Din Webex Board fungerar som en fysisk anknytning till din Webex-app. När appen, antingen mobilen eller skrivbordet, är ansluten till en board, kan du samarbeta med andra i ditt Webex-utrymme från Board. Ring dina kollegor, se filerna som har delats och fortsätt arbeta på whiteboardtavlorna du skapade under ditt senaste möte.

När du öppnar ett utrymme från din app på en Board får du åtkomst till samma aktiviteter som du har i appen. Det innebär att du kan ringa upp alla som har lagts till i utrymmet, whiteboardtavlan och visa filer som har delats i utrymmet. Det är ännu inte möjligt att delta i konversationer från board.

Du måste vara ansluten till en Board för att öppna ett befintligt utrymme på den. Om det inte har skett automatiskt kontrollerar du inställningarna för din upptäckt.

1

När Webex-appen för Mac eller Windows är ansluten till en Board visas board-namnet längst upp till höger i appen. Om du vill parkoppla till en annan tavla väljer du någon av de andra tavlorna som du är ansluten till tidigare eller söker efter en via namn.

2

Välj det Webex-utrymme som du vill öppna på din tavla. Klicka sedan på Öppna ett utrymme.


3

Nu kan du se namnet på det öppna utrymmet på Board-skärmen och få åtkomst till alla aktiviteter på det.

4

För att stänga utrymmet väljer du Stäng utrymmet på tavlan.

Du måste vara ansluten till en board för att öppna ett Webex-utrymme på den. Om det inte sker automatiskt kontrollerar du dina identifieringsinställningar.

1

När din Webex-app är ansluten till en Board ser du enhetsnamnet längst upp till höger i utrymmeslistan. Om du vill parkoppla till en annan enhet, välj en av de andra enheterna som du har anslutits till tidigare eller sök efter en via namn.

2

Välj det Webex-utrymme som du vill öppna på din enhet och knacka på Öppna ett utrymme. Du kan även gå till aktivitetsmenyn i utrymmet och knacka på Öppna på Webex Board. Du kan se namnet på det öppna utrymmet på enhetens skärm.

3

För att stänga utrymmet väljer du Stäng utrymme från appen. Du kan även stänga utrymmet på enheten genom att knacka på utrymmets namn och välja Stäng detta utrymme.

När du har öppnat ett utrymme på din Board kan du skapa nya whiteboardtavlor som automatiskt sparas i det utrymmet. Du kan även fortsätta att arbeta med whiteboardtavlor som har sparats i det utrymmet tidigare.

På board-startskärmen knackar du på Whiteboardtavla för att få åtkomst till sparade whiteboards. Från whiteboardskärmen kan du även skapa en ny whiteboard genom att trycka på Ny whiteboard . När du är klar hittar alla i Webex-utrymmet din whiteboardtavla i whiteboardmenyn i det utrymmet.

Ta en titt på artikeln whiteboarding om du vill veta mer om whiteboardtavlor på en Board.

Filer och bilder som du och dina medarbetare har delat i ett utrymme kan visas på tavlan när du har utrymmet öppet på den. För att göra det knackar du på Filer på Board-startskärmen och väljer den fil som du vill öppna. Rulla upp eller ner via filen som du delar. För att zooma in och ut nypa du på bilden på tavlan.

Du kan öppna filer i följande format: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .svg, .xls och .xlsx. Filerna måste vara mindre än 150 sidor och under 200 MB. Andra typer av filer kan överföras, men de visar inte en miniatyrbild.

Du kan knacka och välja om du vill dölja filer som inte stöds eller inte.

För att gå tillbaka till filöversikten trycker du på .

Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer som du har delat i ett utrymme kan också visas på Board när du har utrymmet öppet på den. Läs den här artikeln för att lära dig hur du ställer in åtkomst till din plattform för företagsinnehållshantering och den här artikeln för att ta reda på hur du delar filer i Webex-appen från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online.

Webbmotorn måste vara aktiverad för att filerna ska kunna öppnas på board.

Online-dokument för OneDrive och SharePoint finns även i Filer på board-startskärmen. Välj helt enkelt den fil som du vill öppna. Du kan behöva logga in för att visa eller redigera dokumentet, men sessionsinformationen rensas när du stänger utrymmet.

När du har öppnat ett utrymme på din tavla knackar du på Ring på Board-startskärmen. Då öppnas en egen vy av ditt utrymme. Tryck för att starta samtalet.

Du kan se vem som har anslutit till samtalet genom att trycka på Personer .

Om du inte vill inkludera alla i utrymmet i ditt samtal måste du först stänga utrymmet från Board. Knacka sedan på Ring på tavlans startskärm för att ringa upp personer som du vill ta kontakt med.