Usuń swoje zdjęcie profilowe.

Jeśli nie widzisz opcji usunięcia swojego zdjęcia profilowego, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać więcej informacji.

1

W nagłówku aplikacji kliknij swój profil.

2

Kliknij opcję Edytuj profil, a następnie przejdź do sekcji Zdjęcie profilowe.

3

Kliknij opcję Usuń zdjęcie, a następnie kliknij opcję Zapisz.