Installera

Anpassa inställningarna för Webex Education Connector för din kurs.

1

Logga in på Webex Education Connector och välj fliken Konfiguration.

2

Välj vilka av följande funktioner som du vill aktivera och klicka sedan på Tillämpa.

 • Klassrumsamarbete
 • Virtuella möten
 • Kontorstid

Alla funktioner som du väljer visas som en egen flik. Om du inte ser något av alternativen har inte din skol-LMS-administratör aktiverat det.

3

Välj tidszon och klicka på Spara.

4

I avsnittet Auktorisera med LMS anger du inloggningsuppgifterna som du använde för att logga in på LMS och följer anvisningarna för att auktorisera.

Auktorisering av synkroniseringar av Webex Education-anslutningen med din LMS och gör det möjligt för allt som schemalagts under virtuella möten att också visas i LMS-kalendern. Det krävs även auktorisering för att använda funktionerna Klassrumsamarbete och betygsättning.
5

(Valfritt) Om du vill tilldela deltagarpoäng till studenter automatiskt när de deltar i ett möte eller en lektion går du Webex Meetings poängsättning av deltagande och väljer Aktivera.

Du måste tillåta Webex Education-anslutningen med din LMS innan du kan aktivera betygsättning.

6

(Valfritt) Gå till Påminnelse-bot och välj Slå på för att få påminnelse bot efter meddelanden innan möten börjar i Webex-utrymmet för en lektion eller ett möte.

Klassrumsamarbete

Innan du kan använda Klassrumsamarbete måste Webex Education Connector vara auktoriserat med din LMS. Verifiera att Webex Education Connector har auktoriserats eller auktorisera den själv.

1

Klicka på fliken Installation och gå till avsnittet Auktorisera med LMS .

2

Klicka Tillåt om knappen är blå och följ anvisningarna på skärmen för att synkronisera Webex Education Connector med din LMS.

3

Klicka på fliken Klassrumsamarbete i Webex Education Connector i kursen och logga in med dina Webex-inloggningsuppgifter.

När du har loggat in skapas ett team automatiskt för din kurs. Alla studenter som är registrerade på din lektion blir en del av teamet och läggs till i det allmänna standardutrymmet.

I Webex-appen hjälper team dig att hålla allt organiserat genom att kategorisera flera utrymmen under ett gemensamt tema. När du öppnar Klassrumsamarbete för första gången och loggar in skapar du automatiskt ett team för din kurs. Alla som är registrerade i din lektion läggs till i teamet och till teamets allmänna utrymme.

Förutom det Allmänna utrymmet kan du skapa fler utrymmen i din kurs för olika grupper av studenter.

1

Gå till fliken Klassrumsamarbete i din kurs och logga in vid behov.

2

Klicka på Skapa nytt utrymme.

3

Ange ett namn för utrymmet och klicka sedan på Skapa utrymme.


 

Utrymmen som du skapar i ditt LMS visas även i Webex-appen för skrivbord, mobil och webben. Du måste dock skapa ett utrymme från Webex Education Connector för att det ska visas i din LMS.

När du skickar ett meddelande till en person för första gången i Webex skapar du en konversation mellan bara er två. Nästa gång du skicka ett meddelande till den personen kommer konversationen att hämtas precis där du lämnade den. När du skickar ett meddelande till ett utrymme med fler personer kan alla medlemmar i utrymmet se ditt meddelande.

1

Gå till fliken Klassrumsamarbete i Webex Education Connector.

2

Välj utrymmet eller personen som du vill skicka ett meddelande till.

3

Klicka på meddelandeområdet, skriv ditt meddelande och tryck på Enter.


 

Du kan även skicka ett meddelande i ett rum överallt där du har åtkomst till utrymmet. Du kan se meddelanden från fliken Klassrumsamarbete i Webex Education Connector och i Webex-appen.

Alla användare som är registrerade i kursen läggs till som medlemmar i det allmänna standardutrymme som skapas när du öppnar Klassrumsamarbete för första gången. När du skapar nya utrymmen måste du manuellt lägga till medlemmar i dessa utrymmen.

1

Välj utrymmet i utrymmeslistan.

2

Klicka på fliken Personer och klicka på +Lägg till personer.

3

Ange namn eller e-postadress till personen som du vill lägga till och välj dem från listan för att lägga till dem i utrymmet.

Du kan enkelt och snabbt dela filer, t.ex. övningsanteckningar eller ett grupp projekt, med Klassrumsamarbete.

1

Dra och släpp din fil i meddelandeområdet eller klicka på Bilaga och välj en fil.

2

Tryck på Enter för att skicka bilagan.

Virtuella möten

Med funktionen Virtuella möten i Webex Education Connector kan du schemalägga och vara värd för ett engångs- eller återkommande möte med din lektion.

1

Gå till fliken Virtuella möten och klicka på + Nytt möte.


 

Logga in med dina Webex-kontouppgifter vid behov.

2

Ange följande information:

 • Namn– Ange ett beskrivande namn för ditt möte.

 • Mötesdatum– Ange när du vill att mötet ska äga rum.

 • Varaktighet– ställ in hur länge du vill att mötet ska vara.

 • Välj sessionstyp– Välj möte, Utbildningeller Händelse.

 • Återkommande – Välj hur ofta du vill att ditt möte ska upprepas, till exempel dagligen eller varje vecka. Välj även när mötet ska sluta upprepas, till exempel på ett visst datum eller efter ett visst antal möten.

 • Olåstamöten – instruktörer kan styra om användare utanför webex-organisationen kan delta i olåsta möten. Välj om gästen ska kunna delta i mötet direkt, om de måste vänta i lobbyn och bli insläppta av värden eller inte kan delta i mötet.

 • Automatiskt lås– Lås ditt möte automatiskt när du startar det.

 • Automatisk inspelning– Välj att automatiskt spela in mötet när du startar det.

3

Klicka på Skapa möte.

När du har skapat ett möte visas det på fliken Kommande där alla som är registrerade i kursen kan se det. Härifrån kan du redigera eller ta bort enskilda möten som en återkommande mötesserie.

Om det finns flera instruktörer i en enda kurs kan du bara starta, redigera och ta bort möten som du har skapat. Du kan inte starta, redigera eller ta bort möten som har schemalagts av andra i kursen.

Du kan visa dina tidigare möten under fliken Tidigare möten.

Om du använder Canvas, Moodle, D2L/Brightspace eller Enrum, kan du synkronisera möten med din LMS-kalender genom att auktorisera Webex Education Connector i din LMS.

1

I din LMS går du till fliken Installation.

2

I avsnittet Auktorisera med LMS klickar du på Auktorisera och följer anvisningarna.


 

Ikonen Tillåt visas som grå när den har auktoriserats.

1

I Webex Education Connectorgår du till fliken Virtuella möten.

2

På fliken Kommande hittar du ditt möte och klickar på Starta.


 

Om du har auktoriserat Webex Education Connector med din LMS och är inloggad på Webex Meetings fliken Virtuella möten kan du också starta möten från din LMS-kalender.

Med Webex Meetings möte kan du spela in möten och göra dessa möten tillgängliga i kursen med Webex Education Connector.

För att inspelningar av virtuella möten ska visas i Webex Education Connectormåste du schemalägga mötet i Webex Education Connector och vara inloggad på Webex inifrån Webex Education-anslutningen när du startar mötet.


Webex Meetings möten upphör efter flera dagars inaktivitet. Vi rekommenderar att du loggar ut och sedan loggar in på Webex med Webex Education Connector varannan vecka för att hålla sessionen aktiv.

1

Klicka på Spela in under Webex-mötet .

2

Välj Spela in i molnetoch klicka sedan på Spela in.

3

Klicka vid behov på Spela in och gör något av följande:

 • Klicka på Pausaoch Återuppta om du vill ha allt i en inspelning.
 • Klicka på Stopp om du vill avsluta den aktuella inspelningen.
Efter att ditt möte har avslutats eller du stoppar inspelningen visas inspelningen under fliken Inspelningar i virtuella möten. Beroende på filstorlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot inspelningen i Webex Education Connector.

Sortering

När du aktiverar betygsättning visas en tilldelning i din LMS-betygbok Webex Meetings deltagartilldelning. I Webex Meetings deltagartilldelning visas deltagarbetyget för studenter baserat på betygsinställningarna som konfigurerats på fliken Konfigurera.

Elever måste ansluta till mötet från fliken Virtuella möten iWebex Education Connector för att spela in sin närvaro.


Om studentens namn inte visas på deltagarlistan måste du antingen synkronisera studenterna manuellt eller också måste studenten starta Webex Education Connector från kursen i LMS minst en gång.

Innan du börjar

Se till att du har auktoriserat Webex Education Connector med din LMS.

1

I Webex Education Connector hittardu Webex Meetings och klickar på Aktivera.

2

Granska instruktionerna och klicka på Bekräfta.


 
När du har aktiverat betygs funktionen i din kurs kan den inte inaktiveras.
3

Ställ in poäng för Presentera och Frånvarande.

4

Konfigurera de ytterligare tilldelningsinställningarna.

5

Klicka på Återaktivera kursbetyg.

Aktivera betygsättning för varje möte som du vill betygsätta deltagande för.

1

Gå till fliken Virtuella möten och klicka på Tidigare möten.

2

Klicka på åtgärdsikonen och sedan på Aktivera betygsättning för möte.

När du aktiverar betygssättning för mötet visas elever som deltog i mötet eller kursen och deltog via Webex Education Connector som presenta inför den tidpunkt de anslöt sig till. Studenter som inte deltar är markerade som frånvarande.

Precis som du måste aktivera betygsättning för varje enskilt möte måste du efter varje möte omdana betyget för att räkna med tilldelningspoängen.

Betyget för varje elev beräknas på följande sätt:
(Present Score)*(Total number of times student was present)+(Absent Score)*(Total number of times student was absent)/(Total Number of Meetings Held*Present Score)
.

1

Gå till fliken Konfiguration och leta upp Webex Meetings avsnittet Betygsättning av deltagande.

2

Klicka på Återaktivera kursbetyg.

Nästa steg

Kontrollera din LMS-betygbok för att säkerställa att omaktiveringen lyckades.

Om du gör ändringar i deltagandet för ett möte måste du omaktivera betygen för att ändringarna ska gälla. Detta inkluderar ändringar som att aktivera betygsättning för ett möte, ändra närvaro för en elev eller inaktivera betygsättning.

När du har gjort några ändringar för deltagande går du till fliken Inställningar och klickar på Återaktivera betyg.

Inspelningsbibliotek

Med inspelningsbiblioteket kan du skapa inspelningar som inte är bundna till en viss kurs. Använd mötet för att spela in dig själv som undervisning i en kurs eller för att förklara ett ämne utan att ha några mötesdeltagare. Du kan publicera dina inspelningar i alla dina kurser så att de kan återanvändas från termin till semester.

1

Gå till fliken Inspelningsbibliotek i Webex Education Connector.


 

Om du uppmanas till det loggar du in på Webex-möten med dina vanliga Webex-inloggningsuppgifter.

2

Klicka på Skapa ny inspelning.

3

Granska instruktionerna och klicka på OK.

Ditt personliga Webex-rum öppnas och du kan starta mötet.
4

Klicka Spela in i Webex-mötet och se till att I molnet är valt som inspelningsplats.

Efter att ditt möte har avslutats eller du stoppar inspelningen visas inspelningen på fliken Inspelningsbibliotek där du kan visa och publicera den till kurser. Inspelningar är inte tillgängliga för studenter förrän du publicerar dem i en kurs.

Om en kurs ska visas i inspelningsbiblioteket måste du installera Webex Education Connector i den kursen och öppna den minst en gång.

Klicka Publicera och välj de kurser som du vill göra inspelningen tillgänglig i.

När du har publicerat inspelningen kan deltagarna komma åt den från fliken Inspelningar i virtuella möten.

Du kan ta bort inspelningar som du har skapat under fliken Inspelningsbibliotek . Om du tar bort en inspelning tas den bort från fliken Inspelningar under Virtuella möten i alla kurser som du har publicerat den i.

1

Gå till fliken Inspelningsbibliotek i Webex Education Connector

2

Leta upp inspelningen som ska tas bort och välj sedan Ta bort.

Inspelningen är inte längre tillgänglig i Webex Education Connector, men finns fortfarande på din Webex-webbplats.

KontorstidDu kan schemalägga och vara värd för kontorstid med Webex Education-anslutningen. På fliken Kontorstid anger du tillgängligheten och anger vilka tider deltagarna kan ha möte med dig. De kontorstid du anger gäller för alla kurser som du är instruktör för. Om det finns flera instruktörer för en kurs måste elever välja dig från listan över instruktörer för att schemalägga ett möte med dig.


Med möten på kontorstid kan studenterna schemalägga möten direkt med dig. Om du vill ha kontorstid för flera studenter samtidigt rekommenderar vi att du skapar ett virtuellt möte och namnge det med "Kontorstid".

Funktionen Kontorstid i Webex Education-anslutningen gör det möjligt för dig att ange din tillgänglighet på olika dagar och tidpunkter så att dina studenter kan träffa dig.

1

Gå till fliken Kontorstid i Webex Education Connector.


 

Om du uppmanas till det loggar du in på Webex-möten med dina vanliga Webex-inloggningsuppgifter.

2

Under fliken Veckovisa timmar anger du följande:

 • Mötets varaktighet– ange mötets varaktighet.

 • Mötesbuffert– Ställ in bufferttiden före och efter möten.

 • Datumintervall– Ange datumintervallet som deltagarna ska kunna använda för att schemalägga möten.

 • Ställ in veckotimmar– Ange vilka dagar och tider som du är tillgänglig varje vecka.

 • Tidszon –ställ in tidszon för dina kontorstidsmöten. Denna tidszon gäller för alla kurser där du aktiverar kontorstid.

3

Bläddra nedåt och klicka på Spara.

Dina studenter kan nu välja en tid för att träffa dig. När en elev schemalägger tid för att närvara på dina kontorstider är den avtalade tiden inte tillgänglig för någon annan. Du får ett e-postmeddelande med möteslänken och ser mötet i listan över kommande möten på din Webex-webbplats.

Använd funktionen Åsidosätt datum för att ändra din allmänna tillgänglighet på specifika datum så att kontorstiderna reflekterar din tillgänglighet korrekt. Du kan blockera tillgängligheten för ett helt datum, ta bort tidsintervall från ett datum eller lägga till nya tidsintervall till ett datum.

1

Gå till fliken Kontorstid och klicka på Åsidosätt datum.

2

Välj ett datum och använd följande alternativ för att ändra din tillgänglighet för det datumet:

 • Växla Tillgänglig den här dagen? av för att blockera all tillgänglighet för det angivna datumet.

 • Klicka på papperskorgsikonen bredvid ett befintligt tidsintervall för att blockera tiden för angivet datum.

 • Klicka på +Lägg till tillgänglighet för att lägga till ett nytt tidsintervall för det angivna datumet.

3

Klicka på Spara.

Nästa steg

Du kan ha maximalt 50 framtida datum åsidosättningar inställda när som helst. Alla kontorstidsmöten som schemalagts på ett datum innan du anger datum åsidosätts förblir schemalagda samma. Vid behov kan du boka om dessa möten i Webex.

Ange en tidszon för dina kontorstider så att det alltid är konsekvent när deltagarna schemalägger tid för mötet med dig.

1

Gå till fliken Kontorstid i anslutningsdonetför Webex Education.

2

Klicka på Ställ in veckotimmar och välj önskad tidszon.

3

Klicka på Spara.

De nya uppdateringarna för tidszoner för alla kurser som du har anmält dig till. Tidigare schemalagda möten ligger kvar i den ursprungliga tidszonen.

Statistik

På analyssidan kan du se hur många platser i Webex som har skapats av dig och dina studenter, det totala antalet möten som har schemalagts (inklusive möten, händelser och utbildningsmöten) och det totala antalet kontorstider som har bokats.