Vebinari u prikazu veb prenosasu uključeni samo saWebex Webinarspretplate za 3000 ili više korisnika.Vebinari u prikazu veb prenosanisu dostupni zaWebex za vladu.

1

U pozivu kliknite na Pridruži se vebinaru.

2

Ako je potrebna registracija, kliknite na dugmeRegistruj se , unesite svoje ime i e-adresu i otvorite e-poruku sa potvrdom kada vaša registracija bude odobrena.

3

U suprotnom, unesite svoje ime i adresu e-pošte, a zatim kliknite na Pridruži se vebinaru.

Kada domaćin počne da strimuje, možete da viditevebinar u prikazu veb prenosa.


 

Zatvoreni titlovi nisu dostupni uvebinari.

Za vreme tzv.vebinar u prikazu veb prenosa, imate sledeće kontrole učesnika.

Povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

Kliknite ikona jačine zvukana dugme .

Uvećavanje video plejera u režim celog ekrana

Kliknite ikona celog ekranana dugme .

Izlazak iz režima celog ekrana

Pritisnite taster Esc ili kliknite na ikona celog ekrana.

Sviraj livestream

Kliknite na PlayIkona "Reprodukuj".

Prestani da sviraš livestream

Kliknite Ikona "Stop"na dugme .

Pridružite se livestream-u

Kliknite na PlayIkona "Reprodukuj".

Sledeće funkcije su dostupne ukoliko ih domaćin nije onemogućio:

Ćaskanje

Kliknite ikona "chat"na dugme . Učesnici mogu da ćaskaju jedni sa drugima tokomwebinar.

Pitanja i odgovori

Kliknite Ikona "Pitanje i odgovor"na dugme . Možete videti pitanja na koja je domaćin odgovorio, kao i postaviti nova pitanja voditelja i panelista. Ovo nije isto što i ćaskanje i ne koristi se za opšti razgovor među učesnicima.

Anketa

Kliknite ikona ankete da biste učestvovali u anketama tokomwebinar.

1

U pozivu dodirnite Pridruži se vebinaru.

2

Ako je potrebna registracija, kliknite na dugmeRegistruj se , unesite svoje ime i e-adresu i otvorite e-poruku sa potvrdom kada vaša registracija bude odobrena.

3

Unesite svoje ime i adresu e-pošte, a zatim dodirnite Pridruži se vebinaru.

Kada domaćin počne da strimuje, možete da viditevebinar u prikazu veb prenosa.


 

Zatvoreni titlovi nisu dostupni uvebinari.

Za vreme tzv.vebinar u prikazu veb prenosa, imate sledeće kontrole učesnika.

Povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

Dodirnite ikona jačine zvuka.

Uvećavanje video plejera u režim celog ekrana

Dodirnite ikona celog ekrana.

Izlazak iz režima celog ekrana

Dodirnite taster Esc ili dodirnite .

Sviraj livestream

Dodirnite Reprodukcija.

Prestani da sviraš livestream

Dodirnite .

Pridružite se livestream-u

Dodirnite Reprodukcija.

Sledeće funkcije su dostupne ukoliko ih domaćin nije onemogućio:

Ćaskanje

Dodirnite ikona "chat". Učesnici mogu da ćaskaju jedni sa drugima tokomwebinar.

Pitanja i odgovori

Dodirnite Ikona "Pitanje i odgovor". Možete videti pitanja na koja je domaćin odgovorio, kao i postaviti nova pitanja voditelja i panelista. Ovo nije isto što i ćaskanje i ne koristi se za opšti razgovor među učesnicima.

Anketa

Dodirnite ikona ankete da biste učestvovali u anketama tokomwebinar.

1

U pozivu kliknite na Pridruži se vebinaru.

2

Ako je potrebna registracija, kliknite na dugmeRegistruj se , unesite svoje ime i e-adresu i otvorite e-poruku sa potvrdom kada vaša registracija bude odobrena.

3

U suprotnom, unesite svoje ime i adresu e-pošte, a zatim kliknite na Pridruži se vebinaru.

Kada domaćin počne da strimuje, možete da viditevebinar u prikazu veb prenosa.


 

Zatvoreni titlovi nisu dostupni uvebinari.

Možete komunicirati sa prisutnima na nekoliko načina tokomvebinar u prikazu veb prenosa. Za više informacija, pogledajte Upravljanje pitanjima i odgovorima u vebinaru u prikazu veb-kasta i Upravljanje anketama u vebinaru u prikazu veb-kasta.
1

U pozivu za događaj dodirnite Pridruži se vebinaru.

2

Ako je potrebna registracija, kliknite na dugmeRegistruj se , unesite svoje ime i e-adresu i otvorite e-poruku sa potvrdom kada vaša registracija bude odobrena.

3

Unesite svoje ime i adresu e-pošte, a zatim dodirnite Pridruži se vebinaru.

Kada domaćin počne da strimuje, možete da viditevebinar u prikazu veb prenosa.


 

Zatvoreni titlovi nisu dostupni uvebinari.

Možete komunicirati sa prisutnima na nekoliko načina tokomvebinar u prikazu veb prenosa. Više informacija potražite u članku Upravljanje sesijama pitanja i odgovora u veb-prezentaciji i upravljanje anketama u veb-prezentaciji.
1

Otvorite imejl ili pozivnicu za kalendar. Ako već imateWebexnalog na računaru, locirajtewebinarna listi kalendara ili početnoj stranici.

2

Pozovite pridruživanje telefonskim brojem.

3

Unesite broj događaja (pristupni kôd) praćen # .

4

Unesite 8-cifrenu lozinku događaja za telefone koje prati #.