Cisco-headset 521 och 522 har en avtagbar inbyggd kontroll.

Den inbyggda USB-kontrollen gör det enkelt att använda grundläggande samtalsfunktioner.

När du har ett inkommande samtal hörs ringsignalen i ditt headset.

Tryck på Samtal samtalsknappen på kontrollen.

Tryck Uppåt upp eller Nedåt ned på kontrollen.

Håll Samtal samtalsknappen intryckt på den direktanslutna kontrollen tills du hör en ton.

Tryck på Tyst ljud av-knappen på kontrollen.

Tryck två gånger på Samtal samtalsknappen på kontrollen.

Tryck en gång på Samtal samtalsknappen på kontrollen.

Om du har ett inkommande samtal tas det emot automatiskt på headsetet.

Samtalskontrollfunktioner på Cisco-headset 561 och 562 finns på headsetets öronsnäcka.

1

Håll Samtal samtalsknappen intryckt på ditt headset i fyra sekunder. Det hörs en ton som anger status för headset.

2

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Håll Samtal samtalsknappen intryckt i 1 sekund för att aktivera headsetet på nytt.
  • Placera headsetet i basen.

Tryck på Samtal samtalsknappen på ditt headset.

Använd Volym volymreglagen på ditt headset.

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Tryck på Tyst ljud av-knappen på ditt headset.
  • Du kan även stänga av ljudet för egen del med ljud av-knappen på multibasen.

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Håll Samtal samtalsknappen på ditt headset intryckt tills du hör en ton.
  • Placera ditt headset i basen.

Tryck två gånger på Samtal samtalsknappen på ditt headset.

Under ett samtal trycker du på Samtal samtalsknappen på ditt headset.

  • Om du har ett inkommande samtal tas det emot automatiskt på headsetet.
Se till att väntkoppla eller avsluta alla aktiva samtal innan du byter källa. Aktiva samtal väntkopplas inte automatiskt när du ändrar källa på multibasen.

Gör något av detta:

  • Tryck på Samtalsamtalsknappen på ditt headset.
  • Tryck på knappen för källa för inkommande samtal på multibasen.

 
Aktiva samtal parkeras inte automatiskt när du ändrar källa på multibasen. Se till att väntkoppla eller avsluta alla aktiva samtal innan du byter källa. Aktiva samtal parkeras automatiskt när du trycker på Samtalsamtalsknappen på ditt headset.