Istnieją dwa sposoby nagrywania spotkań, webinariów i wydarzeń.Twój typ konta użytkownika i konfiguracja witryny Webex określają, jakiej metody nagrywania możesz używać.

Nagrywanie spotkań w chmurze

Bezpłatny plan Webex — niedostępne

Plany Webex Starter, Plus i Business — dostępne

Plany Enterprise — konfigurowane przez administratora witryny Webex

Nagrywanie spotkań na komputerze użytkownika

Plany Webex Free, Starter, Plus i Business — dostępne

Plany Enterprise — konfigurowane przez administratora witryny Webex

Aby nagrać sesję szkoleniową Webex, zobacz Nagrywanie sesji treningowejWebex.

Najczęściej zadawane pytania

 • Nie możesz być prowadzącym spotkanie.Po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie poproś prowadzącego o nagrywanie.


   

  Jeśli prowadzący nie bierze udziału w spotkaniu, współprowadzący przejmie rolę prowadzącego i będzie mógł nagrywać.Po dołączeniu pierwotnego prowadzącego zostanie mu przywrócona rola prowadzącego i możliwość nagrywania.Uczestnicy, którzy mają rolę współprowadzącego, nie mogą nagrywać.

 • W Twojej witrynie może być zbyt mało miejsca na nagrywanie. Pobierz lub usuń nagrania, aby zwolnić miejsce.

 • Nagrywanie może być wyłączone. Skontaktuj się z administratorem witryny Webex.

 • W przypadku bezpłatnych użytkowników nagrywanie jest obecnie dostępne tylko w aplikacji klasycznej. Jeśli rozpoczniesz spotkanie w aplikacji internetowej za pomocą Chromebooka, nagrywanie będzie niemożliwe.

Nagrania zapisywane w chmurze lub na komputerze zostaną zapisane w formacie MP4.

Jeśli nagrywasz na komputerze, panele, takie jak panel Czat i panel Uczestnicy, oraz wszelkie pliki wideo, które udostępniasz za pomocą opcji Udostępnij plik, nie są uwzględniane w nagraniu.

Webex przechowuje wszystkie nagrane spotkania lokalnie na Twoim komputerze lub w Twojej witrynie Webex.Możesz uzyskać dostęp do swoich nagrań oraz udostępnić je lub pobrać ze swojej witryny Webex.

Jeśli zaproszono Cię na spotkanie w roli uczestnika lub współprowadzącego, skontaktuj się z prowadzącym spotkanie, aby uzyskać nagranie.

W zależności od rozmiaru pliku i przepustowości sieci odebranie nagrania może potrwać do 24 godzin.Ze względu na chorobę COVID-19 na całym świecie obserwujemy bezprecedensowy wzrost zapotrzebowania na pracę zdalną, dlatego otrzymanie nagrania może zająć więcej czasu niż zwykle.


 

W przypadku spotkań, wydarzeń lub webinariów, które trwają wiele godzin, dobrym pomysłem jest dzielenie nagrywania na kilka części w celu uzyskania plików o rozmiarze łatwiejszym w obsłudze i wyświetlaniu.

Gdy nagranie będzie gotowe, wyślemy Ci wiadomość e-mail z nagraniem i wszystkimi szczegółami potrzebnymi do odtworzenia go i udostępnienia innym osobom.

Jeśli podczas spotkania kliknięto opcję Nagraj, w prawym górnym rogu okna zobaczysz wskaźnik nagrywania , który informuje o nagrywaniu spotkania.Po spotkaniu możesz również sprawdzić listę spotkań w swojej witrynie Webex, aby zobaczyć, czy spotkanie zostało pomyślnie nagrane.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Wybierz kolejno opcje Spotkania > Zakończone.

Spotkania, które zostały pomyślnie nagrane, będą miały etykietę Nagranie.

Nagrania Webex są przechowywane w chmurze w formacie MP4 i można je odtwarzać na większości komputerów bez konieczności instalowania nowego oprogramowania.

Każda osoba uczestnicząca lub nieuczestnicząca w spotkaniu, webinarium lub wydarzeniu może poprosić prowadzącego, aby udostępnił jej łącze i hasło do nagrania.

Jeśli jesteś prowadzącym, możesz odtworzyć lub pobrać nagranie ze swojej witryny Webex.

Na komputerze z systemem Windows możesz przekonwertować nagranie w formacie ARF (Advanced Recording Format) do formatu MPEG-4 (.MP4).


 

Nie można konwertować nagrań na komputerze Mac.

Administratorzy witryny mogą włączyć funkcję automatycznej transkrypcji audio dla wszystkich nagrań spotkań w formacie MP4.Mogą ją włączyć dla wszystkich użytkowników lub dla określonych użytkowników albo pozwolić użytkownikom na samodzielne włączanie tej funkcji.Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Transkrypcje nagrań.


 

Transkrypcje nagrań nie są obecnie dostępne w bezpłatnym planie Webex.

Znane problemy i ograniczenia

 • Jeśli rozpoczniesz spotkanie z telefonu, nie możesz nagrywać spotkania.

 • Jeśli jesteś współprowadzącym, nie możesz rozpocząć nagrywania spotkania, jeśli prowadzący uczestniczy w spotkaniu.

 • Nagrywanie spotkań na komputerze jest obecnie dostępne tylko w aplikacji komputerowej. Jeśli rozpoczniesz spotkanie w aplikacji internetowej, np. za pomocą Chromebooka, nagrywanie spotkania będzie niemożliwe.

 • Jeśli pokażesz kamerę przed prezentacją podczas udostępniania zawartości, wideo z kamery nie pojawi się w nagraniach.

 • Odtwarzanie nagrań w programie Windows Media Player nie jest w pełni obsługiwane.Funkcje pytań i odpowiedzi, ankiet, czatu, transkrypcji i rozdziałów nie będą dostępne podczas oglądania nagrania.