Wszystko na temat
Cisco Jabber
Wiadomości błyskawiczne, połączenia głosowe i wideo, wiadomości głosowe, udostępnianie pulpitu, konferencje i informacje o obecności.