1

Przejdź do Ustawienia > Opcje > Kalendarz.

2

Z menu Integracja kalendarza wybierz Kalendarz Google i kliknij OK, a następnie uruchom ponownie Cisco Jabber.

3

Podczas ponownego uruchamiania programu Cisco Jabber otwiera się okno logowania do Kalendarza Google. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie wybierz opcję Zaloguj.

4

Wybierz Zezwól na dostęp, a jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz Tak, aby kontynuować uruchamianie skryptów na stronie.

5

W głównym oknie programu Cisco Jabber wybierz kartę Spotkania.


 

Jeśli nie chcesz łączyć swojego Kalendarza Google z Cisco Jabber, przejdź do karty Kalendarz i wybierz Brak, a następnie uruchom ponownie Cisco Jabber.

Można również otworzyć stronę Konta Google i unieważnij dostęp programu Cisco Jabber w sekcji Autoryzowany dostęp do konta Google .

1

Wybierz Preferencje > Preferencje spotkań > Spotkania.

2

Z rozwijanej listy Integracja kalendarza wybierz Kalendarz Google i kliknij OK, aby zaktualizować ustawienia i ponownie uruchomić Cisco Jabber.

3

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie wybierz opcję Zaloguj.

4

Wybierz opcję Zezwól na dostęp.

5

W głównym oknie programu Cisco Jabber wybierz kartę Spotkania.


 

Jeśli nie chcesz łączyć swojego Kalendarza Google z Cisco Jabber, przejdź do karty Kalendarz i wybierz Brak, a następnie uruchom ponownie Cisco Jabber.

Można również otworzyć stronę Konta Google i unieważnij dostęp programu Cisco Jabber w sekcji Autoryzowany dostęp do konta Google .