• Standardtexten om hur man använder enheten kan inte anpassas.

  • Genom att tillämpa anpassad text på organisationsnivå åsidosätts texten som läggs till på enskilda enheter.

Anpassad avisering stöds inte på följande enheter:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • IP-telefoner från Cisco

  • Använda telefonadaptrar

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Enheter och klickar på Inställningar. Bläddra sedan ned till Support.

2

Välj Definiera en anpassad supporttext för alla enheter och lägg till ett anpassat meddelande, till exempel kontaktinformation för lokal supportperson. Välj Spara för att tillämpa den anpassade texten.

Om du tillämpar en anpassad text på organisationsnivå åsidosätts texten som läggs till på enskilda enheter.

1

Från kundvyn i Control Hub går du till Enheter och väljer enheten eller enheterna som du vill lägga till en anpassad text till.

2

Klicka Redigera och välj Enhetskonfigurationer. Gå till Användargränssnittet > anpassat meddelande och skriv in det meddelande du vill lägga till. Välj sedan Nästa och Tillämpa för att spara ändringen.