1 juni 2023

Vi har släppt en progressiv webbapp för Webex Webbprogram (PWA). appen har samma funktioner som Webex-appen och är utformad för att fungera på Chrome OS-enheter. Se Installera Webex-appen PWA och Webex Meetings PWA .

8 maj 2023

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 43.5.0.26155

 • Linux – 43.5.0.26155

 • Mac – 43.5.0.26155

 • iPhone och iPad – 43.5

 • Android – 43.5

Nya meddelandeikoner – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Du ser nu separata ikoner för @mina eller @alla meddelanden i utrymmeslistan.

 • – meddelanden där bara du omnämns.

 • – meddelanden där alla i dina utrymmen omnämns.

Se Webex-appen | Tips för att hantera aviseringar

Preferenser till Inställningar – Mac

Preferenser har ersatts av Inställningar i MacOS Ventura, vilket är en stor förändring.

Vi har uppdaterat Webex-appen för att återspegla det nya utseendet, vilket innebär att Inställningar visas i menyn för profilbild och på några andra platser i appen.

Avsnitt med utrymmeslistor – Windows, Linux och Mac

Har du svårt att hantera dina utrymmen? Vi introducerar ett nytt sätt att organisera dina utrymmen i avsnitt. Skapa dina avsnitt och flytta utrymmen till dem genom att dra och släppa eller högerklicka. Du kan även komprimera och expandera avsnitt för att ge din utrymmeslista ett nytt utseende. Om det finns olästa meddelanden i dina favoriter eller andra avsnitt när de är komprimerade kommer avsnittsrubriken att vara i fetstil med en blå aviseringspunkt, så att du inte missar ett oläst utrymme.

När du skapar avsnitt på skrivbordet kan du se dessa avsnitt på en iPhone eller iPad.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktion gäller för Unified CM, Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Förbättringar av fliken Samtal – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Listorna över samtalshistorik inkluderar endast samtal. Vi har tagit bort dina tidigare möten.

Se Webex-appen | Visa samtalshistorik

Följande funktioner gäller för Webex Calling

Blockera skräpsamtal – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Fokusera på det som är viktigt, stoppa oönskade samtal direkt i appen. Blockera inringare från listan Senaste eller lägg till numret i din blockeringslista.

Se Webex-appen | Blockera samtal


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Stöd för företags-sms till 911/988 – iPhone, iPad och Android

Skicka ett företags-sms till 911/988, appen startar meddelandeappen i din mobila enhet.

Den här funktionen stöds för företags-sms med Webex Calling aktiverat.

Se Webex-appen | Skicka ett sms


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Följande funktion gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Fler funktioner för flera linjer – Windows

När du har tilldelats flera linjer kan du nu parkera samtal på vilken av dessa linjer du vill och ansluta till eller lämna samtalsköer från valfri linje.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Följande funktion gäller för Unified CM och Webex Calling på dedikerad instans

Ta bort bakgrundsljud från den andra änden av telefonsamtalet – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du samtalar med någon som inte använder Webex-appen och som befinner sig i en brusig miljö, till exempel en flygplats eller ett café, behöver du inte oroa dig. Ta bara bort bakgrundsbruset från den andra änden under samtalet.

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsbrus från din samtalspartners telefon


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Följande funktioner gäller för Unified CM

Fler samtalskontroller är tillgängliga när du delar innehåll – Windows och Mac

Nu kan du spela in samtalet direkt från det flytande fönstret som öppnas när du delar innehåll under ett samtal.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Fler möteskontroller är tillgängliga när du delar innehåll – Windows och Mac

Nu kan du spela in mötet, öppna mötesdeltagarpanelen och låsa mötet direkt från det flytande fönstret som öppnas när du delar innehåll under ett möte.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Alternativ att inkludera Webex-appen när du delar skärmen – Windows och Mac

Andra mötesdeltagare ser inte längre din Webex-app när du delar hela skärmen eller en del av skärmen under ett möte.

Om en annan mötesdeltagare hjälper dig att använda Webex-appen kan det vara bra att dela appen. Om du vill dela appen när du delar skärmen väljer du Fler delningsalternativ > Inkludera Webex-appen när jag delar skärmen för att ändra inställningen.

När du låter en annan person fjärrstyra skrivbordet delas Webex-appen automatiskt.

Se Webex-appen | Inkludera Webex-appen när du delar skärmen

Ring ett samtal under ett möte – Windows och Mac

Befinn dig på två platser samtidigt och ring viktiga samtal utan att lämna ett möte. Pausa ljud och video under mötet och ring sedan samtalet. Mötet fortsätter även om ljud och video har pausats. När samtalet har avslutats går du tillbaka till mötet utan att behöva ansluta igen.

Se Webex-appen | Ringa ett samtal under ett möte

Boka ett tillgängligt rum när du blir inbjuden till ett möte – iPhone, iPad och Android

Som inbjuden till ett möte kan du söka efter och lägga till mötesrum i ett schemalagt möte. Ange bara rumsnamnet och se om det är tillgängligt för din mötestid.

Se Webex-appen | Uppdatera ett möte

Visa kontaktkort för rum – iPhone, iPad och Android

När du schemalägger ett möte i Webex-appen kan du välja ett rum och se kontaktkortet för rummet. För eventuella möten som redan har schemalagts och som omfattar ett rum kan du se kontaktkortet för rummet på sidan med mötesdetaljer.

Informationen på kontaktkortet omfattar typ av rum, kapacitet, plats och tillgängliga enheter. Rumsdetaljerna anges i Control Hub.

Se Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Tryck en gång för att delta i ett möte – iPhone, iPad och Android

När du ansluter till ett möte som deltagare ser du ett nytt inringningsalternativ Tryck en gång för att delta. Mötesinformationen anges automatiskt och du ansluts direkt till mötet.

Funktionerna är endast tillgängliga på vår videonätsförberedda mötesplattform

Följande ytterligare funktioner är endast tillgängliga på vår videonätsförberedda mötesplattform. Ta reda på om dina möten körs på vår videonätsförberedda mötesplattform.

Hämta en mötesavskrift utan att spela in mötet – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du vill ha en skriftlig kopia av mötesljudet men inte vill spara ljud och video från mötet kan du hämta en avskrift utan att behöva spela in mötet.

För att kunna hämta en avskrift aktiverar du undertexter. Därefter kan du spara en avskrift när som helst innan mötet avslutas. Webex-administratören måste aktivera funktionen att spara avskrifter.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Hämta en mötesavskrift utan att spela in mötet

Vi presenterar en ny upplevelse för att dela filer – Windows och Mac

 • Genomför enkelt presentationer där flera presentatörer turas om – Det kan vara tidskrävande att växla mellan presentatörer när ni turas om att presentera innehåll i ett fristående bildspel. Med vår nya funktion Ta kontrollen är det enkelt och smidigt att växla mellan olika presentatörer under en presentation.

 • Håll koll på vad som presenteras under ett möte – som deltagare kanske du vill gå tillbaka till en tidigare bild eller läsa i förväg under en presentation. Nu kan du göra det utan att avbryta presentatören. Växla tillbaka till presentatörsvyn när du är färdig.

 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Dela en fil under ett möte, Webex-appen | Turas om att presentera en fil under ett möte och Webex-appen | Bläddra genom en fil som någon delar under ett möte

Stäng av funktionen ”Räck upp handen” för alla mötesdeltagare – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du är värd eller medvärd och inte vill låta någon mötesdeltagare räcka upp handen kan du stänga av funktionen ”Räck upp handen”.

Om du stänger av funktionen ”Räck upp handen” och avmarkerar Tillåt att deltagare slår på ljudet för sig själva kan mötesdeltagare med avstängt ljud inte räcka upp handen för att be att ljudet slås på.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Stänga av funktionen ”Räck upp handen” för alla mötesdeltagare

Vi informerar om våra kommande versioner, men ha i åtanke att vi kan behöva ändra datum för när versionerna släpps och för själva funktionerna.

Du kan prenumerera på den här artikeln för att få uppdateringar om eventuella ändringar.

Betafunktioner är tillgängliga om du har godkänt Ciscos avtal för deltagande i betaprogram och deltar i betaprogrammet.

Kommer i juni

Program

beta Sammanhangsbaserade åtgärder – Windows, Mac, Linux

Nu kan du utföra de vanligaste åtgärderna direkt från den flik du befinner dig på. Du kan till exempel nu välja att skicka ett direktmeddelande, skapa ett utrymme eller avsnitt och utforska offentliga utrymmen direkt från fliken Meddelanden.

beta Förbättringar av användargränssnittet – Windows och Mac

Vi har gjort några små ändringar i appens design för att hjälpa dig att urskilja viktiga områden. Vi har till exempel uppdaterat färgtoningen i listan Personer och utrymmen för att ge den mer definition. Detta bör göra det enklare för dig att snabbt navigera till de personer och utrymmen du behöver.

Vi har även gjort vissa ändringar i storleken och layouten för den globala rubriken. Globala åtgärder kommer nu att finnas till höger om sökfältet, vilket bör göra det mer intuitivt att använda.

Dessutom har vi förbättrat layouten för utrymmesrubriken. Vi har flyttat Lägg till i favoriter till höger om utrymmets namn och utrymmesinställningar till det högra hörnet, bredvid ikonerna Visa fästa meddelanden och Sök i utrymme. Detta bör göra det enklare för dig att hantera dina utrymmen och hitta den information du behöver.

beta Ikonen Nyheter – Windows och Mac

För större enhetlighet mellan olika plattformar har vi lagt till en ny ikon för appensNyheter i hjälpmenyn.

Rapportera ett problem – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android, webben

När du stöter på ett problem med Webex-appen kan du skicka en rapport direkt från hjälpmenyn till vårt tekniska team. Det hjälper oss att hitta och åtgärda problem för att förbättra den övergripande Webex-upplevelsen.

Med de nya rullgardinsalternativen kan du snabbt välja produktområde och problemtyp och automatiskt inkludera dina loggfiler när du skapar och skickar din rapport.

Siri-genvägar – iPhone och iPad

Nu hittar du Siri-genvägar i inställningarna för Webex-appen, där du kan granska hela listan över röstkommandon, aktivera eller inaktivera kommandon och till och med skapa anpassade kommandon.

Hjälpmedelsförbättringar – Windows

Vi har implementerat ett nytt, mer markerat utseende för konturerna för visuellt fokus runt element i användargränssnittet. Så du kan enkelt se var ditt tangentbord är fokuserat när du navigerar i appen.

Meddelanden

Utrymmesavsnitt – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android

Förra månaden lanserade vi vår funktion för utrymmesavsnitt och den här månaden lägger vi till möjligheten att skapa, uppdatera och ta bort utrymmesavsnitt i våra appar för Android och iOS. På skrivbordet kan du lägga till utrymmen i ett avsnitt från en sökning.

Berätta att du är upptagen – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android

Berätta för kollegor och kontakter att du inte är tillgänglig för samtal eller chattar med funktionen ”Upptagen”. Uppdatera din tillgänglighet till ”Upptagen” utan att blockera inkommande aviseringar. Få mer tid på dagen att fokusera på och stäng av den när du är redo att ringa och chatta igen.

Enkel sökning – Windows, Mac, Linux

Vi ger dig enkel åtkomst till fler alternativ när du söker i appen. I det globala sökfältet kan du nu ge sökningen mer sammanhang genom att filtrera på: Meddelanden, Filer, Personer och Utrymmen, för att begränsa dina sökresultat och hitta exakt det du letar efter.

Dela alla meddelanden som en länk – Windows

Kopiera ett meddelande i valfritt utrymme som en länk och klistra in det i ett annat utrymme eller utanför Webex-appen. När du klickar på länken kommer du till det ursprungliga meddelandet i utrymmet.

Samtal

Följande funktion gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Widget för samtal – Android

När du är i ett samtal ger widgeten snabb åtkomst till samtalskontroller. Widgeten är alltid synlig utanför appen, vilket ger dig ytterligare åtkomst för att hantera samtal samtidigt som du gör annat.

Du kan använda den här funktionen med Webex Go eller en mobilnätverksoperatör (MNO) som har samtalssignalering med Cisco-samtalskontroll för dina mobilsamtal.

Fler språk som stöds för transkription av röstmeddelanden – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Utvidgat stöd för transkription av röstbrevlåda till franska, tyska och spanska, utöver engelska.

Överför samtal till ett aktivt samtal – Windows och Mac

När du hanterar många samtal samtidigt kan du välja att överföra ett samtal till någon vars samtal du har parkerat.

Följande funktion gäller för Unified CM

Ta emot samtalsaviseringar i Wi-Fi-nätverk – iPhone och iPad

För begränsade nätverk eller områden utan internetåtkomst använder appen angivna Wi-Fi-nätverk för att ta emot aviseringar om inkommande samtal.

Följande funktion gäller för Unified CM, Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Anpassa kamerans video i självvyn – VDI

Om kamerans video i tidigare versioner använde ett bildförhållande på 4:3 beskärde Webex din självvy till ett bildförhållande på 16:9 för att passa ramen. Med den nya inställningen Zooma till rätt storlek bevarar vi kamerans hela video. Förhandsgranska hur din video i självvyn ser ut i Inställningar > Video.

Om du föredrar att behålla bildförhållandet 4:3 avmarkerar du den här inställningen.

Möten

beta Förbättringar av schemaläggaren på fliken Möten – Windows och Mac

När du schemalägger ett möte har vi inkluderat veckodagen för att göra det tydligare vilken dag du väljer för mötet.

För anpassade lösenord har vi lagt till alla lösenordskrav för att göra det tydligare hur du skapar ett säkert möteslösenord.

beta Länk på plats – iPhone, iPad och Android

För alla giltiga URL:er som har lagts till i mötesplatsfältet ger du en länk på mötesdetaljsidan så att den är enkel att trycka på.

Fler sätt att hantera deltagare från deras miniatyrvideo – Windows och Mac

Om du är mötesvärd eller medvärd behöver du inte söka i deltagarlistan för att göra någon till presentatör, stänga av eller slå på deras ljud eller stoppa deras video. Nu kan du göra allt det genom att klicka Fler alternativ i deras miniatyrvideo.

Fler alternativ i miniatyrvideo

Medvärdar kan spela in möten i molnet – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad och Android


 
Vi tillkännagav ursprungligen den här funktionen i april. Den är tillgänglig i stegvis lansering och kommer att finnas tillgänglig för alla kunder den 20 juni.

Vi är glada över att kunna meddela att vi tillåter medvärdar att spela in ett möte i molnet. Detta gör det enkelt att spela in ett möte om värden inte är tillgänglig eller är upptagen under mötet.

Medvärdar har samma funktioner som värdar. De kan starta, stoppa eller pausa inspelningen. Värden äger fortfarande inspelningen när mötet har avslutats. Inspelningen delas automatiskt med medvärdarna inom organisationen.

Om du föredrar det kan Webex-administratören även tillåta att mötesdeltagare spelar in möten i molnet.

beta Kommentera på delat innehåll – Windows och Mac

Om du vill markera eller peka på något som du delar ritar du direkt på skärmen eller i appens fönster. Använd pennan eller försvinnande bläck, vilket bleknar efter några sekunder.

Du kan även tillåta att andra deltagare också kommenterar på det delade innehållet.

Kommenteringsprivilegier

Kommentera det delade innehållet

Kör två instanser av din app sida vid sida – iPad

Dra nytta av din iPads förmåga att göra flera saker samtidigt så att du kan fokusera på specifikt mötesinnehåll. Flytta över delat innehåll, mötesdeltagarpanelen eller chattpanelen i ett eget fönster på din iPad-skärm så att du inte missar något. Om du har anslutit en bildskärm till din iPad kan du flytta det andra fönstret till den andra bildskärmen för att ge dig själv mer utrymme att se vad som händer. På utvalda iPad-modeller kan du använda iPad-enhetens scenhanterare för enklare multitasking.

Spela upp ett aviseringsljud när någon väntar i lobbyn – VDI

Om du låser ditt möte är det ibland svårt att märka när någon väntar i lobbyn på att delta.

Värdar och medvärdar kan nu välja att låta appen spela upp ett ljud på datorn när någon kommer in i lobbyn.

Du hör bara ljudet när du är värd eller medvärd. Ljudet spelas bara upp en gång var tionde sekund, oavsett hur många användare som har kommit in i lobbyn.

Dölj deltagarnas video- och kontrollpanel när du delar innehåll – VDI

Om du i ett möte föredrar att endast se innehållet som du delar kan du nu dölja den flytande panelen som innehåller deltagarnas videor och möteskontrollerna.

I tidigare versioner hade du möjligheten att komprimera panelen, men nu kan du dölja den helt om du föredrar att inte se den alls.

Om du vill visa panelen igen trycker du på Ctrl + Alt + P (Windows) eller Skift + ⌥ + P (Mac).

Anpassa kamerans video i självvyn – VDI

Om kamerans video i tidigare versioner använde ett bildförhållande på 4:3 beskärde Webex din självvy till ett bildförhållande på 16:9 för att passa ramen. Med den nya inställningen Zooma till rätt storlek bevarar vi kamerans hela video. Förhandsgranska hur din video i självvyn ser ut i Inställningar > Video.

Om du föredrar att behålla bildförhållandet 4:3 avmarkerar du den här inställningen.

Funktionerna är endast tillgängliga på vår videonätsförberedda mötesplattform

Följande ytterligare funktioner är endast tillgängliga på vår videonätsförberedda mötesplattform. Ta reda på om dina möten körs på vår videonätsförberedda mötesplattform.

Låt deltagarna höra mötet på sitt önskade språk med simultantolkning – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Som värd eller medvärd kan du använda simultantolkning för att skapa språkkanaler, bjuda in tolkar och tilldela dem språk. Tolkar väljer källspråk för tolkning, ändrar tolkningsriktningen och lämnar över tolkningen till nästa tolk. Med vårt förbättrade arbetsflöde kan inaktiva tolkar begära att den aktiva tolken lämnar över tolkningen till dem, annars går de i den ordning som värden anger.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Hör automatiskt mötesljudet i original när det är på ditt språk med simultantolkning – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

När originalljudet är på samma språk som tolkkanalen som du prenumererar på, och tolken slutar tala i den kanalen, hör du automatiskt 100 % av originalljudet (talarljud) efter några sekunder.

När tolken börjar tala i den kanalen igen hör du volymbalansen för tolken/originalljudet beroende på vad som är inställt. Som standard är det 80 procent tolk, 20 procent originalljud, men du kan ändra det i enlighet med dina önskemål.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Starta en Slido-omröstning under ett möte – iPhone, iPad och Android

Med Slido kan du enkelt interagera med andra deltagare och värden. Öppna Slido från Appar eller Fler alternativ från möteskontrollerna. Som standard är Slido tillgängligt för värdar och medvärdar, som kan aktivera det för deltagare i mötesalternativ.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Flytta mötet till en ny enhet – VDI

Flytta smidigt ett möte från en stationär eller mobil enhet till en annan enhet utan att störa eller frånkoppla från mötet. Om du till exempel pendlar till jobbet och deltar i ett möte från din mobila enhet kan du flytta mötet till din bärbara dator när du kommer fram till kontoret. Om du behöver lämna datorn under ett möte kan du även flytta mötet till din mobila enhet.

Som standard flyttas mötet till den nya enheten och du lämnar mötet på den gamla enheten. Om du vill kan du ändra dina mötesinställningar så att båda enheterna stannar kvar i mötet.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Kommer senare i maj

Integreringar

Gmail-bot – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Håll koll på dina e-postmeddelanden utan att behöva lämna Webex-appen. Gmail-botten ger aviseringar i realtid så att du aldrig missar ett nytt eller viktigt e-postmeddelande och hjälper dig till och med att hålla ordning i din postlåda. Skriv utkast och svara på e-postmeddelanden eller lägg till en etikett för att spara dem till senare.

HelloSign-bot – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Håll dig uppdaterad om signeringsförfrågningar från Dropbox Sign direkt i Webex-appen. Ta emot aviseringar i appen om signeringsförfrågningar, visa, signera eller avvisa förfrågningar. Välj kriterier för aviseringar om signaturbegäranden

Google form-bot – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Lägg till Google form-botten för att få aviseringar när nya Google-formulär skickas in. Välj och visa information om alla Google-formulär som har taggats på ditt konto i appen. Hantera botaviseringar för tillagda, redigerade eller borttagna formulär.

28 april 2023

Vi planerar att släppa majversionen av Webex-appen lite senare. Vi ville bara informera dig om den här ändringen. Ett nytt inlägg för uppdatering kommer den 8 maj.

19 april 2023

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen på Windows och Mac som innehåller vissa förbättringar för pronomen och översättningar.

Vi har även inkluderat funktionerna Flytta mötespåminnelser och Lägga till filer under ett möte. Mer information om dessa finns på fliken Möten.

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner.

 • Windows – 43.4.0.25959

 • Mac – 43.4.0.25959

17 april 2023

Vi planerar att släppa en uppdatering av Webex-appen för Windows och Mac inom de närmaste dagarna med vissa förbättringar. Vi ville bara meddela dig om den kommande uppdateringen. Det kommer ett nytt inlägg när uppdateringen finns tillgänglig.

14 april 2023

Kommande ändringar för att starta ett möte – Windows och Mac

Vi ville upplysa dig om några kommande ändringar som rör hur man startar ett möte i Webex-appen. Planen för närvarande är att släppa dessa ändringar i augusti 2023. Mer detaljerad information finns i Webex-appen | Kommande ändringar för att starta ett möte

4 april 2023

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 43.4.0.25788

 • Mac – 43.4.0.25788

 • iPhone och iPad – 43.4

 • Android – 43.4

Anpassa kortkommandon – Windows, Linux och Mac

Redigera kortkommandon för appen så att de passar ditt arbetssätt. Du kan även ställa in eller ta bort vissa globala kortkommandon. Dessa fungerar när appen inte är i fokus.

Med de här uppdateringarna av kortkommandon kommer befintliga kortkommandon att ändras på följande sätt:

Windows

 • Lägg till en länk: från Ctrl + E till Ctrl + K

 • Markdown: från Ctrl + M till Alt + Skift + M

 • Svara med meddelande: från Ctrl + R till Ctrl + Alt + A

 • Läs in ett utrymme igen: från Ctrl + Skift + R till Ctrl + Alt + Y

 • Gå till listan @omnämnanden till alla: från Ctrl + Skift + L till Alt + Skift + G

 • Gå till listan @omnämnanden till mig: från Ctrl + Skift + O till Alt + Skift + H

 • Växla inline-kod: från Ctrl + Skift + C till Alt + Skift + K

 • Klistra in special: från Ctrl + Skift + V till Ctrl + Alt + V

Mac

 • Gå till utkast: från Kommando + 0 till Kommando + 3

 • Läs in ett utrymme igen: från Kommando + R till Control + Skift + Y

 • Gå till Möten: från Kommando + Skift + M till Kommando + Skift + B

 • Lägg till en länk: från Kommando + E till Kommando + K

 • Infoga PMR: från Control + Skift + P till Kommando + Skift + K

 • Ljud av/på: från Control + Skift + M till Skift + Kommando + M

 • Öppna Hem-vyn: från Kommando + Skift + H till Kommando + Skift + J

 • Visa länkar: från Control + Skift + P till Kommando + Skift + K

Se Webex-appen | Tangentbordsnavigering och genvägar

Ställ in dina pronomen – Windows och Mac

Vi gör det enklare att ha en mer inkluderande arbetsplats. Lägg till dina pronomen i din profil så att andra ser vilka de ska använda när de tilltalar dig. Detta bidrar till att bygga bättre fungerande relationer och gör att folk slipper gissa i de vardagliga interaktionerna. Den här funktionen är avstängd som standard och måste aktiveras av organisationens administratör.

Se Webex-appen | Ställa in pronomen

Ställ in Retur för att skicka meddelanden – iPhone, iPad och Android

Du kan välja om Retur lägger till en ny rad i appen eller skickar ditt meddelande.

Anpassa meddelanden för alla utrymmen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Meddelanden håller dig uppdaterad om vad som händer så att du inte missar något. Vi inför ett anpassat alternativ så att du kan välja dina meddelandeinställningar för direktmeddelanden, @omnämnanden till dig och @omnämnanden till alla, som gäller för alla dina utrymmen.

Se Webex-appen | Ställa in aviseringar för alla utrymmen

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Fler alternativ för att hantera meddelanden om inkommande samtal – iPhone, iPad, Android

På din mobila enhet har du fler alternativ för meddelanden om inkommande samtal. Stäng av alla meddelanden, välj bara banderollaviseringen eller så kan du välja att ta emot banderollaviseringen med en ringsignal.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Anpassa kamerans video i självvyn – Windows och Mac

Om kamerans video i tidigare versioner använde ett bildförhållande på 4:3 beskärde Webex din självvy till ett bildförhållande på 16:9 för att passa ramen. Med den nya inställningen Zooma till rätt storlek bevarar vi kamerans hela video. Förhandsgranska hur din självvyvideo ser ut i Inställningar > Video (Windows) eller Preferenser > Video (Mac).

Se Webex-appen | Anpassa kamerans video i självvyn

Se indikatorn för nätverksanslutningsstatus när du delar innehåll – Windows och Mac

Indikatorn som visar nätverksanslutnings- och CPU-statusen visas nu i det flytande minifönstret som visas när du delar din skärm eller ett programfönster.

Följande funktion gäller för Webex Calling

Fler funktioner för flera linjer – Windows och Mac

När du har tilldelats flera linjer kan du nu parkera samtal på vilken av dessa linjer du vill.

Följande funktion gäller för samtal som en tjänsteleverantör står värd för

Visa personers samtalsstatus eller svara på samtal – Windows

Vi har lagt till avsnittet Bevakningslista i fönstret Multi Call där du ser en lista över personer, deras tillgänglighet i BLF (fältet för upptagetlampa) och samtalsalternativ för inkommande samtal. Om du överför många samtal använder du listan för att kontrollera vilka som är tillgängliga för att ta emot samtalet. När någons telefon ringer kan du svara på samtalet från den här listan.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Flytta mötespåminnelser – Windows och Linux

Är påminnelserna i vägen? För att lättare kunna avsluta det du håller på med innan du ansluter till mötet kan du dra och släppa Webex-mötespåminnelser var du vill på skärmen.

Medvärdar kan spela in möten i molnet – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad och Android

Vi är glada över att kunna meddela att vi tillåter medvärdar att spela in ett möte i molnet. Detta gör det enkelt att spela in ett möte om värden inte är tillgänglig eller är upptagen under mötet.

Medvärdar har samma funktioner som värdar. De kan starta, stoppa eller pausa inspelningen. Värden äger fortfarande inspelningen när mötet har avslutats. Inspelningen delas automatiskt med medvärdarna inom organisationen.

Om du föredrar det kan Webex-administratören även tillåta att mötesdeltagare spelar in möten i molnet.

Se Webex | Spela in ett möte i molnet

Bjud in valfri användare till ett pågående möte via e-post – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Som värd eller medvärd kan du nu bjuda in Webex-användare utanför din organisation och användare som inte har ett Webex-konto att delta i ett pågående möte.

I mötesfönstret eller deltagarpanelen klickar du på Bjud in personer och anger deras e-postadress. Den inbjudna personen får en e-postinbjudan att delta i mötet.

Bjud in personer till ett pågående möte

Bjud in personer till ett pågående möte

Se Webex-appen | Lägga till någon i ett möte

Se mötesstatusindikatorerna när du delar innehåll – Windows och Mac

Indikatorerna som visar nätverksanslutningen och CPU-statusen samt om mötet är låst eller spelas in visas nu i det flytande minifönstret som visas när du delar din skärm eller ett programfönster.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Dölj videon och kontrollerna när du delar innehåll – Windows och Mac

Om du i ett möte föredrar att endast se innehållet som du delar kan du nu dölja det flytande fönstret som innehåller deltagarnas videor och möteskontrollerna.

I tidigare versioner hade du möjlighet att komprimera fönstret, men nu kan du dölja det helt om du föredrar att inte se det alls.

Visa video och kontroller i ett flytande fönster

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Anpassa kamerans video i självvyn – Windows och Mac

Om kamerans video i tidigare versioner använde ett bildförhållande på 4:3 beskärde Webex din självvy till ett bildförhållande på 16:9 för att passa ramen. Med den nya inställningen Zooma till rätt storlek bevarar vi kamerans hela video. Förhandsgranska hur din självvyvideo ser ut i Inställningar > Video (Windows) eller Preferenser > Video (Mac).

Om du föredrar att behålla bildförhållandet 4:3 avmarkerar du den här inställningen.

Se Webex-appen | Anpassa kamerans video i självvyn

Dela programfönster direkt från aktivitetsfältet i Windows – VDI

Om du använder Windows 11 finns det ett nytt sätt att dela innehåll under ett samtal eller ett möte. Håll muspekaren över ett öppet program i aktivitetsfältet för att se en ny knapp som låter dig dela programfönstret.

Dela programfönster direkt från aktivitetsfältet i Windows

Se Webex-appen | Dela ett programfönster direkt från aktivitetsfältet i Windows

Fokusera på personen och inte på bakgrundsmiljön under ett möte – VDI

Vi har lagt till en ny funktion i rutnätslayouten som kallas för People Focus och som ger dig en bättre upplevelse med de personer som du möter.

Oavsett hur personerna sitter framför sina kameror så gör appen en automatisk justering för att rikta din fokus mot personernas ansikten. Det känns som om du kommer dem närmare – som om ni möttes personligen.

Gå till Använd People Focus för att se personer tydligare i möten och webbseminarier

Boka ett tillgängligt rum när du blir inbjuden till ett möte – Windows, Mac och Linux

Som inbjuden till ett möte kan du söka efter och lägga till mötesrum i ett schemalagt möte. Ange bara rumsnamnet och se om det är tillgängligt för din mötestid.

Inställningar för gästmöten – Windows och Mac

När du deltar i ett möte som gäst har du nu tillgång till fler mötesinställningar, till exempel:

 • Utseende – ändra temafärgen
 • Tillgänglighet — alternativ för skärmläsare och kortkommandon

Funktionerna är endast tillgängliga på vår videonätsförberedda mötesplattform

Webex Meetings-upplevelsen börjar nu lanseras på den videonätsförberedda plattformen. Den här plattformen möjliggör förbättrade och förenklade upplevelser vid hybridarbete i hela Webex-sviten, med samma arkitektur, administration och integrationer. Den sammanför mötesupplevelsen i olika Webex-program och på olika enheter, och öppnar upp potential för kontinuerligt samarbete före och efter ett möte, med givande upplevelser i realtid. Ta reda på om dina möten körs på vår videonätsförberedda mötesplattform.

Följande funktioner är endast tillgängliga på vår videonätsförberedda mötesplattform.

Lägga till filer under ett möte – Windows, Mac, Linux

Förbättra mötesupplevelsen och överför filer under ett möte så att alla deltagare kan hämta filerna. Värdar och medvärdar kan stänga av möjligheten för alla att lägga till filer när som helst under mötet.

Se Webex-appen | Lägga till filer under ett möte

Förtilldela mötesdeltagare till privata möten – Windows och Mac

Om du som värd redan vet vilka privata möten du vill tilldela mötesdeltagare till kan du skapa de privata mötena i förväg när du schemalägger mötet. Låt Webex-appen tilldela mötesdeltagare till möten automatiskt, tilldela själv mötesdeltagare till möten manuellt eller låt mötesdeltagarna välja vilket möte de ska delta i.

Se Förtilldela mötesdeltagare till privata möten

Flytta smidigt mötet till en ny enhet – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Flytta smidigt ett möte från en stationär eller mobil enhet till en annan enhet utan att störa eller frånkoppla från mötet. Om du till exempel pendlar till jobbet och deltar i ett möte från din mobila enhet kan du flytta mötet till din bärbara dator när du kommer fram till kontoret. Om du behöver lämna datorn under ett möte kan du även flytta mötet till din mobila enhet.

Som standard flyttas mötet till den nya enheten och du lämnar mötet på den gamla enheten. Om du vill kan du ändra dina mötesinställningar så att båda enheterna stannar kvar i mötet.

Se Webex-appen | Flytta ett möte till en annan stationär eller mobil enhet

Ge eller begär fjärrkontroll för skrivbord när du delar din skärm – VDI

När du delar din skärm under ett möte kan du ge någon annan mus- och tangentbordsåtkomst till skärmen. Du kan även begära åtkomst till någon annans skärm när de delar den. Detta kan vara till hjälp om du behöver felsöka ett problem eller om du är i ett utbildningsmöte med någon.

Fjärrkontroll för skrivbordet stöds endast när du delar hela skärmen och inte när du delar andra typer av innehåll.

Se Webex | Tillhandahåll eller begär fjärrkontroll för dator

Följande förbättringar finns tillgängliga på vår videonätsförberedda plattform.

När du startar ett möte

När du startar ett direktmöte är det enkelt att bjuda in personer att delta i mötet direkt från mötesfönstret.

Bjud in personer direkt till mötet

Med vårt förbättrade aviseringssystem behöver mötesdeltagarna inte längre meddela värden när de väntar på att delta i ett möte i lobbyn. Vi har tagit bort knappen Meddela värd så att värdar inte längre behöver kontrollera sin e-post. Värden får nu automatiskt ett meddelande från appen när det finns deltagare som väntar i lobbyn.

I mötesfönstret

Vi har gjort flera ändringar för att förbättra upplevelsen och arbetsflödet under ett möte. Knapparna Layout och Zooma är bekvämt placerade så att du kan växla till andra layouter eller visa fler deltagare.

I rutnätsvyn kan du använda navigeringsreglagen för att snabbt gå från en sida till en annan eller för att hoppa tillbaka till den första sidan med deltagare.

I mötesdeltagarpanelen visas inte bara de mötesdeltagare som befinner sig i mötet utan även de personer som är inbjudna men som inte befinner sig i mötet ännu. Mötesdeltagarpanelen är nu även mer användarcentrerad så att en användare bara listas en gång, även om de deltar från flera enheter.

Eftersom de flesta ansluter till ett möte med ljudet påslaget visas en ljudindikator nu endast i mötesdeltagarpanelen när en deltagare har stängt av sitt ljud. På så sätt kan du gå igenom listan med mötesdeltagare för att se vem som har sitt ljud avstängt om någon pratar men du inte kan höra dem.

Mötesalternativen har förenklats och relaterade menyalternativ har tagits bort från snabbmenyn i mötesdeltagarpanelen.

Istället för att öppna flera paneler samtidigt och ta upp värdefullt utrymme på skärmen kan du öppna en panel i taget och öppna flera paneler när de behövs.

Videonätsförbättringar för möten

Vi har förenklat synkronisering av scenen. När värden har synkroniserat scenen kan deltagarna inte anpassa scenen och justera dess proportioner. Deltagarna ser nu alltid den vy som värden vill att de ska se.

Synkronisera scenvyn under ett möte

När innehåll delas

Det är enklare att dela Webex-mötesfönstret. Dela det direkt från dialogrutan Dela innehåll – där du kan dela alla andra sorters innehåll – genom att dela Webex-appen.

När du delar skärmen kan du ge andra deltagare fjärrkontroll för skrivbordet, eller så kan de begära kontroll, vilket ger användarna mycket mer flexibilitet.

För att spara skärmutrymme när det delade innehållet maximeras visar vi alla mötesdeltagares videor i en smal flytande panel.

Ge andra deltagare fjärrstyrning för skrivbordet när du delar skärmen under ett möte

Nu kan du dela bara ett visst område på skärmen. Mötesdeltagarna ser endast den del av skärmen som du har markerat, inte hela skärmen.

Vi har förenklat de tillgängliga åtgärderna vid delning och sparat de delningsrelaterade åtgärderna i kontrollfältet längst upp på skärmen. Andra viktiga åtgärder som används ofta, till exempel att stänga av eller slå på ljudet, visas i det flytande fönstret.

Favoritalternativ i menyraden är nu mer sammanhangsbaserade och bekväma att komma åt

Vi har optimerat placeringen för de mest populära alternativen i menyraden. Nu kommer du åt alternativ från menyerna Dela, Visa, Ljud och video, Mötesdeltagare och Möte direkt från möteskontrollerna.

Du kommer till exempel åt Ljudinställningarna från rullgardinsmenyn Ljudalternativ i . Öppna Videoinställningarna från rullgardinsmenyn Videoalternativ i .

öppna ljud- och videoinställningar under ett samtal eller ett möte från möteskontrollerna

Gå till Fler alternativ i möteskontrollerna för att komma åt mötesalternativ och aktivera privata möten.

Stänga av deltagarlistan under ett möte.

När du chattar under ett möte.

Få ut mer från ditt möte med vår berikande chatt i mötet. Organisera ett produktivt möte genom att dela mötets agenda, anteckningar och en sammanfattning i chatten. Även om du ansluter till mötet sent kan du enkelt komma ikapp genom att läsa möteschatten från början av mötet. Engagera dig och uttryck dig genom att använda markdown, reaktioner eller GIF-filer. Gå tillbaka till och dela chatten efter att mötet har avslutats.

Öppna och chatta i ett möte.

Vid flerprogramskörning under ett möte

När ditt mötesfönster är minimerat eller täcks av andra program visas ett flytande minifönster ovanpå de andra programmen som är öppna. Detta låter dig hålla ett öga på vad som händer under mötet. För att enkelt gå tillbaka till mötet klickar du var som helst i det flytande minifönstret.

Återgå till samtals- eller mötesfönstret efter flerprogramskörning

7 mars 2023

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 43.3.0.25468

 • Mac – 43.3.0.25468

 • iPhone och iPad – 43.3

 • Android – 43.3

Förbättringar av inloggningen – Mac och iOS

När du loggar in och autentiseras med Webex-appen kan du navigera till andra appar i organisationen som använder dina Webex-autentiseringsuppgifter utan att ange dem flera gånger. Om du använder en Mac-enhet visas en säkerhetspopup som standard för Apple.

Nyckelinloggning – Mac och iOS

En nyckel ger dig ett enkelt och säkert sätt att logga in utan användarnamn och lösenord. Den använder biometrisk autentisering som ett fingeravtryck eller en ansiktsskanning, eller ditt lösenord, för att identifiera dig när du loggar in.

Om du vill använda nyckel på en Mac-enhet kontaktar du organisationens administratör för hjälp.

Flera fönster – iPad

Gör flera saker samtidigt med Webex-appen. Du kan öppna flera fönster, var och ett en separat instans av appgränssnittet, så att du enkelt kan ha dina möten, meddelanden och utrymmen öppna samtidigt och växla mellan dem med hjälp av appväxlaren. Du kan även visa ett fönster i appen, sida vid sida med en annan kopia.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan anger vi vilken samtalstjänst som varje ny funktion gäller för. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Widget för samtal på mobila enheter – iPhone, iPad, Android

Få snabb åtkomst till viktiga samtalsfunktioner från din startskärm med widgeten för samtal. Viktiga samtalsfunktioner inkluderar samtalshistorik, inställning av Stör ej, vidarebefordra samtal och inställningar för samtalskö.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Schemalägga återkommande möten – Windows och Mac

Du kan nu skapa en mötesserie som upprepas i dagliga, veckovisa eller månatliga steg. Mötesarrangörer kan redigera specifika instanser för att inkludera ytterligare personer eller uppdatera mötesagendor. Inbjudna till mötet kan välja att godkänna eller avvisa en enskild instans av det återkommande mötet eller hela mötesserien.

Visa upp till 81 mötesdeltagares videor samtidigt – Windows, Mac och Linux

Om du har fler än 25 deltagare i mötet kan du nu öka antalet mötesdeltagare som ska visas i rutnätslayouten. Du kan välja att visa upp till 81 mötesdeltagare på skärmen samtidigt i ett rutnät med 9 × 9.

Gå till Inställningar > Möten > Layout för att välja standardantalet deltagarvideor som ska visas på varje sida i rutnätslayouten.

Se Webex-appen | Anpassa det högsta antalet mötesdeltagare som visas per sida i rutnätslayouten

Dölj din självvyvideo när du stänger av din video – iPhone, iPad och Android

När du stänger av din video under ett möte visar din självvy din profilbild eller ditt visningsnamn när du är i rutnätslayout. Om du föredrar det kan du välja att dölja din självvy i rutnätslayouten när du stänger av din video. Om du slår på videon visas din självvy.

Se Webex-appen | Visa endast min självvy när min video är på

Se dig själv i helskärmsläge – iPhone, iPad och Android

När du är den enda personen i mötet kan din video med självvy nu visas i helskärmsläge.

Använd en extern USB-kamera som delat innehåll – Windows och Mac

Under ett möte kan du dela innehåll från en extern USB-kamera eller inbyggd kamera, precis som om du delar ditt skrivbord. Mötesdeltagarna ser allt som kameran ser och de kommer fortfarande att kunna se din video med självvy.

Se Webex-appen | Dela innehåll med en extern USB-kamera

Dela programfönster direkt från aktivitetsfältet i Windows – Windows

Om du använder Windows 11 finns det ett nytt sätt att dela innehåll under ett samtal eller ett möte. Håll muspekaren över ett öppet program i aktivitetsfältet för att se en ny knapp som låter dig dela programfönstret.

Dela programfönster direkt från aktivitetsfältet i Windows

Se Webex-appen | Dela ett programfönster direkt från aktivitetsfältet i Windows

Spara bandbredd under ett möte – iPhone, iPad och Android

Om du vill spara bandbredd på din mobila enhet ska du sluta ta emot inkommande videor under ett möte. Du kommer fortfarande att kunna visa delat innehåll.

Under ett möte trycker du på Fler alternativ och stänger av Ta emot inkommande videor.

Se Webex-appen | Sluta ta emot inkommande videor under ett möte

Använda en animerad bakgrund i ditt möte – iPhone och iPad

Piffa upp ditt möte och behåll publikens uppmärksamhet genom att ladda upp din egen animerade bakgrundsbild.

Webex-appen för iPhone och iPad stöder MP4- och GIF-filer.

Se Webex-appen | Använd en virtuell eller suddig bakgrund i samtal och möten

Prestandaförbättringar för utrymmen med stora adaptiva kort – Windows och Mac

Du kommer att märka förbättrad prestanda när du läser in ett utrymme som innehåller stora adaptiva kort. Den totala minnesanvändningen minskar också med nästan 50 procent.

13 februari 2023

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen. Gå till Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med den här versionen. Vi har skickat in uppdateringar för mobilapparna till appbutikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats. Följande appversioner motsvarar dagens uppdateringar och vi har startat om den automatiska uppdateringen.

 • Windows – 43.2.0.25211

 • Linux – 43.2.0.25211

 • Mac – 43.2.0.25211

 • iPhone och iPad – 43.2

 • Android – 43.2

13 februari 2023

Vi har pausat den automatiska uppdateringen av Webex-appen för Windows och Mac. Vi planerar att släppa en ny version under de kommande dagarna och vi kommer att publicera en ny uppdatering den 14 februari.

9 februari 2023

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 43.2.0.25157

 • Linux – 43.2.0.25157

 • Mac – 43.2.0.25157

 • iPhone och iPad – 43.2

 • Android – 43.2

Inställningar för vertikal navigering – Mac

Inställningarna har en uppdaterad design som är enklare att navigera. Den horisontella flikvyn ersätts med ett vertikalt sidofält för navigering, vilket är standarden för Mac från och med MacOS 13.1 (Ventura).

7 februari 2023

Vi planerar att släppa den lite senare denna månad. Vi ville bara informera dig om den här ändringen. Ett nytt inlägg för uppdatering kommer den 9 februari.

Upptäck offentliga utrymmen – Windows, Mac, Android, iPhone och iPad

Vi har gjort det enklare att hitta och delta i offentliga utrymmen. Du ser ett nytt offentligt filter i listan över utrymmen som visar de offentliga utrymmen som du har deltagit i. Du kan även utforska offentliga utrymmen som du ännu inte har deltagit i med bara ett klick.

Lämna ett utrymme i lugn och ro – Windows, Mac, Android, iPhone och iPad

Vi vet hur mycket du värdesätter din integritet och anonymitet. När du nu lämnar ett utrymme kommer åtgärden inte att vara synlig för andra utrymmesmedlemmar, med undantag av moderatorer i modererade utrymmen.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Förbättra mobilsamtal med fullständig samarbetsfunktion – iPhone och Android

Under ett mobilsamtal kan du smidigt flytta samtalet till ett Webex-möte utan att avsluta samtalet. Du kan använda den här funktionen med Webex Go eller en mobilnätverksoperatör (MNO) som har samtalssignalering med Cisco-samtalskontroll för dina mobilsamtal.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Följande funktioner gäller för Unified CM

Viskningscoachning för kontaktcenter – VDI

När du installerats som callcenter-representant kan din övervakare lyssna på dina samtal och diskret ge råd under samtalen.

Följande funktioner gäller för Webex Calling

Enkät efter samtal – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Dela din feedback om samtalskvaliteten när samtalet avslutas och ange ett betyg i antal stjärnor. Om du har problem kan du välja i listan eller lägga till en egen text som beskriver problemet. Inkludera loggar som hjälper oss att undersöka.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Webex Calling stöder webbplatsens överlevnadsförmåga – Windows och Mac

Om en webbplats på ditt företag förlorar internetanslutningen och du befinner dig på denna webbplats kan du fortfarande ringa och ta emot samtal, både internt på företaget och externt till kunder. Den här funktionen kräver en överlevnadsgateway som administratören måste konfigurera.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Skicka ett sms – iPhone, iPad och Android

Om du behöver skicka ett sms till någon kan du skriva ditt meddelande i appen och skicka det till hens mobilnummer. Du kan även ta emot sms i appen.

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig i USA och Kanada för Webex Calling med Cisco-samtalsplaner.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Förbättringar av textmeddelanden – Windows och Mac

Vi har lagt till några förbättringar för textmeddelanden i skrivbordsprogrammet. Du kan inkludera en emoji i meddelandet och markera ett textmeddelande som oläst. När du söker efter ett nummer i appens sidhuvud på Mac har vi lagt till ett alternativ för att skicka ett textmeddelande i sökresultaten.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Räck upp handen-emojin använder din föredragna hudton – iPhone, iPad och Android

När du räcker upp handen under ett möte använder emojin nu den hudton för reaktion som du har valt.

Se Webex-appen | Välj hudton för dina reaktioner

Dela video från din mobila enhets bakre kamera – iPhone, iPad och Android

Under ett möte kan du dela video från den inbyggda bakre kameran på din mobila enhet. Zooma in och ut för att fokusera på det du vill att mötesdeltagarna ska se.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Spela upp ett aviseringsljud när någon väntar i lobbyn – Windows, Mac och Linux

Om du låser ditt möte är det ibland svårt att märka när någon väntar i lobbyn på att delta.

Värdar och medvärdar kan nu välja att låta Webex-appen spela upp ett ljud på datorn när någon kommer in i lobbyn.

Du hör bara ljudet när du är värd eller medvärd. Ljudet spelas bara upp en gång var tionde sekund, oavsett hur många användare som har kommit in i lobbyn.

Spela upp ett ljud när en mötesdeltagare väntar i lobbyn

Gå till Webex-appen | Spela upp ett meddelandeljud när någon väntar i lobbyn

Synkronisera din scen synkroniserar nu videodelen av scenen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du under ett möte ändrar storleken på scenen för att visa mer av det delade innehållet eller mötesdeltagarnas video, medan du synkroniserar för alla, går det nu att uppdatera scenen så att alla ser ändringarna. Detta säkerställer att alla i mötet ser den scen som du vill visa.

Synkronisera din scenvy med alla

Gå till Synkronisera din scen med alla i möten, webbseminarier och händelser

Misslyckade samtalsinringningar får nu ett alternativ för automatisk återuppringning – iPhone, iPad och Android

Om du använder din mobila enhet för att ringa in till ett möte och samtalet misslyckas kommer du nu att se ett alternativ för att ringa tillbaka till mötet.

Använd en animerad bakgrund i ditt möte – Android

Piffa upp ditt möte och behåll publikens uppmärksamhet genom att ladda upp din egen animerade bakgrundsbild.

Webex-appen för Android stöder MP4-filer.

Se Webex-appen | Använd en virtuell eller suddig bakgrund i samtal och möten

Knappen Delta i möteslistan – Android

Knappen Delta visas för ett möte strax innan det börjar. Tryck på den och delta direkt från listan på mötesfliken.

Dela endast en del av skärmen – VDI


 
Vi meddelade att den här funktionen skulle vara tillgänglig i februari, men den kommer att vara tillgänglig med en framtida version.

Om du vill dela ett specifikt område på skärmen med mötesdeltagare, väljer du det område som du vill dela. Mötesdeltagarna ser endast den del av skärmen som du har valt, inte hela skärmen.

Se fler program i fönstret ”Dela innehåll” – VDI

När du har många öppna program kan det ibland vara svårt att hitta det som du vill dela under ett möte. Nu kan du ändra storlek på fönstret Dela innehåll för att visa fler program. Du kan visa upp till fem kolumner med program. Appen kommer ihåg dina ändringar nästa gång.

Ändra storlek på fönstret Dela innehåll

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Mötesdeltagare utanför din organisation kan starta och schemalägga möten i ett utrymme – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Du frågade och vi lyssnade. Externa deltagare i ett utrymme som har licens att hålla möten i sin organisation kan nu schemalägga och starta möten i utrymmet när de vill samarbeta direkt.

Den här funktionen gäller även för förbättrade möten som är kopplade till ett utrymme, vilka finns tillgängliga på vår videonätsförberedda mötesplattform.


 
När mötet avslutas delas mötesinnehåll från externa deltagare inte automatiskt i utrymmet. Mötesvärden måste lägga till innehållet i utrymmet efter mötet.

10 januari 2023

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 43.1.0.24716

 • Mac – 43.1.0.24716

 • iPhone och iPad – 43.1

 • Android – 43.1

6 december 2022

Uppdaterade appversioner

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilappen till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.12.0.24485

 • Linux – 42.12.0.24485

 • Mac – 42.12.0.24485

 • iOS – 42.12

 • Android – 42.12

Välj din standardskärm – iPhone och iPad

Välj vad du vill se först när appen öppnas. Du kanske föredrar att se möten, ställ in det som standard.

Se Webex-appen| Välj en landningsskärm

Versionsuppdatering för Webex-appen 2023

Vi har några saker att berätta om vårt schema för 2023:

 • För vår januariversion planerar vi att bara inkludera några viktiga korrigeringar, och den lanseras den 10 januari.

 • Webex-appen kommer att släppas den första tisdagen i varje månad.

Årstidsanpassade emoji-reaktioner – Windows, Mac och Linux

För lite mer festkänsla anpassar vi våra reaktioner efter årstiden. Du kommer att se dessa ändringar för alla reaktioner på Windows, Mac och Linux från den 7 december till den 31 december. (På mobila enheter använder reaktionerna de emojis som finns på Android eller iOS, så vi uppdaterar inte dessa reaktioner.)

Om du vill inaktivera det här alternativet kontaktar du feature-feedback@cisco.com innan den 6 december.

Det här är endast tillgängligt i versionerna för december.

Skicka ett sms – Windows och Mac

Om du behöver skicka ett sms till någon kan du skriva ditt meddelande i appen och skicka det till hens mobilnummer. Du kan även ta emot sms i appen.

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig i USA och Kanada för Webex Calling med Cisco-samtalsplaner.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Rekommenderade meddelanden – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad och Android

Rekommenderade meddelanden hjälper dig att filtrera och fokusera på dina viktigaste meddelanden. Funktionen prioriterar meddelanden genom att förstå vilka meddelanden som är viktigast för dig.

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig utanför EU för företagskunder


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Rekommenderade meddelanden

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Se fler program i fönstret ”Dela innehåll” – Windows, Mac och Linux

När du har många öppna program kan det ibland vara svårt att hitta det som du vill dela under ett samtal. Nu kan du ändra storlek på fönstret Dela innehåll för att visa fler program. Du kan visa upp till fem kolumner med program. Appen kommer ihåg dina ändringar nästa gång.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Följande funktioner gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Förbättringar för svarsgrupps- och samtalskösamtal – Windows och Mac

Vi ger nu en tydlig indikation i meddelanden om inkommande samtal och i samtalshistoriken när du får ett samtal från en svarsgrupp eller en samtalskö.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Stöd för flera delade linjer – Windows och Mac

Svara på samtal från en av dina delade linjer och välj vilken linje du vill ringa samtal från i appen. Administratören måste konfigurera dig med delade linjer och du kan se din primära linje och upp till nio delade linjer.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Webex-appen | Flera linjer

Välj uppringar-ID för utgående samtal – iPhone, iPad och Android

Om ditt företag och dina personliga linjer använder samma mobila enhet väljer du vilken av linjerna som ska användas för ditt uppringar-ID. Denna funktion installeras av din administratör och kräver Broadworks mobility-tjänst på en mobilnätsoperatör (MNO).


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Välj ditt uppringar-ID för utgående samtal på mobilen

Förbättra mobilsamtal med fullständig samarbetsfunktion – iPhone och Android

Under ett mobilsamtal kan du smidigt flytta samtalet till ett Webex-möte utan att avsluta samtalet. Du kan använda den här funktionen med Webex Go eller en mobilnätverksoperatör (MNO) som har samtalssignalering med Cisco-samtalskontroll för dina mobilsamtal.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Följande funktioner gäller för Webex Calling

Skicka ett sms – Windows och Mac

Om du behöver skicka ett sms till någon kan du skriva ditt meddelande i appen och skicka det till hens mobilnummer. Du kan även ta emot sms i appen.

Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig i USA och Kanada för Webex Calling med Cisco-samtalsplaner.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Skicka ett sms och Webex-appen | Sms

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Redigera visningsnamn under möte – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Nu kan du redigera visningsnamnet under mötet. Det gör det enklare att använda ett namn du föredrar eller bestämma hur du vill att ditt namn ska ses av andra.

Högerklicka på ditt namn och välj Redigera visningsnamn för att redigera ditt namn för mötet. Värdar och medvärdar kan redigera visningsnamn för alla mötesdeltagare.

Mötesinspelningen och användarrapporten visar alltid det senaste namnet för en deltagare.

Om kunder föredrar att blockera möjligheten att redigera visningsnamn kan administratören inaktivera den.

Se fler program i fönstret ”Dela innehåll” – Windows, Mac och Linux

När du har många öppna program kan det ibland vara svårt att hitta det som du vill dela under ett möte. Nu kan du ändra storlek på fönstret Dela innehåll för att visa fler program. Du kan visa upp till fem kolumner med program. Appen kommer ihåg dina ändringar nästa gång.

Ändra storlek på fönstret Dela innehåll

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Förbättrad förstagångsupplevelse för anslutning till en Webex-enhet – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Appen lyssnar nu endast efter ultraljudssignaler från närliggande Webex-rums- och -skrivbordsenheter om du manuellt ansluter till en enhet eller använder ett trådlöst nätverk i närheten för att upptäcka närliggande enheter. Om din organisation inte använder Webex-enheter använder appen inte längre ultraljud.

Se Webex | Anslut till en Webex-appenhet

Nåla fast din självvy under ett möte – iPhone, iPad och Android

Om du vill att din självvyvideo alltid ska visas på skärmen under ett möte kan du nu nåla fast videon. Se till att starta din video, gå till din självvy och tryck på Fler alternativ > Nåla fast min självvy.

När du nålar fast din självvy påverkar det bara din vy, inte det andra deltagare ser.

Nya whiteboardverktyg – VDI

Vi har lagt till några nya verktyg till whiteboardtavlan:

 • Text – Det är mycket enklare att skriva text än att rita bokstäver med musen.
 • Former – Det finns några inbyggda former som du upptäcker genom att klicka på verktyget Former.
 • Lasso-markering – När du väljer Pilverktyget kan du lasso-markera objekt på arbetsytan och flytta dem, ta bort dem eller dra dem framåt/tillbaka.

Whiteboardtavlor är nu tillgängliga i schemalagda möten och möten i personliga rum – VDI

Använd whiteboarden för pågående möte för att brainstorma, samarbeta och planera. Vem som helst i mötet kan starta en whiteboard. Alla i mötet kan se och tillsammans arbeta på whiteboarduppdateringar i realtid.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Se Webex-appen | Skapa och dela en whiteboard under ett möte

Hör allas röster högt och tydligt under ett möte – VDI

Se till att alla röster kan bli hörda när flera personer pratar i samma mikrofon i ett konferensrum. Ljudalternativet Optimering för alla röster tar bort bakgrundsljud och förstärker de röster som finns i närheten.

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsljud och tal i samtal och möten

Bli meddelad innan dina handlingar avbryter den aktuella delningen – Linux och VDI

Ett meddelande visas när någon annan delar innehåll eller en whiteboard och du börjar kommentera eller dela innehåll. Du stoppar den aktuella delningen om du bestämmer dig för att fortsätta.

Meddelande som informerar om att du stoppar den aktuella delningen av innehåll

Förbättringar av mötesinformation – iPhone, iPad och Android

Vi har förbättrat sättet vi visar information om möten. Informationen delas in i mer lättlästa flikar, inklusive deltagarstatus, fler sätt att delta i möten och enklare åtkomst för att kopiera och dela information.

Knappen Delta i möteslistan – iPhone och iPad

Den gröna Delta-knappen visas för ett möte strax innan det börjar. Tryck på den och delta i mötet direkt från listan på mötesfliken.

8 november 2020

Uppdaterade appversioner

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.11.0.24187

 • Mac – 42.11.0.24187

 • iPhone och iPad – 42.11

 • Android – 42.11

Fler val med meddelandereaktioner — Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har ökat antalet animerade reaktioner på meddelanden i ett utrymme. Uttryck dig och för samtal på en annan nivå.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Följande funktioner gäller för Unified CM

Viskningscoachning för kontaktcenter – Windows

När du installerats som callcenter-representant kan din övervakare lyssna på dina samtal och diskret ge råd under samtalen.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Ta bort bakgrundsljud från den andra änden av telefonsamtalet – iPhone, iPad och Android

Om du samtalar med någon som inte använder Webex-appen och som befinner sig i en brusig miljö, till exempel en flygplats eller ett café, behöver du inte oroa dig. Ta bara bort bakgrundsbruset från den andra änden under samtalet.


 

Den här funktionen stöds inte av Webex for Government.

Dela endast en del av skärmen – Windows och Mac

Om du vill dela ett specifikt område på skärmen med någon väljer du det område som du vill dela. De ser endast den del av skärmen som du har valt, inte hela skärmen.

Se Webex-appen| Dela endast en del av skärmen

Besvara ett samtal under ett möte – iPhone, iPad och Android

Var på två platser samtidigt och svara på viktiga samtal utan att lämna ett schemalagt Webex-möte, ett möte i personligt rum eller ett möte kopplat till ett utrymme. Ställ bara in ljud och video i vänteläge i mötet, och besvara samtalet. Mötet fortsätter även om du är i vänteläge, men ljudet och videon är pausade. När du är klar med samtalet går du tillbaka till mötet utan att behöva återansluta.

Se Webex-appen | Besvara ett samtal till din videoadress under ett möte

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Aktivera Airplay-ljud – iPhone och iPad

När du deltar i ett möte med din iPhone eller iPad kan du aktivera Airplay-ljud och strömma ditt mötesljud till alla närliggande Apple AirPlay-kompatibla enheter.

Sök och boka ett rum – Windows och Mac

Du kan söka efter och boka ett mötesrum när du schemalägger ett möte via Webex-appen. Med schemaläggaren i appen kan du söka efter ett rum med namn och se dess aktuella tillgänglighet.

Se Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Nya whiteboardverktyg – Windows och Mac

Vi har lagt till några nya verktyg till whiteboardtavlan:

 • Text – Det är mycket enklare att skriva text än att rita bokstäver med musen.
 • Former – Det finns några inbyggda former som du upptäcker genom att klicka på verktyget Former.
 • Lasso-markering – När du väljer Pilverktyget kan du lasso-markera objekt på arbetsytan och flytta dem, ta bort dem eller dra dem framåt/tillbaka.

Talarbubblan visas nu på en ny plats – Windows och Mac

I möten visas talarbubblan när någon talar, men videon eller profilbilden syns inte på skärmen. Den meddelar dig vem som talar.

Vi har flyttat talarbubblan högst upp på mitten av skärmen så att den inte överlappar eller skymmer mötesdeltagarnas videor eller det delade innehållet.

Talarbubblan visas högst upp på mitten av skärmen

 
När talarbubblan visas på Mac ersätter den tillfälligt mötesnamnet i det övre sidhuvudfältet. När ingen talar syns mötesnamnet i sidhuvudets övre fält.

Dela endast en del av skärmen – Windows och Mac

Om du vill dela ett specifikt område på skärmen med mötesdeltagare, väljer du det område som du vill dela. Mötesdeltagarna ser endast den del av skärmen som du har valt, inte hela skärmen.

Dela en del av skärmen

Se Webex-appen| Dela endast en del av skärmen

Alternativ för att använda mindre mobildata under ett möte – iPhone, iPad och Android

När du inte är ansluten till Wi-Fi kan du spara mobildata genom att stänga av alternativet som möjliggör bruk av data för mötesdeltagarnas videor och din egen visningsbild. Gå till Meetings-inställningar och inaktivera Använd mobildata för video. Annars kommer appen fortsätta att använda mobildata för att visa videor.

Om du ansluter till Wi-Fi visas videorna automatiskt igen.

Bli meddelad innan dina handlingar avbryter den aktuella delningen – Windows och Mac

Ett meddelande visas när någon annan delar innehåll eller en whiteboard och du börjar kommentera eller dela innehåll. Du stoppar den aktuella delningen om du bestämmer dig för att fortsätta.

Meddelande som informerar om att du stoppar den aktuella delningen av innehåll

Visa mötesdeltagare sida för sida i rutnätsvy — iPhone, iPad och Android

I rutnätsvyn ser du som standard mötesdeltagarnas videor i en ny sidväxlingsvy. På din mobiltelefon visas max fyra mötesdeltagare per sida i porträttvy, och max sex mötesdeltagare per sida visas i landskapsvy.

Sidväxlingsvyn visar max fyra deltagares videor

På en stor surfplatta visas högst 24 mötesdeltagare per sida i porträttvy och högst 25 mötesdeltagare i landskapsvy.

Sidväxlingsvyn visar max 25 mötesdeltagares videor

Svep åt vänster för att se fler mötesdeltagare.

Om du föredrar rullningsvyn som var standard i tidigare versioner går du till Meetings-inställningar och ändrar layout för rutnätsvy.

Support för Apple Continuity Camera – Mac och iPhone

Med Apple Continuity Camera kan du ersätta Mac:s inbyggda webbkamera med iPhone-kameran. Du kan använda iPhones bakåtriktade, breda kamera för att ge stöd åt högkvalitativa foton och videor. Den gör det även möjligt för Mac Desk View-appen att fungera som en kamera med fågelperspektiv och visa skrivbordsområdet framför Mac-datorn utan ytterligare utrustning.

Välj din iPhone från kameralistan

Se Webex-appen | Använda kontinuitetskameran på en iPhone i ett samtal eller under ett möte

Besvara ett samtal under ett möte – iPhone, iPad och Android

Var på två platser samtidigt och svara på viktiga samtal utan att lämna ett schemalagt Webex-möte, ett möte i personligt rum eller ett möte kopplat till ett utrymme. Ställ bara in ljud och video i vänteläge i mötet, och besvara samtalet. Mötet fortsätter även om du är i vänteläge, men ljudet och videon är pausade. När du är klar med samtalet går du tillbaka till mötet utan att behöva återansluta.

Återuppta mötet efter ett samtal

Återuppta mötet efter ett samtal

Se Webex-appen | Besvara ett samtal till din videoadress under ett möte

Gästanvändare kan skicka feedback – iPhone, iPad och Android

Personer som ansluter till ett möte som gäst kan rapportera problem och skicka feedback om mötesupplevelsen eller appen.

Förbättringar av länkade mappar – Windows och Mac

Tillägg av mapp från Microsoft i ett utrymme har blivit synligare, och det finns nu en uppmaning till åtgärd bredvid dina filer, whiteboards och annat utrymmesinnehåll. Vi har gjort följande förbättringar:

 • När du lägger till en mapp från Microsoft OneDrive eller SharePoint är den inbäddade vyn direkt tillgänglig från utrymmet

 • Du kan navigera i den länkade mappen från den inbäddade vyn och i alla undermappar

 • Du kan använda all filhantering utan att lämna Webex-appen för att exempelvis ta bort, redigera eller dela filer

 • Vi har förbättrat layouten för mapphantering under fliken för utrymmesinnehåll

 • Vi har gjort det enklare att växla vyer mellan filer som delas i ett utrymme och filer i den länkade mappen

26 oktober 2022

Uppdatering av operativsystem som stöds – Mac, iPhone och iPad

Webex-appen stöds på macOS Ventura 13.0, iOS 16.1 och iPadOS 16.

19 oktober 2022

Vi har släppt Webex-appen för Linux. Följande version motsvarar dagens version.

 • Linux – 42.10.0.24000

4 oktober 2022

Uppdaterade appversioner

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.10.0.23814

 • Mac – 42.10.0.23814

 • iPhone och iPad – 42.10

 • Android – 42.10

Meddelandeaviseringsljud – Windows och Mac

Anpassa din upplevelse av Webex-appen med aviseringsljud. Välj ett ljud från vår utökade lista med alternativ för specifika utrymmestyper för att uppmärksammas på viktiga meddelanden.

Avlänka kontot för sociala nätverk som du använder för att logga in – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Du kanske inte vill använda ditt konto för sociala nätverk för att logga in på Webex-appen. Nu går det att avlänka ditt konto för sociala nätverk från appen och växla till en inloggning med e-post och lösenord både snabbt och enkelt från välkomstskärmen.

Klicka och dra för att kopiera meddelanden – Windows och Mac

Vi gör det enklare att kopiera flera meddelanden i ett utrymme. Klicka och dra muspekaren över meddelandefältet och kopiera med snabbkommandon eller med hjälp av högerklicksmenyn. Gå till Webex-appen | Kopiera och klistra in flera meddelanden.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Ett steg för att hitta ditt telefonnummer – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har lagt till ditt telefonnummer till din profilbild. När du väljer din profilbild ser du ditt viktigaste telefonnummer under din e-postadress.

Välj ditt uppringar-ID för kundsamtal – Windows och Mac

När du är inställd som callcenter-representant och utför uppföljningssamtal till kunder, väljer du ett lämpligt uppringar-ID från en lista över samtalsköer som din administratör har tilldelat dig.

Se Webex-appen | Ändra ditt uppringar-ID

Låt någon annan ta kontroll över din dator – VDI

Vill du ha hjälp med att felsöka ett problem? Starta bara ett samtal eller hoppa in i ett utrymme och dela skärmen. Du kan sedan ge personen kontroll över din dator och se personens muspekare röra sig över skärmen. Personen kan till och med använda genvägar för att flytta runt i appen. När denne är klara kan du när som helst ta tillbaka kontrollen.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Möten kopplade till ett utrymme – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad och Android

Möten kopplade till ett utrymme har förbättrats!

Vi har skapat en bättre mötesupplevelse i ett utrymme. När du nu deltar i eller schemalägger ett möte i ett utrymme har du tillgång till alla funktioner du är van vid i Webex Meetings. Från och med nu kan du utnyttja den nya upplevelsen i alla möten som du schemalägger eller deltar i.

För att schemalägga eller starta ett möte i ett utrymme måste du ha en licens för Webex Meetings eller en gratislicens för Basic Meetings, samt tillhöra samma organisation som personen som skapade utrymmet. Utan licens har du bara kapacitet att delta i möten.


 
Den förbättrade upplevelsen finns ännu inte tillgänglig i Webex for Government.

Gå till Webex-appen | Förbättrade möten som är kopplade till ett utrymme

Global meny på mötesfliken – iPhone, iPad och Android

Starta, delta i eller schemalägg ett möte från den nya globala menyn på mötesfliken.

Gå till Webex-appen | Starta ett möte i personligt rum, Webex-appen |Delta i ett möte med åtgärdsknappen och Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Välj vilken dag du vill börja veckan på i kalendervyn – Windows och Mac

Kalendervyerna under mötesflikarna tar med dina lokala inställningar för val av veckans första dag i ditt operativsystem.

Anslut till din Google-kalender – Windows och Mac

Du kan hantera möten och händelser från Google-kalendern direkt i Webex-appen. Anslut till kalendern i Mötesinställningarna i appen så visas dina möten och händelser ifyllda på mötesfliken. Om din organisationsadministratör redan har ställt in din kalender kan du dock inte ändra den.

Dela endast det du vill att andra ska se – Windows, Mac och VDI

Om du bara vill dela ett fönster av programmet och inte hela programmet väljer du inställningen Dela endast ett enskilt fönster och därefter det fönster som du vill dela.

Gå till Webex-appen | Dela hela programmet eller ett enskilt fönster

Aktivera ”Dela datorljud” i realtid – Windows och Mac

Det är mer praktiskt att dela datorljud när du delar en ljudfil. Nu kan du välja Dela datorljud från kontrollfältet för delning som visas överst på skärmen när du delar innehåll.

Aktivera ”Visa mig framför presentationen” i realtid – Windows och Mac

Det är mer praktiskt att visa din video framför din presentation. Nu kan du välja Visa mig framför presentationen från kontrollfältet för delning som visas överst på skärmen när du delar innehåll.

Räck enkelt upp handen i ett möte – Windows och Mac

Räck upp handen visas nu som en ikon i möteskontrollerna. Den sitter just intill Reaktioner så att det blir lättare att räcka upp handen när du behöver ställa en fråga i ett möte.

Gå till Webex-appen | Räck upp handen under ett möte

Förbättrad schemaläggning av möten kopplade till ett utrymme – Windows och Mac

Nu finns avancerade inställningar tillgängliga när du schemalägger ett möte med alla funktioner som är kopplade till ett utrymme. Nu kan du även ändra mötets lösenord.

Medvärdsinställningen Låt mig välja medvärd för det här mötet väljs nu som standard. Utrymmets medlemmar tilldelas automatiskt rollen som medvärdar, men du kan ta bort medvärdsrollen från en inbjuden genom att hålla muspekaren över namnet och klicka på > Ta bort medvärd.

Se alltid din föredragna videolayout när någon delar innehåll – Windows och Mac

Om du ändrar din videolayout till sida vid sida för att se mer av innehållet som delas under ett möte, kommer appen ihåg dina inställningar. Nu behöver du inte längre växla till sida vid sida varje gång du startar eller deltar i ett möte där någon delar innehåll.

Större delat innehåll i scenvy – Windows och Mac

Nu har det delade innehållet under ett möte blivit större och talarens video har blivit mindre. Förhållandet mellan delat innehåll och talarvideor är ungefär 70:30, men det avgörs av din skärmstorlek och antalet talare på scenen.

Slå på eller slå av ljudet direkt i aktivitetsfältet – Windows

Det finns en mikrofonikon i Windows aktivitetsfält när du deltar i ett möte. Klicka på ikonen för att slå av eller slå på ljudet. Ikonen finns under hela mötet och är alltid tillgänglig.

Whiteboardar är nu tillgängliga i schemalagda möten och möten i personliga rum - Linux

Använd whiteboarden för pågående möte för att brainstorma, samarbeta och planera. Vem som helst i mötet kan starta en whiteboard. Alla i mötet kan se och tillsammans arbeta på whiteboarduppdateringar i realtid.

Whiteboardtavla i ett möte

Se Webex-appen | Skapa och dela en whiteboard under ett möte

Identifiera om en mötesdeltagare är intern, extern eller ej verifierad – Linux

I listan över mötesdeltagare som väntar i lobbyn kan du se om en deltagare är intern (verifierad och inom din organisation), extern (verifierad och från en annan organisation) eller ej verifierad (inte inloggad).

Se Ta reda på vem du släpper in på ditt Webex-möte

Uttrycka dig utan ord – Linux

Animerade reaktioner låter mötesdeltagare uttrycka sig utan att säga något i ett möte. Uppmuntra den som talar med applåd-reaktionen eller gilla ett skämt med skratt-reaktionen. Känn av publiken genom att be mötesdeltagarna om en snabb tummen upp eller tummen ner.

Gå till Webex-appen | Använd reaktioner under möten

Maximera vad du ser när innehåll delas – Linux

Visa miniatyrvideor av mötesdeltagare i en flytande panel som du kan flytta runt utan att täcka det som delas. Välj en flytande panel i rutnätsvy, aktiv talarvy eller minimerad vy.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Maximera din vy när någon delar innehåll – Linux

Nu kan du ändra storlek på den flytande panelen som visar mötesdeltagarnas videor när du visar delat innehåll i helskärmsläge. Minimera panelen för att se mer av det delade innehållet. Förstora panelen för att se mer av mötesdeltagarna.

Gå till Webex-appen | Växla mellan delat innehåll och talare under ett samtal eller möte

Värdar kan ställa in en scenvy för alla mötesdeltagare – VDI

Om du deltar i ett möte med alla funktioner och värden synkroniserar sin scen med alla, kan du och alla andra mötesdeltagare se vad värden vill att ni ska fokusera på, t.ex. den aktiva talaren och andra deltagare som värden har flyttat till scenen.

Se mer i miniatyrvideor – Linux

En ljudindikator till vänster om namnetiketten anger om deltagaren har stängt av eller på mikrofonen.

Namnetiketter i miniatyrvideor syns nu i nedre vänstra hörnet och har en mer transparent bakgrund. De har även förminskats så att de inte täcker mötesdeltagarens ansikte.

Förbättringar av miniatyrvideor

Hela världen är en scen – Linux och VDI

Anpassa din videolayout när du har staplad layout eller sida vid sida. Dra en video från filmremsan till scenen för att titta närmare på en mötesdeltagare. Placera en aktiv talare bredvid innehållet som delas eller låt personer som inte talar aktivt, t.ex. en teckenspråkstolk, visas.

Flytta till scen för att flexibelt ändra storleken på din layout så att du kan fokusera på delat innehåll eller andra mötesdeltagare.

Se Flytta mötesdeltagare till scenen i möten, webbseminarier och händelser, Ändra storleken på scenen i möten, webbseminarier och händelser och Flytta om videor i scenvyn | i Webex-appen

Välj hudton för dina reaktioner – Linux

För reaktioner som använder handemojis, t.ex. tummen upp, kan du välja den hudton du föredrar.

Se Webex-appen | Välj hudton för dina reaktioner

Ställ in standarden för din egenbild – VDI

Välj om du vill dölja eller visa din egenbild och var din egenbild ska visas på skärmen.

Dölj din egenbild om du inte vill titta på dig själv.

Visa din egenbild med andra om du vill känna dig inkluderad i mötet.

Om du vill skapa mer utrymme på skärmen för att se andra personer eller delat innehåll, men ändå vill se dig själv, kan du visa din egenbild i ett flytande fönster.

Se Webex-appen | Ändra plats för din egenbild

Vi har gjort det mer intuitivt att delta i ett möte – Linux

Förbättringar av fönstret Delta i möte ger en tydligare visning när du inte deltar i mötet. Visuella ändringar informerar om dina ljudalternativ när du deltar i mötet.

Alternativ för ljudanslutning

Det är lättare att se dina kameraalternativ och hur du överför eller ändrar din virtuella bakgrund och gör ändringar om du är ansluten till en enhet.

Använda en virtuell bakgrund

Gå till Webex-appen | Delta i ett möte

Förhandsgranskning av delat innehåll – Linux

Nu kan du se en förhandsgranskning av innehållet när du delar innehåll. Du kan försäkra dig om att du delar precis det du vill dela och att alla i mötet kan se det.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Starta din video automatiskt när du deltar i ett möte – iPhone, iPad och Android

Du behöver inte sätta på videon varje gång om du alltid aktiverar din video under ett möte. Välj mötesalternativet Starta min video när jag ansluter.

Gå till Webex-appen | Starta din video automatiskt när du deltar i ett möte

Integrering med Microsoft Teams: Smidigare samtalsupplevelse för felmatchade UPN (User Principal Name) – Windows och Mac

Tidigare när du ringde ett samtal och ditt UPN i Microsoft Teams inte matchade ditt UPN i Webex, bad vi dig att bekräfta innan du ringde samtalet. Vi har nu förenklat denna upplevelse genom att kontrollera dina e-postadresser (inte bara ditt UPN) och tillåta samtalet utan bekräftelse.

Ditt UPN i Microsoft Teams kan vara annorlunda än det UPN som används i Webex-integreringen om din organisation har genomgått ett förvärv, om företaget har bytt namn, om du har flyttat till en annan avdelning i företaget eller om du har ändrat namn: din e-postadress uppdateras i så fall, men ditt UPN förblir detsamma.

12 september 2022

Vi har skickat Webex-appen för iPhone och iPad till App Store för granskning. Du kan hämta den när den har godkänts och publicerats.

 • iPhone och iPad – 42.9

7 september 2022

Vi har något att berätta idag:

 • Webex-appen för iPhone och iPad är något försenad denna månad. Vi kommer att skicka ut information igen när versionen finns tillgänglig.

 • Nästa version för Webex-appen på Linux är schemalagd till oktober (42.10)

 • Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in Webex-appen för Android till App Store för granskning. Du kan hämta den när den har godkänts och publicerats.

  • Windows – 42.9.0.23494

  • Mac – 42.9.0.23494

  • Android – 42.9

Aviseringar om anslutningsproblem – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har gjort det enklare att se om du har anslutningsproblem när du använder Webex-appen. Om du stöter på problem visas en aviseringsbanderoll som varnar dig om det specifika problemet. Du kan sedan vidta åtgärder för att felsöka eller lösa problemet.

Uppgradera flera Webex-tillbehör samtidigt – Windows och Mac

Vi har gjort det enklare att uppdatera ditt Cisco-headset eller Webex Desk Camera via Webex-appen. Nu kan du uppgradera flera Cisco-headset och Webex-kameror samtidigt.

Anpassa inställningarna för ditt Cisco-headset – Windows och Mac

Du kan nu anpassa dina inställningar för Cisco-headset direkt via Webex-appen. Gå helt enkelt till Inställningar > Enheter > Avancerade inställningar.

Se Inställningar för Cisco-headset i Webex-appen.

6 september 2022

Vi planerar att ge ut septemberversionen av Webex-appen lite senare. Vi ville bara informera dig om den här ändringen. Ett nytt inlägg för uppdatering kommer den 7 september.

Offentliga utrymmen – Windows, Mac och Linux

I dagens hybridbaserade arbetsvärld är det viktigare än någonsin att upprätthålla kontakten med personerna i din organisation. Delta i eller skapa offentliga utrymmen som är lätta att upptäcka och som alla i företaget kan ansluta till. Skicka meddelanden till personer med liknande intressen eller håll koll på de senaste nyheterna.

Gå till Webex-appen | Offentliga utrymmen

Svara direkt – iOS och Android

Har du någonsin känt motvilja över att svara på meddelanden i en högljudd miljö, eller har du velat svara på meddelanden från ett meddelandeutrymme? Vi har gjort det enklare att svara avsändare via direktmeddelanden som citerar ursprungsmeddelandet.

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Endast värdar kan avsluta ett möte – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Medvärdar kan inte längre avsluta ett möte. Medvärdar som lämnar ett möte kan inte oavsiktligt avsluta mötet för alla andra.

Se Webex-appen | Lämna eller avsluta ett möte

Whiteboardar är nu tillgängliga under schemalagda möten och möten i personliga rum – Windows och Mac

Använd whiteboarden för pågående möte för att brainstorma, samarbeta och planera. Vem som helst i mötet kan starta en whiteboard. Alla i mötet kan se och tillsammans arbeta på whiteboarduppdateringar i realtid.

Whiteboardtavla i ett möte

Se Webex-appen | Skapa och dela en whiteboard under ett möte

Hör allas röster högt och tydligt under ett möte – Windows och Mac

Se till att alla röster kan bli hörda när flera personer pratar i samma mikrofon i ett konferensrum. Ljudalternativet Optimering för alla röster tar bort bakgrundsljud och förstärker de röster som finns i närheten.

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsljud och tal i samtal och möten

Stäng av bild i bild vid multitasking – iPhone och iPad

Välj om du vill visa det flytande minifönstret som syns vid multitasking och har minimerat mötesfönstret.

Se Webex-appen | Dölj det flytande minifönstret vid multitasking under ett samtal eller möte

Missa aldrig ett viktigt meddelande under ett möte – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Under ett möte visas nu meddelanden på ett konsekvent sätt på din skärm och överlappar inte varandra. De viktigaste meddelandena som du behöver svara på är synligare och visas på mitten av skärmen. Meddelanden som är mindre viktiga och endast utgör information visas överst till höger på skärmen och försvinner efter några sekunder.

Välj hur många mötesdeltagare som ska visas i rutnätslayout – Windows och Mac

Visa högst 25, 16, 9, 4 eller 1 mötesdeltagare i rutnätet, beroende på antalet personer i mötet. Ju färre deltagare som visas, desto större video.

Se Webex-appen | Anpassa det högsta antalet mötesdeltagare som visas per sida i rutnätslayouten

Justera antalet mötesdeltagare i rutnätsvyn

Ange standardinställning för egenbild – Windows och Mac

Välj om du vill dölja eller visa din egenbild och var din egenbild ska visas på skärmen.

Dölj din egenbild om du inte vill titta på dig själv.

Visa din egenbild med andra om du vill känna dig inkluderad i mötet.

Om du vill skapa mer utrymme på skärmen för att se andra personer eller delat innehåll, men ändå vill se dig själv, kan du visa din egenbild i ett flytande fönster.

Se Webex-appen | Ändra plats för din egenbild

18 augusti 2022

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen på Windows och Mac som innehåller vissa förbättringar, och vi har startat om den automatiska uppdateringen. Dessa appversioner berörs av dagens uppdateringar:

 • Windows – 42.8.0.23281

 • Mac – 42.8.0.23281

18 augusti 2022

Vi har pausat Webex-appens automatiska uppdatering för Windows och Mac, och planerar att släppa en ny version av Webex-appen för Windows och Mac inom de närmaste dagarna.

Vi har ersatt app-versionerna som finns tillgängliga på hämtningswebbplatsen med juliversionerna av Webex-appen för Windows och Mac.

11 augusti 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.8.0.23214

 • Mac – 42.8.0.23214

 • iPhone och iPad – 42.8

 • Android – 42.8

Förbättringar av inloggning för Webex for Government – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Vi har gjort det enklare för dig att logga in på Webex for Government. Välj Webex for Government i listrutan och ange dina inloggningsuppgifter.

Webex-appen stöder ukrainska – Windows, Mac och Linux

När du anger det språk som ditt operativsystem ska använda, känner appen av dina inställningar och visar appen på ukrainska.

Skicka feedback – iPhone, iPad, Android

Oavsett om du har problem med appen eller om du har förslag på förbättringar så vill vi höra din feedback. Skicka synpunkter till oss via vår feedback-sida.

9 augusti 2022

Vi arbetar fortfarande med vissa objekt. Det kommer en ny uppdatering den 11 augusti.

5 augusti 2022

Personliga insikter

Personliga insikter finns nu tillgänglig i EU. Beroende på administratörens inställningar ombeds du att välja eller välja bort detta när du startar Personliga insikter för första gången. Det kan ta sju till tio dagar att generera dina personliga insikter.

Se Webex-appen | Personliga insikter

4 augusti 2022

Vi arbetar fortfarande med vissa objekt. Det kommer en ny uppdatering den 9 augusti.

2 augusti 2022

Vi planerar att släppa augustiversionen av Webex-appen lite senare. Vi ville bara informera dig om den här ändringen. Ett nytt inlägg för uppdatering kommer den 4 augusti.

Ändra teckenstorlek för meddelanden – Windows, Mac och Linux

Du behöver inte längre anstränga ögonen för att läsa dina meddelanden. Välj en teckenstorlek som gör att du kan se alla detaljer. Du kan när som helst ändra igen genom att gå till fliken Tillgänglighet i Inställningar i Windows (eller Inställningar på Mac).

Se Webex-appen | Ändra teckenstorlek för meddelanden

Hitta citat i kontext – Windows, Mac, Linux, iOS och Android

Vill du se mer kontext när ett meddelande citeras i ett utrymme? Du hittar originalcitat, dess reaktioner och trådar med ett enkelt klick.

Se Webex-appen | Citat eller trådar och Webex-appen | Citera någons meddelande

Svara direkt – Windows, Mac och Linux

Har du någonsin känt motvilja över att svara på meddelanden i en högljudd miljö, eller har du velat svara på meddelanden från ett meddelandeutrymme? Vi har gjort det enklare att svara avsändare via direktmeddelanden som citerar ursprungsmeddelandet.

Se Webex-appen | Svara direkt

Var selektiv med det du delar — VDI

Du har fler alternativ när du delar innehåll, gör presentationer eller felsöker för en smidigare upplevelse:

 • Dela specifika program
 • Byt ut ett program mot ett annat utan att avbryta delningen.
 • Använd kommentarer för att markera vad som delas.
 • Om du delar en video kan du även dela ditt datorljud.
 • Andra ser vad du delar med hög bildhastighet (FPS).

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktion gäller för Unified CM, Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Vet vem som ringer dig – VDI

När någon från din organisation ringer upp dig ser du inte bara deras telefonnummer: deras namn visas i uppringar-ID och i din samtalshistorik. Det hjälper dig att avgöra om du vill svara på vissa samtal.

Följande funktioner gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Ta bort bakgrundsbrus från den andra änden av telefonsamtalet – Windows och Mac

Om du samtalar med någon som inte använder Webex-appen och som befinner sig i en brusig miljö, till exempel en flygplats eller ett café, behöver du inte oroa dig. Ta bara bort bakgrundsbruset från den andra änden under samtalet.

Stäng av bakgrundsbrus

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsbrus från din samtalspartners telefon

Färre klick för att ta dig till samtalsköer – Windows och Mac

Vi har gjort åtkomsten till samtalsköerna smidigare. Du behöver inte längre navigera till din profilbild för att ändra status för din samtalskö eller för att delta i eller ta bort en samtalskö. Nu finns allt tillgängligt i appens sidfot, från vilken du kan ändra status för samtalskö och ansluta till eller ta bort eventuella köer där din administratör har gjort dig till medlem.

Alternativ för samtalsköer som finns tillgängliga i appens sidfot

Se Webex-appen | Ändra status för din samtalskö

Följande funktion gäller för Unified CM

Ta med dig jobbet hem – VDI

Du har redan tidigare kunnat ringa samtal från en alternativ enhet om du är ansluten till ett arbetsnätverk. Nu behöver du inte längre den nätverksanslutningen. Ring från din skrivbordstelefon, mobiltelefon eller hemtelefon även om du inte är ansluten till ditt arbetsnätverk. Du kan dessutom utnyttja vissa samtalsfunktioner, som koppla vidare, paus och återuppta.

Följande funktion gäller för samtal med Webex

Var selektiv med det du delar — VDI

Du har fler alternativ när du delar innehåll, gör presentationer eller felsöker för en smidigare upplevelse:

 • Dela specifika program
 • Byt ut ett program mot ett annat utan att avbryta delningen.
 • Använd kommentarer för att markera vad som delas.
 • Om du delar en video kan du även dela ditt datorljud.
 • Andra ser vad du delar med hög bildhastighet (FPS).
Dela din skärm eller ett eller flera program

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via tjänsteleverantör så innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Fokusera på personen och inte dennes bakgrundsmiljö under ett möte – Windows och Mac

Detta är en betaversionsfunktion.

Vi har lagt till en ny funktion i rutnätslayouten som kallas för People Focus och som ger dig en bättre upplevelse med de personer som du möter.

Oavsett hur personerna sitter framför sina kameror så gör appen en automatisk justering för att rikta din fokus mot personernas ansikten. Det känns som om du kommer dem närmare – som om ni möttes personligen.

People Focus

Gå till Använd People Focus för att se personer tydligare i möten och webbseminarier

Flytta sömlöst ditt möte till en videoenhet – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du startar eller deltar i ett möte via din dator eller mobila enhet men sedan går in på ett konferensrum, kan du dra nytta av de funktioner som finns tillgängliga i rummets videoenheter. Överför mötet till videoenheten utan att avbryta eller frånkoppla från mötet.

Se Webex-appen | Flytta ditt möte till en videoenhet

Språkstöd för arabiska och hebreiska (höger till vänster) i undertexter – Windows, Linux, Mac, iPhone, iPad och Android

När du väljer arabiska eller hebreiska undertexter kommer du att se textriktningen höger till vänster i undertextrutan och i panelen för undertexter och markeringar, oavsett vilken språkinställning du har i Webex-appen.

Se Visa eller dölj automatiserade undertexter under ett Webex-möte eller webbseminarium

Det är mer praktiskt om man kan se vem som spelar in ett möte – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Välj inspelningsindikatorn för att se vem som startat, pausat eller slutat att spela in ett möte. Tidigare visades denna information i deltagarlistan.

Den här funktionen är tillgänglig när värden eller medvärden spelar in mötet på sin dator.

Se Kom igång med Webex-appen

Schemalägg ett webbseminarium från Webex-appen – Windows, Mac och Linux

Schemalägg ett webbseminarium direkt från mötesfliken. Du omdirigeras och loggas automatiskt in på den Webex-webbplats som du har valt i Webex-appens inställningar. Du schemalägger ditt webbseminarium på webbplatsen.

Om du redan är inloggad på en annan Webex-plats omdirigeras du till inloggningsskärmen för den webbplats som du har valt i inställningarna för Webex-appen.

Webex-appen stöder Center Stage, kamerafunktionen från Apple – iPad

Om du rör dig under ett möte slår du på Center Stage så att din kamera automatiskt panorerar och följer efter så att du och alla intill dig hålls kvar i bild.

Slå på eller av Center Stage enligt alternativen i din egenbildsvideo eller via inställningar på din iPad.

Se Webex-appen | Slå på Center Stage

Vi har gjort det enklare att delta i ett möte – VDI

Förbättringar av fönstret Delta i möte ger en tydligare visning när du inte deltar i mötet. Visuella ändringar informerar om dina ljudalternativ när du deltar i mötet.

Det är lättare att se dina kameraalternativ och hur du överför eller ändrar din virtuella bakgrund och gör ändringar om du är ansluten till en enhet.

Gå till Välj ljud- och videoinställningar innan du deltar i ett möte eller webbseminarium

Lyssna på mötet på ett språk som du förstår – VDI

Om tolkning finns tillgänglig i ett möte som du deltar i kan du välja att simultant höra det översatta ljudet på det språk som du väljer.

Mötesvärden bestämmer vilka språk som finns tillgängliga i ett möte.

Värdar och tolkar kan inkludera simultantolkning i möten som schemaläggs från Webex Meetings, men inte för möten som schemaläggs från Webex-appen.

Se Välj din önskade språkljudkanal i Webex-möten och webbseminarier

Hela världen är en scen — VDI

Anpassa din videolayout när du har staplad layout eller sida vid sida. Dra en video från filmremsan till scenen för att titta närmare på en mötesdeltagare. Placera en aktiv talare bredvid innehållet som delas eller låt personer som inte talar aktivt, t.ex. en teckenspråkstolk, visas.

Flytta till scen för att flexibelt ändra storleken på din layout så att du kan fokusera på delat innehåll eller andra mötesdeltagare.

Se Flytta mötesdeltagare till scenen i möten, webbseminarium och händelser ochÄndra storleken på scenen i möten, webbseminarier och händelser

Välj hudton för dina reaktioner – VDI

För reaktioner som använder handemojis, t.ex. tummen upp, kan du välja den hudton du föredrar.

Se Webex-appen | Välj hudton för dina reaktioner

28 juli 2022

Vi har uppdaterat versionen av Webex-appen för Windows på hämtningswebbplatsen. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problemet som har lösts med den här versionen. Denna appversion motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.7.0.23054

11 juli 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.7.0.22904

 • Linux – 42.7.0.22904

 • Mac – 42.7.0.22904

 • iPhone och iPad – 42.7

 • Android – 42.7

Schemaläggningsassistent – iPhone, iPad och Android

Kontrollera tillgängligheten för dina inbjudna innan du schemalägger ditt möte. Se vilken tid alla är lediga och dra mötet till den tidsplatsen.

Se Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Skicka meddelanden och schemalägg möten på 10 000 meters höjd! – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

I samarbete med Wi-Fi-leverantörer för flygbolag kan användare av Webex-appen arbeta effektivt med icke-realtidsfunktioner när de flyger.

Se Webex-appen |Begränsade nätverk.

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Du har aldrig sett bättre ut – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

När du delar din video under ett samtal kan du styra din video från den anslutna enheten via appen. Du behöver inte längre sträcka dig efter eller gå till enheten för att slå på eller slå av din egenbild.

Se Webex-appen | Ändra videolayouten för en ansluten enhet

Fokusera på det viktiga — iPhone, iPad och Android

Om du ska delta i ett möte eller om du vill fokusera på en viss uppgift utan att bli distraherad kan du tysta din mobil för inkommande samtal. Du kommer inte att höra inkommande samtal, men får ändå ett meddelande så att du kan välja om du vill svara på samtalet eller ej.

Se Webex-appen | Slå av meddelanden för inkommande samtal

Dela en bild eller PDF-fil – iPhone, iPad och Android

Istället för att dela hela din skärm kan du välja ett specifikt foto eller en PDF-fil som du vill dela under ett samtal.

Dela foto under ett samtal

Dela PDF under ett samtal

Tryck på Fler alternativ > Dela innehåll och välj sedan bilden eller PDF-filen.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Alternativet ”Dela datorljud” har en ny plats – Windows och Mac

När du delar innehåll med ljud är kryssrutan Dela datorljud nu placerad direkt till höger om alternativet Optimera automatiskt i dialogrutan Dela innehåll.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett telefonsamtal

Följande funktion gäller för Webex Calling och samtal som erbjuds av en tjänsteleverantör

Utöka samtalsfunktioner till ett tredjepartsprogram – Windows och Mac

Om du använder kontaktcenter, receptionist med tunn klient eller en app från tredjepart som inte har samtalsfunktioner, ska du använda Webex-appen som din samtalsenhet. Ring samtal från din tredjepartsapp, svara på samtal därifrån och placera samtal i vänteläge samtidigt som Webex-appen körs i bakgrunden. Se bara till att din administratör gör Webex-appen till din primära enhet.

Följande funktioner gäller för Unified CM

Vidarebefordra samtal har blivit enklare – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du har installerat vidarebefordring av samtal får du nu via dina samtalsaviseringar reda på vem som ringer istället för information om varifrån samtalet har vidarebefordrats. På så vis kan du avgöra om du vill svara på samtalet eller inte.

Se Webex-appen | Vidarebefordra dina telefonsamtal

Ta med dig arbetet hem – Windows och Mac

Du har redan tidigare kunnat ringa samtal från en alternativ enhet om du är ansluten till ett arbetsnätverk. Nu behöver du inte längre den nätverksanslutningen. Ring från din skrivbordstelefon, mobiltelefon eller hemtelefon även om du inte är ansluten till ditt arbetsnätverk. Du kan dessutom utnyttja vissa samtalsfunktioner, som koppla vidare, paus och återuppta.

Se Webex-appen | Ring ett samtal från en alternativ enhet


 

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna.

Skapa inkluderande och interaktiva möten med hjälp av Slido live-omröstningar och Frågor och svar – Windows, Linux och Mac

Det kan vara en utmaning att värda ett interaktivt möte, men Slido kan hjälpa dig. Få feedback i realtid med ordmoln, betygsättning av omröstningar och flervalsfrågor. Skapa en session med frågor och svar där deltagarna kan ta upp de frågor som de undrar mest över.

Gå till Omröstningar i Slido och Frågor och svar i Slido

Lyssna på mötet på ett språk som du förstår – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android och VDI

Om tolkning finns tillgänglig i ett möte som du deltar i kan du välja att simultant höra det översatta ljudet på det språk som du väljer.

Tolkning är tillgängligt

Mötesvärden bestämmer vilka språk som finns tillgängliga i ett möte.

Mitt tolkningsspråk

Värdar och tolkar kan endast använda simultantolkning i Webex Meetings, inte i Webex-appen.

När Webex-appen är ansluten till en ny molnregistrerad enhet som har stöd för simultantolkning (endast deltagarvy) kan du kontrollerna tolkningen via appen eller direkt på enheten via fjärrstyrning.

Se Välj din önskade språkljudkanal i Webex-möten och webbseminarier

Du har aldrig sett bättre ut – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

När du delar din video under ett möte kan du styra din egenbildsvideo på den anslutna enheten via appen. Du behöver inte längre sträcka dig efter eller gå till din enhet för att slå på eller slå av din egenbildsvideo.

Se Webex-appen | Ändra videolayouten för en ansluten enhet

Stå längst fram och i centrum när du presenterar – Windows och Mac

Skapa en mer personlig och engagerande upplevelse när du presenterar. I fönstret Dela innehåll väljer du Visa mig framför presentationen för att skanna din video direkt in i skärmen eller applikationen genom delning.

Som standard visas din video i det nedre högra hörnet, men du kan ändra storlek på och placera videon var du vill under din presentation.

Se Webex-appen | Visa dig själv framför din presentation

Hela världens scen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Anpassa din videolayout när du har staplad layout eller sida vid sida. Dra en video från filmremsan till scenen för att titta närmare på en mötesdeltagare. Placera en aktiv talare bredvid innehållet som delas eller låt personer som inte talar aktivt, t.ex. en teckenspråkstolk, visas.

Flytta till scen för att flexibelt ändra storleken på din layout så att du kan fokusera på delat innehåll eller andra mötesdeltagare.

Se Flytta mötesdeltagare till scenen i möten, webbseminarier och händelser, Ändra storleken på scenen i möten, webbseminarier och händelser och Flytta om videor i scenvyn | i Webex-appen

Värdar kan göra en scenvy-inställning för alla mötesdeltagare – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Om du deltar i ett möte med alla funktioner och värden synkroniserar sin scen med alla, kan du och alla andra mötesdeltagare se vad värden vill att ni ska fokusera på, t.ex. den aktiva talaren och andra deltagare som värden har flyttat till scenen.

Dela en bild eller PDF-fil – iPhone, iPad och Android

Istället för att dela hela skärmen under ett möte kan du välja ett specifikt foto eller en PDF-fil att dela.

Dela foto under ett möte

Dela PDF i ett möte

Tryck på Fler alternativ > Dela innehåll och välj sedan bilden eller PDF-filen.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Du behöver inte längre förvånas över ett dött batteri – iPhone, iPad och Android

Under ett möte får du nu en meddelande när batteriets livslängd är under 15 procent. Då kan du växla till endast ljud-läge för att spara på batteriet.

Se Webex-appen | Aktivera endast ljud-läge

Hantera undertexter effektivare med nya kortkommandon – Windows och Mac

Vi har lagt till kortkommandon för att slå på och av undertexter, flytta undertextrutan och gå till Mer-menyn i undertextrutan.

Se Webex-appen | Tangentbordsnavigering och genvägar

Schemalägg ett engångsmöte i Webex meeting med Hybrid Calendar – Windows och Mac

Lägg till @webex:onetime i arbetskalendern som plats för att schemalägga ett engångsmöte med Webex meeting. Din administratör måste konfigurera ditt konto med Hybrid Calendar. Administratörer kan ändra standardbeteendet för @webex till @webex:onetime för organisationen.

Alternativet ”Dela datorljud” har en ny plats – Windows och Mac

När du delar innehåll som innehåller ljud är det nu mer praktiskt att välja Dela datorljud. Alternativet visas nu överst i dialogrutan Dela innehåll.

Se Webex-appen | Dela innehåll i ett möte

Förbättrad deltagarlista – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Hitta snabbt personen du letar efter i deltagarlistan genom att expandera eller minimera avsnitten I mötet och Inte i mötet .

Det totala antalet mötesdeltagare listas överst i avsnitten I mötet och Inte i mötet så att du vet hur många personer som har eller inte har anslutit.

Se Webex-appen | Hantera mötesdeltagare i ditt möte

Dölj knapparna Zooma in och Zooma ut när scenen har ändrats till minimibredd – Windows och Mac

Knapparna Zooma in och Zooma ut döljs om presentatören ändrar storleken på den delade scenen till minimibredden. Knapparna Zooma in och Zooma ut visas över det delade innehållet om presentatören gör den delade scenen bredare än minimibredden.

29 juni 2022

Vi planerar att släppa juliversionen av Webex-appen lite senare. Vi ville bara informera dig om den här ändringen. Ett nytt inlägg för uppdatering kommer den 11 juli.

27 juni 2022

Mål för Personliga insikter – Windows och Mac

Du kan installera alla dina mål på en enda plats. I början av veckan får du en lista över de mål som du uppnått den föregående veckan, och om du har aktiverat målaviseringar får du dessutom en brickavisering.

Se Personliga insikter

16 juni 2022

Vi har släppt en uppdatering för Webex-appen i Windows. Den innehåller vissa förbättringar. Denna appversion motsvarar dagens uppdatering:

 • Windows – 42.6.0.22645

16 juni 2022

Vi planerar att släppa en uppdatering av Webex-appen i Windows inom de närmaste dagarna med vissa förbättringar. Vi ville bara meddela dig om den kommande uppdateringen. Det kommer ett nytt inlägg när uppdateringen finns tillgänglig.

8 juni 2022

Följande appversioner överensstämmer med dagens nya versioner. Se Webex-appen | Versionsinformation för att få information om problem som har lösts med dessa versioner. Vi skickade nyligen in mobilapparna till app-butikerna för granskning. De kan hämtas när de har godkänts och publicerats.

 • Windows – 42.6.0.22565

 • Linux – 42.6.0.22565

 • Mac – 42.6.0.22565

 • iPhone och iPad – 42.6

 • Android – 42.6

Installering av WebView2 – Windows

 • WebView2 krävs för Webex-appen i Windows. Användare som inte har installerat WebView2 kommer inte att kunna logga in i appen.

 • Webex har stöd för WebView2 version 100.0.0.0 och senare

 • Webex kommer att försöka installera WebView2 innan användare kan logga in på appen.

 • Du kan använda installationsprogrammen Evergreen Bootstrapper eller Evergreen Standalone för att installera WebView2 från hämtningssidan för WebView2.

Schemalägg Webex-möten direkt från appen! – iPhone, iPad och Android

Du behöver inte lämna appen för att schemalägga dina standardmöten och möten i personliga rum. Lägg till viktig mötesinformation, kontrollera deltagarnas tillgänglighet och skicka ut inbjudningar.

Du ser mötena i din Webex-kalender med olika veckovyer så att du kan planera din vecka.

Behöver du göra ändringar? Redigera bara mötet från kalendern och skicka inbjudan igen.

Se Webex-appen | Schemalägga ett möte från möteskalendern

Stöd för Ubuntu 22 – Linux

Vi har lagt till stöd för Ubuntu 22 i Webex-appen. Ubuntu 22 ansluter till Ubuntu 18.04 och 20.04 samt Red Hat (RHEL) 8.2 och 8.3 som officiellt stödda distributörer.

Se Webex-appen för Linux

Språkstöd från höger till vänster – Windows, Linux och Mac

Webex introducerar stöd för arabiska och hebreiska språk. Du behöver bara ställa in ditt operativsystem på arabiska eller hebreiska så spegelvänder vi appen för att ge en optimal läsupplevelse för höger-till-vänster-språk.

Om du väljer att använda engelska (eller ett annat vänster-till-höger-språk) i ett utrymme med någon som skriver på ett höger-till-vänster-språk är det inga problem: appen har stöd för blandad justering för både meddelanden som läses från vänster till höger och från höger till vänster.

Se Webex-appen | Ändra språk och Språk som Webex har stöd för

Nytt meddelandeområde – Windows och Linux

Vi har byggt om meddelandeområdet för att dra nytta av vissa plattformskomponenter. Du får bättre kvalitet och prestanda samt en upplevelse som är mer lättillgänglig i meddelandeområdet.

Se Webex-appen | Tillgänglighetsfunktioner för Windows och Webex-appen | Kopiera och klistra in flera meddelanden

Kontaktkort för utrymme – Windows och Mac

Håll muspekaren över ett kontaktkort för utrymme eller en utrymmeslänk för att se en sammanfattning av utrymmesinformationen, precis som kontaktkort för personer.

Se Webex-appen | Kontrollera utrymmesinformation

Glöm inte dina utkast – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Ibland börjar du skriva ett meddelande, men blir avbruten när din uppmärksamhet krävs i ett annat utrymme eller i en konversation. En indikator visas bredvid utrymmen med utkast i så att du enkelt kan hoppa tillbaka dit när du är redo att skicka ditt meddelande.

Se Webex-appen | Gå tillbaka till dina utkast

Den samtalstjänst som din administratör har installerat åt dig avgör vilka samtalsfunktioner du kan använda.

Nedan har vi angivit vilka samtalstjänster som berörs av varje ny funktion. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Webex-appen | Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

Följande funktioner gäller för Unified CM, Webex Calling och Calling som en tjänsteleverantör står värd för

Öka ljusstyrkan i din video – Windows, Mac och VDI

Tar du emot samtal i ett mörkt eller svagt upplyst rum där det är svårt för andra att se dig? Nu kan du automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och färgmättnad för din video – eller manuellt justera de här inställningarna själv.

Se Webex-appen | Justera ljusstyrkan och kontrasten i videon

Snabbsamtal nära till hands – Windows och VDI

Om du ringer och tar emot flera samtal om dagen eller om du hanterar flera telefonlinjer, kan du göra livet enklare genom att använda Multi Call-fönster. Du behöver inte bekymra dig om att dra din multilinje-telefon fram och tillbaka från kontoret till hemmet. Öppna bara Multi Call-fönstret i Webex-appen och få tillgång till alla dina linjer därifrån. Du kan även använda några av de vanligaste samtalsfunktionerna direkt i Multi Call-fönstret:

 • Ring samtal, svara på samtal och utnyttja flera samtalsfunktioner (väntläge, ljudavstängning, knappsats och vidareskicka samtal).

 • Få en indikator för dina delade linjer som visar hur många samtal som har missats och om det finns några röstmeddelanden.

 • Linjestatus på delade linjer meddelar när ett samtal inkommer (blinkande bärnstensfärg), när ett samtal pågår (fast bärnstensfärg) och när linjen är ledig (grön) eller om den används av någon annan (röd). (Endast Unified CM)

 • Du kan slå på Sekretess-inställningen om du inte vill visa andra att du använder en delad linje för ett samtal. (Endast Unified CM)

 • Hoppa in i ett samtal som redan pågår på en delad linje. Samtalet blir då ett konferenssamtal mellan tre personer. (Endast Unified CM)

Se Webex-appen | Hantera alla dina telefonsamtal på ett ställe

Optimera ljudet för din röst – iPhone, iPad och Android

Tar du emot dina samtal i en brusig miljö som ett öppet kontor eller ett café? Tryck bort bakgrundstal och brus och låt andra höra dig bättre genom att välja Optimera för min röst under samtalet.

Optimera för min röst

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsljud och tal i samtal och möten

Du kan även ställa in detta som standard för alla dina samtal i dina ljudinställningar.

Ljudinställningar för Optimera för min röst

Se Webex-appen | Ändra dina ljudinställningar

Följande funktioner gäller för Webex Calling

Stör ej över hela linjen – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

Nu behöver du bara ställa in din status som Stör ej (DND, do not disturb) på en plats. När du aktiverar eller inaktiverar Stör ej (DND) från din app på en enhet tillämpas den inställningen automatiskt på alla enheter.

Se Webex-appen | Låt andra veta att du är upptagen

Läs dina röstmeddelanden – Windows, Mac, iPhone, iPad och Android

När du missar ett samtal och någon lämnar ett röstmeddelande transkriberas meddelandet automatiskt till fliken Röstbrevlåda. Kopiera och klistra in valfri del av transkriptionen, t.ex. ett telefonnummer eller en del av ett meddelande som du vill dela med någon annan. Om du tar bort röstmeddelandet försvinner även transkriptionen.

Transkriptioner är tillgängliga på engelska.

Se Webex-appen | Lyssna på dina röstmeddelanden

Följande funktion gäller för Unified CM

Kom nära och bli personlig – VDI

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvård är det nu enklare att diagnostisera och vårda patienter i en virtuell miljö. Du kan nu visualisera personer bättre under videosamtal eller möten genom att styra patientens kameravinkel och till och med zooma in. Du kan tillhandahålla högkvalitativ vård genom att fokusera på ansiktsuttryck och alla fysiska krämpor som en patient kan ha.

Se Webex-appen | Kontrollera någon annans kamera under ett videosamtal

Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.


 

Om du prenumererar på Webex via din tjänsteleverantör innehåller dina möten i Webex-appen alltid de senaste funktionerna. Du hittar mer information om nyheter för möten med avancerade funktioner i Nyheter i den senaste kanalen för Webex Meetings.

Transkriptioner av franska, tyska och spanska finns i undertexter – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android och Linux

För möten med Webex Assistant eller undertexter kan mötesvärdar nu välja det talade språket (transkriptionen) bland fyra olika språk: Franska, tyska, spanska och engelska.

Om du vill ha transkribering på flera språk, samt översättningskapacitet, så finns det ett tillägg med översättning i realtid som möjliggör transkription av talade språk på 13 olika språk och undertextning (översättning) på över 100 språk.

Se Visa översättning och transkription i realtid i möten och webbseminarium

Optimera ljudet för din röst – iPhone, iPad och Android

Deltar du i möten i en brusig miljö som ett öppet kontor eller ett café? Tryck bort bakgrundstal och brus och låt andra höra dig bättre genom att välja Optimera för min röst under mötet.

Optimera för min röst

Se Webex-appen | Ta bort bakgrundsljud och tal i samtal och möten

Du kan även ställa in detta som standard för alla dina möten i dina ljudinställningar.

Ljudinställningar för Optimera för min röst

Se Webex-appen | Ändra dina ljudinställningar

Öka ljusstyrkan i din video – Windows, Mac och VDI

Deltar du i ett möte från ett mörkt eller svag upplyst rum där det är svårt för andra att se dig? Nu kan du automatiskt justera ljusstyrka, kontrast och färgmättnad för din video – eller manuellt justera de här inställningarna själv.

Se Webex-appen | Justera ljusstyrkan och kontrasten i videon

Aktivera eller inaktivera reaktioner under ett möte – Windows, Mac, iPhone, iPad, Android och VDI

Som mötesvärd eller medvärd kan du välja om alla deltagare, inklusive värden, medvärdar och presentatören, ska kunna skicka reaktioner under mötet från Fler alternativ Fler alternativ.

Se Webex-appen | Inaktivera reaktioner under ett möte

Aktivera GPU-acceleration för virtuell bakgrund i avancerade videoinställningar – VDI

Bruk av en virtuell bakgrund i dina möten kan kräva fler CPU-resurser. Vi har aktiverat GPU-acceleration (Graphics Processing Unit) som standard för att minska denna resursanvändning. Du kan stänga av den här funktionen när som helst.

Anpassa undertextrutan till perfekt storlek för dig – VDI

Du kan nu ändra storleken på undertextrutan så att den visar fler eller färre textrader åt gången. Ändra storlek på undertextrutan

Se Visa eller dölj automatiserade undertexter under ett Webex-möte eller webbseminarium