Wskaźniki nieprzeczytania będą nadal widoczne, dzięki czemu zobaczysz nieprzeczytane wiadomości, a inne osoby nadal będą mogły wysyłać Ci wiadomości.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe i wybierz Dostępność .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.
  • Kliknij Ustaw godzinę aby wybrać konkretną godzinę.

3

Aby zmienić swoją dostępność z powrotem na aktywną, kliknij Dostępność > Wyczyść , aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.

1

Dotknij swojego zdjęcie profilowe , dotknij Dostępność .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.
  • Dotknij Niestandardowe , wybierz konkretną datę i godzinę.
3

Aby zmienić swoją dostępność z powrotem na aktywną, dotknij Dostępność > Wyczyść , aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.

1

Dotknij swojego zdjęcie profilowe , a następnie dotknij Dostępność .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz z listy, jak długo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano
  • Dotknij Niestandardowe , wybierz konkretną datę i dotknij OK , a następnie wybierz konkretną godzinę i dotknij OK
3

Aby zmienić swoją dostępność z powrotem na aktywną, dotknij Dostępność > Wyczyść , aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.

Kliknij swój zdjęcie profilowe , wybierz Dostępność , a następnie wybierz z listy, jak długo nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.


 

Kliknij Dostępność > Wyczyść aby zmienić swoją dostępność z powrotem na Aktywną, aby inne osoby wiedziały, że mogą się z Tobą ponownie skontaktować.