollera att du har åtkomst till Microsoft Endpoint Manager admin center.

 • Användaren måste ha ett Webex-konto.

 • Se till att användarna skapas i Active Directory och att användarna har tilldelats intitieringslicenser.

 • Om Android-enheter är registrerade ska du säkerställa att de är registrerade i Intitierad med en arbetsprofil och att de är kompatibla med din organisations efterlevnadspolicy.

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Appar och under Plattform väljer du Android .

3

Klicka på Lägg till.

Webex för Intiti kan distribueras från Store-appen på två sätt:

 • Hanterad Google Play-app

  Sök efter Cisco Webex på Godkännoch klicka sedan på Synkronisera .

  När synkroniseringen är slutförd läggs appen till i appkatalogen.

 • Android Store-app

  Ange följande information och klicka sedan på Nästa:

  • Namn– Cisco Webex för intitiering

  • Beskrivning– Cisco Webex förIntiti

  • UtgivareCisco

  • App store-URLhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.wx2.android.msintune

  • Lägsta operativsystemAndroid 7.0 (Nougat)

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Appar och under Plattform väljer du iOS/iPadOS.

3

Klicka på Lägg till program och välj iOS store-app.

4

S?Cisco Webex efter Intiti, ange följande information:

 • Namn –Cisco Webex för intitiering
 • Beskrivning –Cisco Webex för Intiti
 • Utgivare –Cisco
 • Lägsta operativsystem –iOS 12.0

För iPadOS, välj Lägsta operativsystem som 13.1 och senare

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Enheter och väljer från Android eller iOS.

3

Välj den enhet som du har installerat Webex på, klicka på Hanterad app och sök sedan efter Cisco Webex efter intakt.

4

Kontrollera installationsstatus.

Du kan konfigurera konfigurationspolicyn för Int bluetooth-appen för både Android- och iOS/iPadOS-enheter.Du kan tillämpa dessa inställningar på både hanterade enheter och hanterade program.Webex-appen söker efter dessa inställningar när användare kör appen för första gången på sina mobila enheter.Inställningarna för Intkonfiguration av app tillämpas, vilket gör det möjligt för appen att anpassas med appkonfiguration och -hantering.

 • För Android

  1. Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

  2. I den vänstra panelen väljer du Appar och klickar på Appens konfigurationspolicyer.

  3. Klicka på Lägg till och välj Hanterade enheter eller Hanteradeappar.

  4. I avsnittet Skapa appkonfiguration anger du följande information för Android-enheter och klickar på Nästa.

   • Namn– Cisco Webex konfigurationspolicy
   • Plattform – Välj Android Enterprise

   • Målgruppsapp – välj Cisco Webex eller Cisco Webex för Intiti

   • Profiltyp– Välj typ av Android-distribution

   • Målapp– välj Cisco Webex eller Cisco Webex för Intiti

  5. Från Inställningar , för Konfigurationsinställningarformat, välj Använd konfiguration designer .

  6. Klicka på Lägg till för att välja appens konfigurationsnyckel.

   Dessa appkonfigurationsnycklar är tillgängliga för Android-distribution.

   Konfigurationsnamn Värde Värdetyp Beskrivning
   WebView för inloggning Markera eller rensa rutan Bool

   Om detta är markerat kan appen använda WebView för inloggningsflöde för auktorisering.

   Framtvinga MDM-låsskärm Markera eller rensa rutan Bool

   Om ikryssad aktiveras kraven på låsskärmen för Android-användare.

   Framtvinga FedRAMP-inloggning Markera eller rensa rutan Bool

   Om detta är markerat dirigerar Webex Android-användare att logga in på vårt dedikerade kluster för WebEx för myndigheters kunder.

   Organisations-ID för MDM Kopiera från Control Hub Management > och > organisations-ID Sträng

   Konfigurerar ditt organisations-ID för WebEx som en unik identifierare för startprocessen av Webex-appen.

   Variabel där e-postadresser kan anges

   {{mail}}

   Sträng

   Tillåter att EMM-servern fyller i e-postadressen för användarna när de loggar in.

   Mappa e-postadressvariabeln till login_hint Webex-variabeln, så att användarens e-postadress för inloggning redan används.

 • För iOS/iPadOS

  1. Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

  2. I den vänstra panelen väljer du Appar och klickar på Appens konfigurationspolicyer.

  3. Klicka på Lägg till och välj Hanterade enheter eller Hanteradeappar.

  4. Välj plattform iOS/iPadOS.

  5. Från Inställningar , för Konfigurationsinställningarformat, välj Använd konfiguration designer .

  6. Välj appkonfigurationsparametrar.

   Dessa appkonfigurationsparametrar stöds för iOS-/iPadOS-distributioner.

   Konfigurationsnyckel Värdetyp Konfigurationsvärde Beskrivning
   orgIdentifier Sträng Ditt organisations-ID Ditt organisations-ID finns tillgängligt i Control Hub:väljer du > konto och får sedan värdet från organisations-ID.
   login_hint Sträng {{mail}}

   Mappa e-postadressvariabeln {{mail}} login_hint till Webex-variabeln, för att fylla i användarens e-postadress för inloggning.

   pinLockDuration Heltal Numeriskt värde för omnämnande i millisekunder Definierar tiden i millisekunder som Webex-appen är inaktiv och tar fram låsskärmen
   fedRampEnabled Boolesk sann Tillåt endast mobila användare att logga in på Webex FedRamp-kluster

    

   För begränsningar som att inaktivera kopiering och ställa in varaktighet för ett PIN-kodslås kan du även använda appskyddspolicyn som är tillgänglig med Intett.

Principer för applikationsskydd är regler som säkerställer att en organisations data förblir säkra eller ingår i en hanterad app. En princip kan vara en regel som upprätthålls när användaren försöker få åtkomst till eller flytta företagsdata, eller en uppsättning åtgärder som är förbjudna eller övervakas när användaren befinner sig i appen. Appskyddsprinciper finns tillgängliga för MDM – hanterade Webex för insett och insvepta program (. IPA och . APK-filer).

Om du har en existerande policy för applikationsskydd, kan du använda samma policy och tilldela den till användaren.Du kan även använda följande steg för att skapa en ny appskyddspolicy.

Du kan läsa mer om denna procedur i Microsofts dokumentation.

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Appar och klickar på Appskyddspolicyer.

3

Välj Skapa policy och välj Android eller iOS.

4

Ange ett namn för säkerhetspolicyn och klicka på Nästa.

5

Välj målenhetstyp: Hanterad eller ej hanterad.

6

Klicka på Välj offentligaappar, ange Webex i sökfältet och välj sedan Webex för Intett.

7

Klicka på Nästa.

8

För Data protection väljer du de begränsningar som anges påskärmbilden och klickar sedan på Nästa .

Mer information finns i hjälplinjen i Admin Center.

9

För åtkomstkravska du konfigurera en PIN-kod och ett autentiseringsuppgifter.

10

Klicka på Nästa för att villkora lanseringen.

11

För Tilldelningartilldelar du policyn till en Webex-användargrupp och klickar sedan på Nästa.

12

Granska inställningarna du har angett och klicka sedan på Skapa.

1

Logga in på Microsoft Endpoint Manager Admin Center.

2

I den vänstra panelen väljer du Appar och klickar på App Protection Policies (Policyer förappskydd).

3

välj App Protection-policyn och bekräfta att användarna är markerade i och principen tillämpas.

1

Användare uppmanas att begära åtkomst när de loggar in på Webex för första gången.

2

Administratörer kan ge användare åtkomst till appen via Azure Enterprise-appen.

Microsoft Intiti stöder följande principer för Webex för Intiti på hanterade enheter:

 • Lösenkod/TouchID– Tillåt användare att ställa in ett lösenord eller TouchID.Användaren blir ombedd att ange en lösenkod när den startar Webex-appen från en mobil enhet.

 • Maximalt antalPIN-kodsförsök – Definiera det maximala antalet gånger en användare kan ange en felaktig PIN-kod.

 • Hanterad delning av öppna/dokument – Tillåt delning av dokumentfrån Webex för Int den till andra princip hanterade appar.

 • Förhindra säkerhetskopieringav app – förhindra att användare sparar Webex-data på säkerhetskopierad Android-tjänst eller iCloud för iOS.

 • Inaktivera skärmdump –blockera skärminspelning och Google Assistant-funktioner.För iOS-enheter använder du alternativet för iOS-begränsningar i Int bluetooth.

 • Rensa app förfjärrstyrning – Tillåt att administratörer fjärrutsuddar Webex förAvsluta från en mobil enhet.

 • Inaktivera Kopiera och Klistrain – Förhindra att användare använder kopiera och klistra in mellan Webex för Intiti och andra appar.Du kan dock välja att kopiera och klistra in med andra program som hanteras av företagets policyer.

 • Inaktivera Spara kopior avorganisationsdata —Blockera användare från att spara Webex för inaktivera data på lokala enheter.Administratörer kan välja tjänster som OneDrive eller SharePoint för att lagra Webex för intitieringsdata.

 • Olåsta enheter – begränsa användare från att köra Webex för Intorgan på enheter som har låsts upp (Jailbreakbroken eller rooted) för att få administratörs- ellerrotåtkomstkontroller.

 • Lägsta appversion– Definiera den lägsta versionen som krävs för att köra Webex för Intantal på mobila enheter.