Säkerhet

slutpunkt-till-slutpunkt standard för alla Webex App-kunder. Men om du har en mycket reglerad bransch kan du använda Pro Pack-funktioner för ytterligare kontroll av datasäkerhet och hämtning. Den avancerade säkerheten i Pro Pack ger dig följande kundstyrda säkerhetsalternativ:

 • Hybrid-datasäkerhet – hantera dina krypteringsnycklar, dekrypteringsnycklar och andra säkerhetstjänster i ditt eget säkra lokala datacenter. Mer information finns i Hybrid-datasäkerhet.

 • Anpassade säkerhetsinställningar för Webex-appen

  • Blockera extern kommunikation – för att skydda organisationens data och förhindra att data delas utanför din organisation kan du kontrollera om personer kan kommunicera i utrymmen med vem som helst utanför din organisation. Mer information finns i Blockera externa användare i Webex-utrymmen för dinorganisation.

  • Tillämpning av PIN-kod – För att säkerställa att innehållet är säkert på mobila enheter kan du konfigurera ett PIN-kodlås. När PIN-kodlås har aktiverats kan personer endast använda Webex-appen på mobiler med PIN-koder eller låsskärmar. Mer information finns i Konfigurera säkerhet för mobila enheter.

  • Återkalla åtkomst– När personer förlorar sin mobiltelefon eller någon lämnar organisationen kan du på distans återkalla åtkomsten och radera cachelagrat Innehåll i Webex-appen från deras mobiltelefoner. Mer information finns i Återkalla en användares åtkomst till Webex.

  • Fildelningskontroller – Du kan styra hur personer delar filer i Webex-appen. Om du vill förhindra dataförlust, eliminera problem med skadlig kod och tillämpa principkontroller på Webex-appen kan du begränsa användare från att hämta, förhandsgranska och överföra filer till Webex-appen. Mer information finns i Förhindra att personer delar filer

Efterlevnad

Det finns en rad olika efterlevnadsfunktioner i både Standard- och Pro Pack-erbjudanden. Båda erbjudandena gör det möjligt för ditt företag att följa företagets datapolicyer, stödja juridiska krav för extrahering av data och tillhandahålla ett extra lager av datasäkerhet. Du kan integrera detta extra säkerhetslager med ditt företags dataförlustförskrivningssystem (DLP) och arkiveringssystem.

 • eDiscovery-sökning och -extraheringsverktyg – trots att vanliga Webex-appkunder har tillgång till endast 90 dagars innehåll kan Pro Pack-kunder få åtkomst till obegränsade data inom Webex App-utrymmen. Använd e-postadresser, utrymmes-IP:er, nyckelord och specifika tidsgränser för att begränsa sökningen. Mer information finns i Säkerställa efterlevnad av reglerande regelefterlevnad av Webex-appensinnehåll.

 • Events API för DLP och archival – oavsett om du är standardkund eller Pro Pack-kund kan du använda Events API för att integrera med din befintliga dataförlustsrekvention (DLP). Du kan till och med kontrollera om det finns policyöverträdelser och vidta åtgärder för att lösa eventuella problem. Men om du är en Pro Pack-kund kan du övervaka händelser som inträffade för mer än 90 dagar sedan. Händelser inkluderar att publicera meddelanden, filer och lägga till användare i utrymmen. Du kan även använda Events API för att integrera med din befintliga arkiveringsprogramvara för att arkivera en obegränsad mängd Webex-appdata.

  Mer information finns i Webex App-integrering med arkiverings- och DLP-lösningar och https://developer.webex.com.

 • Filen DLP i realtid – med ProPack har efterlevnadschefen och DLP-systemet tillgång till kontroll och åtgärder av filen DLP i realtid.

  DLP i realtid är proaktivt när det gäller att skicka webhookar och tillåta DLP-systemet att skanna filen innan den kan nås av vem som helst i ett utrymme.

 • Flexibel arkiveringspolicy – Om du är en Pro Pack-kund kan du ställa in lagringstider för innehåll som skapas och delas av personer i Webex-appen för att anpassa dem till din organisations principer. Alla data som är äldre än lagringstiden tas bort och kan inte användas.

  Mer information finns i Ställ in lagringspolicyn för dinorganisation.

 • Arkivering – Om du är en Pro Pack-kund kan du använda rättslig arkivering för att säkerställa att den information som krävs under rättstvister inte tas bort av din lagringspolicy.

  Mer information finns i Hantera efterlevnadsdata med rättslig rättsliginformation.

Statistik

Du kan använda analyserna i Pro Pack för att få större insyn i och ge detaljerad inblick i data för användaranpassning och användning. Du kan visa data från upp till 13 månader tillbaka och gå ner i dessa data. Den här datavyn visar hur du bäst kan fokusera på användaranpassning, optimera resurser och förstå trender i verksamheten.

Mer information finns i Analyser för din Cloud Collaboration-portfölj och Använda Classic Meetings-rapporter.

Skillnad mellan standardtjänster och Pro Pack-tjänster

Tabell 1.

Standard

Pro-paket

Säkerhet

Lokal nyckelhantering av Hybrid-datasäkerhet

Ja

Anpassade säkerhetsinställningar

Ja

Efterlevnad

eDiscovery-sökning och -extrahering

Data från 90 dagar tillgängliga

Obegränsad tillgång till data

Händelse-API

Data från 90 dagar tillgängliga

Obegränsad tillgång till data

Arkiveringspolicy

Obegränsad mängd lagrade data

Flexibel arkiveringspolicy

Rättslig kvark?ning

Ja

Statistik

Grundläggande rapporter

Data från 90 dagar tillgängliga

Data från upp till 13 månader tillgängliga

Långsiktig historisk rapportering

Data från upp till 13 månader tillgängliga

Rapport med information om och identifiering

Ja

Ja

Mer detaljerad information finns tillgänglig för mötesdeltagare.

Mötesdiagnostik i realtid

Ja

Ja

Mer information

Pro Pack för kontrollhubb är ett tillägg som finns tillgängligt med vissa planer. Kontakta din Cisco-partner eller läs igenom beställningsguiden för Cisco Collaboration Flex-abonnemang för merinformation.