Nadal będziesz widzieć swoje nieprzeczytane wskaźniki, dzięki czemu możesz zobaczyć wiadomości, których nie przeglądałeś, a ludzie nadal będą mogli wysyłać Ci wiadomości.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Dostępność.

2

Wybierz spośród następujących:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.
  • Kliknij opcję Ustaw godzinę, aby wybrać konkretną godzinę.

3

Aby zmienić swoją dostępność z powrotem na aktywną, kliknij Dostępność > Wyczyść, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, dotknij opcji Dostępność.

2

Wybierz spośród następujących:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.
  • Dotknij opcji Niestandardowe, wybierz konkretną datę i godzinę.
3

Aby zmienić swoją dostępność z powrotem na aktywną, dotknij opcji Dostępność > Wyczyść, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, a następnie dotknij opcji Dostępność.

2

Wybierz spośród następujących:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano
  • Dotknij Niestandardowe, wybierz konkretną datę i dotknij OK, a następnie wybierz konkretną godzinę i dotknij OK
3

Aby zmienić swoją dostępność z powrotem na aktywną, dotknij opcji Dostępność > Wyczyść, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz Dostępność, a następnie wybierz z listy, jak długo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.


 

Kliknij Dostępność > Wyczyść, aby zmienić swoją dostępność z powrotem na Aktywną, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.