Izbrišite profilnu sliku.

Ako ne vidite opciju za uklanjanje slike profila, obratite se administratoru za više informacija.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na svoj profil.

2

Kliknite na Izmijeni profil, a zatim idite na odjeljak Profilna slika.

3

Kliknite na Izbriši sliku, a zatim na Sačuvaj.