Gebruikers filteren

U kunt de lijst filteren om u te richten op de typen gebruikers die u wilt beheren, zoals beheerdersrollen of gebruikers die zich in een Webex Meetings site.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers.

2

Klik op Filteren.

3

Selecteer de filters die u wilt toepassen op de lijst. U kunt filteren op:

 • Beheerders: filtert de lijst op basis van de beheerdersrollen die gebruikers zijn toegewezen.

 • Webex-sites: filtert de lijst op basis van welke Webex-sitegebruikers deel uitmaken. Dit filter is alleen van toepassing op door Control Hub beheerde sites en bevat geen gekoppelde sites. Wanneer u dit filter selecteert, wordt er een kolom accounttype aan de lijst toegevoegd om weer te geven of gebruikers deze accounts hebben:
  • Host: de gebruiker heeft Webex Meetings licentie toegewezen.

  • Deelnemer: de gebruiker kan alleen vergaderingen bijwonen en niet hosten.

  • Alleen beheer: de gebruiker heeft de rol Webex-sitebeheerder.

  Als gebruikers een account of een beheerdersrol op meerdere sites hebben, wordt de kolom Webex-site ... voor extra sites en het accounttype kan alleen worden gebruikt als host, deelnemer en beheerder.

   

  Als u meerdere Webex-sites selecteert, wordt elk accounttype weer geven dat gebruikers over het algemeen hebben, en niet voor een specifieke Webex-site. Als u wilt zien welk accounttype gebruikers hebben voor een Webex-site, wordt het aanbevolen te filteren door één Webex-site.


 

De lijst wordt automatisch bijgewerkt op basis van de filters die u selecteert. U kunt op Herstellen klikken om alle filters tegelijk te verwijderen.

Gebruikersstatusdetails

In de kolom Status ziet u of er gebruikers in uw organisatie zijn die inactief zijn of niet zijn geverifieerd. Gebruik deze informatie om te bepalen welke actie u moet ondernemen aan een gebruikersaccount, zoals het opnieuw verzenden van de verificatiemail of het verwijderen van een gebruiker uit uw organisatie.

Servicelicenties worden toegewezen aan gebruikers, ongeacht hun status. Een inactieve gebruiker gebruikt bijvoorbeeld nog altijd een licentie. U kunt licenties verwijderen van een gebruiker als deze de services niet meer nodig heeft.

Gebruikersstatussen kunnen als volgt zijn:

 • Actief: dit is de perfecte status voor gebruikers die zich tijdens normaal gebruik kunnen gebruiken. De gebruiker maakt deel uit van de organisatie (gekoppeld vanuit Sitebeheer of gemaakt door een Webex-beheerder in Control Hub) en gebruikt of klaar voor gebruik van zijn of haar samenwerkingsservices. U hoeft verder geen administratieve actie te ondernemen.

 • Geverifieerd: het e-mailadres van de gebruiker is geverifieerd, maar de gebruiker heeft zich niet aangemeld. Hun status verandert in Actief wanneer ze zich aanmelden.

 • Niet geverifieerd: de gebruiker heeft zijn/haar e-mailadres niet geverifieerd. U kunt nog een verificatie-e-mail opnieuw naar de gebruiker verzenden.

 • In behandeling: de gebruiker heeft geen licentie voor een andere organisatie geaccepteerd die aan hem of haar is toegewezen. Hun status verandert in Actief wanneer ze de uitnodiging accepteren en zich aanmelden bij de Webex-site.
 • Inactief: de gebruiker is gedeactiveerd en heeft geen toegang meer tot Webex-services.


   

  Gebruikers worden automatisch verwijderd als ze 30 dagen inactief zijn geweest (gedeactiveerd).

  De uitzondering hierop zijn gebruikers die vanuit het webex worden gesynchroniseerd Active Directory:

  • Wanneer gebruikers worden verwijderd uit AD en u vervolgens synchroniseert met Webex, worden de gebruikers inactief, maar worden ze maar zeven dagen inactief gehouden voordat ze worden verwijderd uit Webex.

  • Wanneer gebruikersaccounts in AD worden uitgeschakeld en u vervolgens synchroniseert met Webex, worden de gebruikers inactief en worden ze voor onbepaalde tijd inactief gehouden.

Details van de kolom Acties

U kunt wijzigingen aanbrengen in de status van een gebruiker in de kolom Acties.


 

Als u Cisco Directoryconnector gebruikt voor gebruikerssynchronisatie, kunt u uitnodigingen opnieuw verzenden naar gebruikers in Control Hub, maar u kunt gebruikers niet opnieuw activeren, deactiveren of verwijderen. U moet deze acties uitvoeren in een Active Directory en vervolgens de wijzigingen opnieuw synchroniseren in Control Hub.

Welke acties u kunt uitvoeren is afhankelijk van de status:

 • Uitnodiging opnieuw verzenden: de verificatiemail wordt opnieuw naar gebruikers verzonden.

 • Gebruiker heractiveren: heractiveert gebruikers naar hun vorige status.

 • Gebruiker deactiveren: deactiveert gebruikers en wijzigt hun status in Inactief.

 • Gebruiker verwijderen: hiermee verwijdert u gebruikers uit uw organisatie.

Gebruikersstatussen beheren

U kunt gebruikersstatussen beheren in de kolom Acties in Control Hub.
1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers.

2

Klik op het pictogram naast een gebruiker.

3

Selecteer de handeling die u wilt uitvoeren.