1

Gå till Inställningar > Alternativ > Kalender.

2

På menyn Kalenderintegration väljer du Google Calendar och klickar på OK. Starta sedan om Cisco Jabber.

3

När Cisco Jabber startar om öppnas fönstret Inloggning till Google Calendar. Ange användarnamn och lösenord för ditt Google-konto och välj sedan Logga in

4

Välj Tillåt åtkomst och om du ombeds väljer du Ja för att fortsätta köra skripten på sidan.

5

Öppna fliken Möten i huvudfönstret i Cisco Jabber.


 

Om du inte vill ansluta till Google Calendar med Cisco Jabber kan du öppna fliken Kalender och välja Ingen och sedan starta om Cisco Jabber.

Du kan även öppna sidan för ditt Google-konto och återkalla åtkomsten till Cisco Jabber under avsnittet Auktoriserad åtkomst till ditt Google-konto.

1

Gå till Inställningar > Mötesinställningar > Möten.

2

Från listrutan Kalenderintegration väljer du Google Calendar och klickar på OK för att uppdatera inställningarna och starta om Cisco Jabber.

3

Ange användarnamn och lösenord för ditt Google-konto och välj sedan Logga in.

4

Välj Tillåt åtkomst.

5

Öppna fliken Möten i huvudfönstret i Cisco Jabber.


 

Om du inte vill ansluta till Google Calendar med Cisco Jabber kan du öppna fliken Kalender och välja Ingen och sedan starta om Cisco Jabber.

Du kan även öppna sidan för ditt Google-konto och återkalla åtkomsten till Cisco Jabber under avsnittet Auktoriserad åtkomst till ditt Google-konto.