Promenite ime za prikaz Webex App profila u željeno ime.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila.

2

Kliknite na dugme Urediprofil, a zatim idite na odeljak Ime za prikaz.

3

Kliknite na svoje ime i izvršite promene.


 

Ako ne možete da promenite ime, obratite se odeljenju za podršku jer su ga verovatno namerno postavili na taj način.

4

Zatim kliknite na Sačuvaj.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite sliku profila.


 

Na iPad-u idite na dno navigacione bočne trake i dodirnite sliku profila.

2

Dodirnite profil, a zatim dodirnite .

3

Dodirnite svoje ime da biste ga promenili.


 

Ako ne možete da promenite ime, obratite se odeljenju za podršku jer su ga verovatno namerno postavili na taj način.

4

Tapnite na gotovo.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite sliku profila.

2

Dodirnite profil, a zatim dodirnite .

3

Dodirnite ili dodirnite direktno ime da biste ga promenili.


 

Ako ne možete da promenite ime, obratite se odeljenju za podršku jer su ga verovatno namerno postavili na taj način.

4

Onda, dodirni Gotovo .

1

Kliknite na sliku profila, a zatim kliknite na svoje ime.


 

Ako ne možete da promenite ime, obratite se odeljenju za podršku jer su ga verovatno namerno postavili na taj način.