1

Gå till Möten .

2

Klicka på ett möte på listan för att se information om det.Se Visa kommande möten för mer information om din möteslista.


 

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänsten för hybrid visas möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite utöver möten som schemalagts från din Webex-plats.

3

Klicka på Delta i mötesinformationen för att delta i mötet.

Knappen Delta visas fem minuter före den schemalagda starttiden.


 

Om du har problem med att delta i ett möte kopplat till ett utrymme kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett möte kopplat till ett utrymme varierar.Antalet beror på kontotypen för personen som skapade utrymmet som associeras med det mötet.Se Mötesfunktioner och mötessponsorer för mer information.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

5

Klicka på för att ansluta till ett videosystem.

6

Klicka på Delta i möte.


 

Ditt möte krypteras från slutpunkt till slutpunkt automatiskt.

1

Gå till Möten .

2

Tryck var som helst i mötet för att visa mer information om mötet och vilka som är inbjudna.

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänsten för hybrid visas möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite utöver möten som schemalagts från din Webex-plats.Möten från kalendern på din lokala enhet visas också.

3

Från mötesinformationen kan du trycka på Delta för att delta i mötet.Knappen visas fem minuter före mötets starttid och visar antalet minuter tills den schemalagda starttiden.Om det är ett möte kopplat till ett utrymme kan du trycka på Meddelande för att skicka ett meddelande till utrymmet.


 

Om du uppmanas till det installerar du Meetings-appen innan du deltar i mötet.


 

Om du har problem med att delta i ett möte kopplat till ett utrymme kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett möte kopplat till ett utrymme varierar. Detta beror också på kontotyp för personen som skapade utrymmet som associeras med mötet.Se Mötesfunktioner och mötessponsorer för mer information.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

5

Tryck på för att ansluta till ett videosystem.

6

Tryck på Delta.


 

Ditt möte krypteras från slutpunkt till slutpunkt automatiskt.

1

Gå till Möten .

2

Klicka på Delta bredvid mötet som du vill delta i.


 

Om du inte ser knappen Delta kan du ändå delta i mötet från mötesinformationen.Klicka på ett möte i listan för att se detaljer, klicka på Mötesbeskrivning och kopiera sedan möteslänken.Se Visa kommande möten för mer information om din möteslista.

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänsten för hybrid visas möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite utöver möten som schemalagts från din Webex-plats.

Om du har problem med att delta i ett möte kopplat till ett utrymme kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett möte kopplat till ett utrymme varierar. Detta beror också på kontotyp för personen som skapade utrymmet som associeras med mötet.Se Mötesfunktioner och mötessponsorer för mer information.

3

Klicka på Öppna Cisco Webex Meetings om du uppmanas till det.


 

Du kan även delta från din webbläsare genom att klicka på Delta via din webbläsare.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.


 

Om du deltar från din webbläsare kan du behöva ge webbläsaren behörighet att använda kameran och mikrofonen.

5

Klicka på Delta eller Delta i möte.


 

Ditt möte krypteras från slutpunkt till slutpunkt automatiskt.