Hvis administratoren har konfigurert kontoen med hybrid kalendertjeneste med Office 365-integrasjon, viser møtelisten kommendeplanlagt møte,Personlig romMøtermøte tilknyttet et Space, samtaler du har planlagt med en annen person og andre planlagte møter.

Hvis du ikke har hybrid kalendertjeneste med Office 365-integrasjon, ser duplanlagt møteogPersonlig rommøter som er planlagt fra Microsoft Outlook (ved hjelp avWebexproduktivitetsverktøy eller tillegget), Google Kalender (ved hjelp av tillegget) ellerWebexPlanlegger.

1

Gå til MøterMøter og finn møtet i møtelisten. Du ser først møtelisten i dagsvisningen, som viser møtene dine i sanntid for én enkelt dag.

  • Klikk Liste for å se en konsolidert liste over kommende møter for de neste dagene.

  • Klikk Arbeidsuke for å se kommende møter for neste arbeidsuke.

  • Klikk Uke for å se kommende møter for neste uke.

I en hvilken som helst visning klikker du på datoen til venstre for I dag for å velge en bestemt dato fra kalenderen. Du kan vise møter for en hvilken som helst dato fra 1 uke siden til 4 uker i fremtiden.

Hvis du vil gå tilbake til i dag igjen, velger du I dag.

2

Velg et møte for å vise møteinformasjonen, for eksempel dato, klokkeslett, regelmessighet, sted, arrangør eller vert, møtekobling og hvem som har godtatt, avslått eller ikke har svart på møteinvitasjonen.


 

Hvis du brukerHybrid-kalender, kan du godta, godta foreløpig eller avslå en invitasjon til et møte du er invitert til, fra møtedetaljene.

Hvis du vil ha enmøte tilknyttet et Space, kan du bli med i møtet direkte fra møtedetaljene. Hvis du vil la alle få vite at du er forsinket eller vil legge til et punkt i sakslisten, klikker du bare på Melding eller områdenavnet (i blått).

For møter som er planlagt ved hjelp avWebex-nettsted, viser deltakerlisten bare navnet ditt hvis du er verten og opprettet møtet, eller listen viser verten og deg, hvis du er invitert av verten til møtet.


 
Når du viser kommende møter fra Webex App, er listen over møtedeltakere ufullstendig hvis møtet ble planlagt fra Webex-området. Det er for eksempel bare du og verten som kan være oppført.

Du kan se kommende møter og avtaler i en 24-timersperiode for den valgte dagen.


 

Møtelisten er bare tilgjengelig hvis administratoren har konfigurert deg medHybrid-kalender.

1

Gå til Møter for å se hvilke møter du har planlagt på en valgt dag.


 

Hvis du går til en annen dagsvisning og deretter vil gå tilbake til visningen for i dag, trykker du bare på .

2

Sveip opp for å se hele møtelisten for den dagen.


 

Hvis møtet er i ferd med å starte, trykker du på for å bli med.

3

Trykk på et møte for å vise møteinformasjonen, for eksempel dato, klokkeslett, regelmessighet, sted, arrangør eller vert og møtekobling. Du kan også finne ut hvem som har godtatt, avslått eller ikke har svart på møteinvitasjonen.


 

Hvis du vil ha enmøte tilknyttet et Space, kan du bli med i møtet direkte fra møtedetaljene. Hvis du vil gi alle beskjed om at du er forsinket, eller hvis du vil legge til et punkt på dagsorden, trykker du bare på Melding eller områdenavnet (i blått).

For møter som er planlagt ved hjelp avWebex-nettsted, viser deltakerlisten bare navnet ditt hvis du er verten og opprettet møtet, eller listen viser verten og deg, hvis du er invitert av verten til møtet.

Møtelisten viser kommendeplanlagt møte,Personlig romMøtermøte tilknyttet et Space, samtaler du har planlagt med en annen person og andre planlagte møter.


 

Møtelisten er bare tilgjengelig hvis du bruker Cisco Webex-hybridkalendertjeneste og Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller Google Kalender for G Suite.

1

Gå til Møter og finn møtet i møtelisten. Møtelisten viser møtene i listevisning, som er en konsolidert liste over kommende møter for de neste dagene. Dagens dato utheves i oransje, og når det er på tide å bli med i et møte, vises en grønn linje ved siden av møtet. Hvis møtet er knyttet til et område, vises også områdenavnet i blått ved siden av møtet. Du kan gå direkte til området ved å klikke på det blå områdenavnet.

Klikk på månedsnavnet øverst til venstre i møtelisten for å velge en bestemt dato fra kalenderen, slik at møtelistevisningen starter med denne datoen. Du kan vise møter for en hvilken som helst dato fra 1 uke siden til 4 uker i fremtiden.

Hvis du vil vise listen fra og med dagens dato igjen, velger du bare I dag.

2

Velg et møte for å vise møteinformasjonen, for eksempel dato, klokkeslett, regelmessighet, sted, arrangør eller vert, møtekobling og hvem som har godtatt, avslått eller ikke har svart på møteinvitasjonen.


 

Hvis du vil ha enmøte tilknyttet et Space, kan du bli med i møtet direkte fra møtedetaljene. Hvis du vil la alle få vite at du er forsinket eller vil legge til et punkt i sakslisten, klikker du bare på Melding eller områdenavnet (i blått).

For møter som er planlagt ved hjelp avWebex-nettsted, viser deltakerlisten bare navnet ditt hvis du er verten og opprettet møtet, eller listen viser verten og deg, hvis du er invitert av verten til møtet.