Med Webex-appen kan du ställa in aviseringar på två sätt:globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen eller en och en så att inställningarna gäller bara för vissa utrymmen.Dessa inställningar fungerar tillsammans för att se till att du får avisering om de meddelanden som är mest viktiga för dig.Se Tips för att hantera aviseringar för hjälp med att välja de bästa kombinationerna.

Konfigurera aviseringar globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen.


 

Du kan även få smarta aviseringar på alla dina enheter som Webex-appen är installerad på.Se Smarta aviseringar på flera enheter för mer information.

1

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Aviseringar och konfigurera dina inställningar.Klicka sedan på Spara.


 

Du kan även välja att spela upp ett ljud för varje typ av utrymme (Utrymme, Direkt, Favoriter).Välj bara ett ljud från listruta bredvid Meddelanden eller välj Av för att stänga av dem.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan Inställningar > Aviseringar och konfigurera dina inställningar.Klicka sedan på Spara.


 

Du kan även välja att spela upp ett ljud för varje typ av utrymme (Utrymme, Direkt, Favoriter).Välj bara ett ljud från listruta bredvid Meddelanden eller välj Av för att stänga av dem.

1

Tryck på profilbild, välj Inställningar > Aviseringaroch ange sedan dina inställningar.

1

Tryck på profilbild och välj Inställningar > Aviseringar.

  • Tryck på Ljud och vibrationer för att välja aviseringsljud, vibrationsaviseringar eller välj prioritet för avisering.Du kan också återställa appen till standardinställningar.

  • Tryck på Meddelanden för att välja dina meddelandeinställningar.

  • Tryck på Möten för att konfigurera inställningar för att ta emot inspelningsaviseringar.

1

Klicka på din profilbild, välj Inställningar och öppna sedan fliken Aviseringar.

2

Ställ in dina aviseringsinställningar.