Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller molnenheter. Dessa enheter kan se likadana ut, men du kan använda enheterna på olika sätt.

För lokala enheter kan du, efter att du har aktiverat ultraljud, ansluta till enheten automatiskt så snart du går in i samma rum. Du kan använda dessa enheter för att dela innehåll trådlöst med personer i samma rum.


Observera att cloud-sammankoppling krävs när du delar innehåll med Webex-appen på mobil. Aktivera moln ihopkoppling för lokala Webex Edge-enheter för delning.

För molnenheter kan du också ansluta automatiskt med hjälp av ultraljud och dela innehåll trådlöst. Dessutom kan du söka efter en specifik enhet, använda enheten för att delta i ett möte eller ringa ett samtal och du kan optimera ljudet eller videon för det delade innehållet.

1

Klicka på enhetsnamnet i Webex-appen och klicka på Dela skärm.

2

När du är ansluten till en molnenhet kan du även förbättra bildhastigheten och ljudet för delat innehåll:

 • Dela datorljud—Ljudet spelas upp och alla kan höra ljudet.
 • Optimera för video—Innehållet visas i upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på 720p. Om du till exempel delar en video eller bildruta ökas bildhastigheten, vilket minskar fördröjningen.
3

Välj skärmen eller appen som du vill dela.

4

Kolla in en förhandsgranskning av vad du delar överst på skärmen. Se till att du endast delar vad du vill och att alla i mötet kan se det.


 

För att visa förhandsgranskningen när den försvinner går du till fliken i kontrollfältet överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.

5

När du delar kan du välja följande:

 • Dela skärm för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.

 • Kommentera för att markera en delad skärm under ett samtal eller ett möte.

 • Pausa för att pausa delning av din skärm eller ditt program.

 • Återuppta för att fortsätta delningen av din skärm eller ditt program.

6

När du är klar klickar du på Sluta dela.

1

Klicka på enhetsnamnet i Webex-appen och klicka på Dela skärm.

2

När du är ansluten till en molnenhet kan du även förbättra bildhastigheten och ljudet för delat innehåll:

 • Dela datorljud—Ljudet spelas upp på enheten och alla i rummet kan höra ljudet.

  Webex-appen behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtar Webex-appen det när du klickar på Dela datorljud. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget.

 • Optimera för video—Innehållet visas på enheten med upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på 720p. Om du till exempel delar en video eller bild i en bildruta ökas bildhastigheten, vilket minskar fördröjningen.

3

Välj skärmen eller appen som du vill dela.

4

Kolla in en förhandsgranskning av vad du delar överst på skärmen. Se till att du endast delar vad du vill och att alla i mötet kan se det.


 

För att visa förhandsgranskningen när den försvinner går du till fliken i kontrollfältet överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.

5

När du delar kan du välja följande:

 • Dela skärm för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.

 • Kommentera för att markera en delad skärm under ett samtal eller ett möte.

 • Pausa för att pausa delning av din skärm eller ditt program.

 • Återuppta för att fortsätta delningen av din skärm eller ditt program.

6

När du är klar klickar du på Sluta dela.

1

Tryck på enhetsikonen , välj en enhet och sedan på Dela skärm.

2

Välj ditt optimeringsalternativ:

 • Optimera för text och bilder – Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.
 • Optimera för video– videon spelas upp mycket jämnare eftersom en del upplösning offrar sig till förmån för en högre bildrutefrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animering eller dynamiskt innehåll.
3

Tryck > Webex > Starta sändning.

4

När du är klar knackar du på enhetsnamnet i utrymmeslistan och sedan på Stoppa sändning.


 

Du kan även knacka på statusfält övre delen av skärmen och trycka på Stopp.

1

Tryck på enhetsikonen , välj en enhet och sedan på Dela skärm.

2

Välj ditt optimeringsalternativ:

 • Optimera för text och bilder – Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.
 • Optimera för video– videon spelas upp mycket jämnare eftersom en del upplösning offrar sig till förmån för en högre bildrutefrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animering eller dynamiskt innehåll.
3

När du är klar knackar du på enhetsnamnet i utrymmeslistan och sedan på Sluta dela.

Du kan inte automatiskt ansluta till en enhet på webben, du måste manuellt ansluta till en enhet.

Klicka på enhetsnamnet i Webex-appen och klicka på Dela skärm.


 

Om du är ansluten till en Webex Board du även klicka på Öppna utrymme.