Under samtaler og møter på Webex Boards, Desk og Room Series-enheter vil du raskt finne ut at en stabil internettforbindelse i stor grad forbedrer video- og taleopplevelsen din.

Vi anbefaler at du bruker en kablet nettverkstilkobling når den er tilgjengelig, for større stabilitet. I et hjemmemiljø bør du vurdere å bruke en Ethernet-adapter for strømnett for å etablere en dedikert og mer pålitelig tilkobling. Men hvis en kablet tilkobling ikke er praktisk, kan du bruke en trådløs tilkobling i stedet.

Viktig: når du setter opp et WiFi-nettverk, installer trådløst utstyr - som tilgangspunkter og rutere - som kan håndtere og fordele belastningen på tilkoblede enheter. Du vil sannsynligvis koble mange enheter til et trådløst nettverk, og båndbredden er begrenset.

De beste fremgangsmåtene i denne artikkelen tar sikte på å forbedre to nøkkelberegninger, og dermed forbedre video- og talekvaliteten som oppleves på enheter koblet til et WiFi-nettverk:

 • Pakketapsrate – prosentandelen av pakker som går tapt under overføring, og,

 • Interarrival Jitter – variasjonen i ankomsttider for pakker som mottas, i millisekunder.

For å sikre en sømløs møteopplevelse bør nettverksadministratorer følge disse beste fremgangsmåtene når de konfigurerer en WiFi-tilkobling:

 • Unngå å distribuere tilgangspunkter fra forskjellige produsenter , da dette kan bidra til overbelastning av radiospekteret.

 • Prioriter 5 GHz -dekning for enheter. Hvis 5 GHz og 2,4 GHz deler samme nettverksnavn (SSID), aktiverer du båndstyring for å sikre at 5 GHz er prioritert.

 • Trådløs kanalutnyttelse skal være under 50 %.

 • Aktiver 802.11d for å legge til et landinformasjonselement til beacons, probeforespørsler og probesvar. Hvis det trådløse utstyret ditt ikke støtter dette, bruk verdenssikre kanaler 36, 40, 44 eller 48.

 • Kontroller at enheten ser et tilgangspunkt ved -60 dBm eller bedre (nærmere null er bedre).

 • Bekreft at et tilgangspunkt ser enheten ved -60 dBm eller bedre (nærmere null er bedre).

 • 'Signal til støy-forhold' skal alltid være 25 dB eller mer.

 • Aktiver «Rettferdighet i sendetid» for å sikre at samtidige kunder har lik tilgang til sendetid.

 • Aktiver QoS hvis tilgjengelig . Enhetsmerker AF41 for video og EF for tale.


Hjemmekontoroppsett som bruker utstyr fra en Internett-leverandør støtter kanskje ikke alle konfigurasjonene i listen ovenfor.