Onemogući odloženi zahtev za vašu organizaciju

Odložene opcije zahteva su postavka za organizaciju. Ova funkcija je podrazumevano omogućena, ali je možete isključiti. Ova postavka određuje da li administratori mogu da dozvole korisnicima da migriraju svoje postojeće Webex razgovore sa starog naloga na novi nalog kada se prisvoje u organizaciju.

Da li je ovaj članak bio koristan?