Zaznacz przestrzeń i kliknij pozycję Zawartość. Następnie zaznacz i kliknij przycisk Usuń na każdej tablicy lub adnotacji, którą chcesz usunąć z listy tablic.

1

W obszarze przejdź do menu aktywności i wybierz Tablica.

2

Naciśnij i przytrzymaj tablicę, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij pozycję Usuń.

1

W obszarze przejdź do menu aktywności i wybierz Tablica.

2

Naciśnij pozycję Wybierz, naciśnij tablice, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij pozycję Usuń.