Tabellen nedenfor sammenligner de forskjellige funksjonene tilWebex MeetingsPlanlegger-tillegg.

Innstillinger, funksjoner og muligheter

Administratorautorisasjon

Individuell autorisasjon

Lokal autorisasjon (manuell oppdatering)

Lokal autorisasjon (automatisk oppdatering med Hybrid Calendar for Microsoft Exchange)

Distribusjon

Legg til en leietakerautorisasjon

Standard

I Webex Site Administration eller Control Hub merker du av for Aktiver Microsoft Outlook-integrasjon mens du ikke gir Webex Meetings tilgang til Microsoft 365-kontoinformasjon.

I Webex Site Administration eller Control Hub merker du av for Aktiver Microsoft Outlook-integrasjon mens du ikke gir Webex Meetings tilgang til Microsoft 365-kontoinformasjon.

Distribuer Hybrid Calendar for Microsoft Exchange

logge på

Logg på Microsoft- og Webex-konto

Logg på Microsoft- og Webex-konto

Logg på Webex-kontoen

Logg på Webex-kontoen

Outlook-appversjon

Senere versjoner av Outlook-klienten. For mer informasjon om minimumskravene for Webex Scheduler-tillegget, se Kjente problemer og begrensninger for Cisco Webex Scheduler for Microsoft Office 365

Senere versjoner av Outlook-klienten. For mer informasjon om minimumskravene for Webex Scheduler-tillegget, se Kjente problemer og begrensninger for Cisco Webex Scheduler for Microsoft Office 365

For mer informasjon om minimumskravene for Webex Scheduler-tillegget, se Kjente problemer og begrensninger for Webex Scheduler for Microsoft Office 365.

For mer informasjon om minimumskravene for Webex Scheduler-tillegget, se Kjente problemer og begrensninger for Webex Scheduler for Microsoft Office 365.

Autorisering

Gir Webex tilgang til Microsoft-kontoinformasjon

Gir Webex tilgang til Microsoft-kontoinformasjon

Nei

Hybrid Calendar lar Webex få tilgang til Microsoft-kontoinformasjon

Vis verts-PIN

Ja

Ja

Ja

Ja

Planlegg Webex Personal Room-møte

Ja

Ja

Ja

Ja

Engangs Webex Meeting planlegging

Ja

Ja

Ja

Ja

Deltaker kan bli med før vert

Ja

Ja

Nei


 

Deltakere kan ikke bli med i et møte før verten dersom møtet er en del av en serie.

Ja

Velg medvert blant inviterte

Ja

Ja

Ja


 

Webex identifiserer inviterte ved deres e-postadresse. Bare inviterte med en e-postadresse som samsvarer med både Microsoft-kontoen og Webex-kontoen deres, kan angis som cohost.

Ja


 

Webex identifiserer inviterte ved deres e-postadresse. Bare inviterte med en e-postadresse som samsvarer med både Microsoft-kontoen og Webex-kontoen deres, kan angis som cohost.

Alle med en vertskonto kan være en alternativ vert

Ja

Ja

Ja

Ja

Endre lydtype

Ja

Ja

Ja

Ja

Vis det globale innringingsnummeret til deltakerne

Ja

Ja

Ja

Ja

Aktiver og vis gratisnummer.

Ja

Ja

Ja

Ja

Lydtone ved deltakelse og avslutning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ekskluder passord fra e-postinvitasjoner

Ja

Ja

Ja

Ja

Separatøkter

Ja

Ja

Ja

Ja

Angi standard møtemal eller endre møtemal

Ja

Ja

Ja

Ja

Planlegg på vegne

Ja

Ja

Ja


 

For å planlegge på vegne av noen andre, velg alternativet i rullegardinlisten i tillegget.

Ja


 

For å planlegge på vegne av noen andre, velg alternativet i rullegardinlisten i tillegget.

Endre automatisk generert passord

Ja

Ja

Ja

Ja

Sporingskoder

Ja

Ja

Ja

Ja

Avbryt Webex Meeting fra kalenderinvitasjonen

Ja

Ja

Nei


 

Når du avbryter et møte som er en del av en serie, blir også alle møter i den serien kansellert. Disse møtene vises ikke i Webex-kalenderen.

Ja

Velg møtetype

Ja

Ja

Ja

Ja

Møteliste i Webex-kalenderen

Ja

Ja

Nei


 
Møter i en serie vises bare som et enkelt møte i Webex-kalenderen. Brukere kan ikke finne tidligere eller fremtidige møter i en serie. Vi anbefaler at du bruker Outlook-kalenderen til å bli med i møter som er en del av en serie.

Ja

Kalendersynkronisering

Automatisk

Automatisk

Manuelt


 

Brukere må klikke på knappen Oppdater møte i tillegget når møtedetaljene endres.

Automatisk