• Standardowego tekstu dotyczącego sposobu korzystania z urządzenia nie można dostosować.

  • Zastosowanie tekstu niestandardowego na poziomie organizacji zastępuje tekst dodany na poszczególnych urządzeniach.

Powiadomienie niestandardowe nie jest obsługiwane na następujących urządzeniach:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Telefony IP Cisco

  • Analogowe adaptery telefoniczne

1

W widoku klienta w centrum sterowania przejdź do pozycji Urządzenia i kliknij pozycję Ustawienia. Następnie przewiń w dół do pozycji Pomoc techniczna.

2

Wybierz opcję Zdefiniuj niestandardowy tekst pomocy technicznej dla wszystkich urządzeń i dodaj niestandardową wiadomość, taką jak informacje kontaktowe dla lokalnej osoby pomocy technicznej. Wybierz pozycję Zapisz , aby zastosować tekst niestandardowy.

Jeśli zastosujesz tekst niestandardowy na poziomie organizacji, tekst dodany na poszczególnych urządzeniach zostanie zastąpiony.

1

W widoku klienta w centrum sterowania przejdź do pozycji Urządzenia i wybierz urządzenie lub urządzenia, do których chcesz dodać niestandardowy tekst.

2

Kliknij Edytuj i wybierz Konfiguracje urządzeń. Przejdź do sekcji Interfejs użytkownika > wiadomość niestandardową i wpisz wiadomość, którą chcesz dodać. Następnie wybierz Dalej i Zastosuj , aby zapisać zmianę.