Instellen

Pas de voorkeuren van de Webex Education Connector voor uw cursus aan.

1

Meld u aan bij Webex Education Connector en selecteer het tabblad Instellen.

2

Kies welke van de volgende functies u wilt inschakelen en klik op Toepassen.

 • Klassamenwerking
 • Virtuele vergaderingen
 • Kantooruren

Elke functie die u kiest, wordt als eigen tabblad weergegeven. Als u geen van de opties ziet, heeft de LMS-beheerder van uw school deze niet ingeschakeld.

3

Selecteer uw tijdzone en klik op Opslaan.

4

Voer in het gedeelte Autor invoeren met LMS de referenties in die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de LMS en volg de aanwijzingen om te autorloggen.

Door het autoriseren van de Webex-educationconnector met uw LMS wordt alles wat in virtuele vergaderingen is gepland, ook in de LMS-agenda weergegeven. Autoriseren is ook vereist om de functies voor klassamenwerking en cijfering te kunnen gebruiken.
5

(Optioneel) Als u deelnamepunten automatisch aan studenten wilt geven wanneer ze aan een vergadering of cursus deelnemen, gaat u naar Webex Meetings Aanwezigheidsgrading en selecteert u In turnen.

U moet de Webex Education Connector autoreren met uw LMS voordat u de beoordeling kunt inschakelen.

6

(Optioneel) Ga naar Herinnerings bot en selecteer Schakel in om de berichten met de Herinnerings bot te plaatsen voordat vergaderingen starten in de Webex-ruimte voor een cursus of vergadering.

Klassamenwerking

Voordat u klassamenwerking kunt gebruiken, moet de Webex Education Connector zijn geautoriseerd in uw LMS. Controleer of Webex Education Connector geautoriseerd is of autoreer de connector zelf.

1

Klik op het tabblad Instellen en ga naar het gedeelte Autor toestemming geven met LMS .

2

Klik op Autorisatie als de knop blauw is en volg de aanwijzingen op het scherm om de Webex Education Connector te synchroniseren met uw LMS.

3

Klik in uw cursus op hettabblad Klassamenwerking in de Webex-education connector en meld u aan met uw Webex-aanmeldgegevens.

Wanneer u zich hebt aanmelden, wordt een team automatisch gemaakt voor uw cursus. Iedere student die is ingeschreven bij uw cursus, wordt onderdeel van het team en wordt toegevoegd aan de standaard algemene ruimte.

Met teams in de Webex-app kunt u alles georganiseerd houden door meerdere ruimten onder een gemeenschappelijk thema te categoriseren. Wanneer u klassamenwerking voor de eerste keer opent en zich aanmelden, maakt u automatisch een team voor uw cursus. Iedereen die is ingeschreven bij uw cursus, wordt aan het team en aan de Algemene ruimte van het team toegevoegd.

Naast de Algemene ruimte kunt u meer ruimten maken in uw cursus voor verschillende groepen studenten.

1

Ga naar het tabblad Klassamenwerking in uw cursus en meld u indien nodig aan.

2

Klik op Nieuwe ruimte maken.

3

Voer een naam voor de ruimte in en klik vervolgens op Ruimte maken.


 

Ruimten die u in uw LMS maakt, worden ook weergegeven in de Webex-app voor desktop, mobiel en web. U moet echter een ruimte maken via de Webex Education Connector zodat deze in uw LMS wordt weergegeven.

Wanneer u een bericht naar een persoon verzendt voor de eerste keer in Webex, creëert u een gesprek tussen jullie. De volgende keer dat u die persoon een bericht stuurt, gaat uw gesprek weer verder waar u deze hebt verlaten. Wanneer u een bericht verzendt naar een ruimte met meer mensen, kunnen alle leden van die ruimte uw bericht zien.

1

Ga naar het tabblad Klassamenwerking van de Webex-educationconnector.

2

Selecteer de ruimte of persoon naar wie u een bericht wilt sturen.

3

Klik op het berichtgedeelte, typ uw bericht en druk op Enter.


 

U kunt ook een bericht verzenden in een ruimte waar u toegang hebt tot de ruimte. U kunt berichten bekijken op het tabblad Klassamenwerking in de Webex Education Connector en in de Webex-app.

Alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de cursus worden als leden toegevoegd in de standaard algemene ruimte die is gemaakt wanneer u voor het eerst klassamenwerking opent. Wanneer u nieuwe ruimten maakt, moet u handmatig leden toevoegen aan deze ruimten.

1

Kies de ruimte uit de lijst met ruimten.

2

Klik op het tabblad Personen en klik op +Personen toevoegen.

3

Voer de naam of het e-mailadres van de toe te voegen persoon in en kies hem of haar in de lijst om deze aan de ruimte toe te voegen.

Deel eenvoudig en snel bestanden, zoals lesnotities of een groeps project, via klassamenwerking.

1

Sleep uw bestand en zet het neer in het berichtgedeelte of klik op Bijlage en selecteer een bestand.

2

Druk op Enter om uw bijlage te verzenden.

Virtuele vergaderingen

Met de functie Virtuele vergaderingen van de Education Connector van Webex kunt u een eenmalige of terugkerende vergadering plannen en hosten tijdens uw cursus.

1

Ga naar het tabblad Virtuele vergaderingen en klik op + Nieuwe vergadering.


 

Meld u aan met de aanmeldgegevens voor uw Webex-account, indien nodig.

2

Voer de volgende informatie in:

 • Naam- Voer een beschrijvende naam voor uw vergadering in.

 • Vergaderdatum: geef aan wanneer u wilt dat de vergadering wordt gehouden.

 • Duur: stel in hoe lang u wilt dat uw vergadering duurt.

 • Kies sessietype: kies Vergadering, Trainingof Gebeurtenis.

 • Herhaling: kies hoe vaak u de vergadering wilt herhalen, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks. Kies ook wanneer uw vergadering niet meer wordt herhaald, bijvoorbeeld op een bepaalde datum of na een bepaald aantal vergaderingen.

 • Ontgrendelde vergaderingen: instructeurs kunnen bepalen of gebruikers buiten de Webex-organisatie van hun school kunnen deelnemen aan ontgrendelde vergaderingen. Kies of een gast rechtstreeks aan de vergadering kan deelnemen, of hij of zij in de lobby moet wachten om door de host te worden toegelaten of dat deze niet kan deelnemen aan de vergadering.

 • Automatisch vergrendelen—Vergrendel uw vergadering automatisch wanneer u de vergadering start.

 • Automatisch opnemen— Kies ervoor om uw vergadering automatisch op te nemen wanneer u deze start.

3

Klik op Vergadering maken.

Nadat u een vergadering hebt maken, wordt deze weergegeven op het tabblad Aankomend, waar iedereen die is ingeschreven voor de cursus deze kan zien. Hier kunt u een serie terugkerende vergaderingen bewerken of verwijderen.

Als er meerdere instructeurs zijn in één cursus, kunt u alleen de vergaderingen starten, bewerken en verwijderen die u hebt gemaakt. U kunt in de cursus geen vergaderingen starten, bewerken of verwijderen die door anderen zijn gepland.

U kunt uw afgelopen vergaderingen weergeven in het tabblad Afgelopen vergaderingen.

Als u Canvas,Agenda, D2L/Info of Synchronisatie gebruikt, kunt u vergaderingen synchroniseren met uw LMS-agenda door de Webex Education Connector in uw LMS te autoriseren.

1

Ga in uw LMS naar het tabblad Setup.

2

Klik in het gedeelte Autor toestemming geven met LMS op Machtigen en volg de aanwijzingen op het bericht.


 

Het pictogram Autor toestemming wordt grijs weergegeven wanneer dat is geautoriseerd.

1

Ga in de Education Connectorvan Webex naar het tabblad Virtuele vergaderingen.

2

Zoek uw vergadering op het tabblad Aankomend en klik op Starten.


 

Als u de Webex Education Connector hebt geautoriseerd met uw LMS en bent aangemeld bij Webex Meetings vanaf het tabblad Virtuele vergaderingen, kunt u ook vergaderingen starten vanuit uw LMS-agenda.

Met Webex Meetings kunt u vergaderingen opnemen en deze vergaderingen beschikbaar maken in de cursus met behulp van de Webex Education Connector.

Als u opnames van virtuele vergaderingen wilt laten verschijnen in de Webex Education Connector, moet u de vergadering plannen in de Webex Education Connectoren aangemeld zijn bij Webex vanuit de Education Connector wanneer u de vergadering start.


Webex Meetings-sessies verlopen na een aantal dagen inactiviteit. We raden u aan om u om de paar weken af te melden en opnieuw aan te melden bij Webex via de Webex Education Connector om uw sessie actief te houden.

1

Klik tijdens uw Webex-vergadering op Opnemen.

2

Selecteer Opnemen in de clouden klik vervolgens op Opnemen.

3

Klik indien nodig op Opnemen en doe een van de volgende dingen:

 • Klik op Onderbreken en Hervatten om één enkele opname bij te houden.
 • Klik op Stoppen om uw huidige opname te beëindigen.
Nadat uw vergadering is beëindigd of u de opname stopt, wordt de opname weergegeven onder het tabblad Opnamen in Virtuele vergaderingen. Afhankelijk van de bestandsgrootte en bandbreedte kan het tot 24 uur duren voordat de opname wordt ontvangen in de Webex Education Connector.

Indeling

Als u cijfertoewijzing inschakelen, wordt er een toewijzing weergegeven in uw LMS-cijferboek met de Webex Meetings aanwezigheidstoewijzing. Het Webex Meetings aanwezigheidstoewijzing toont het aanwezigheidscijfer voor studenten op basis van de cijferinstellingen die zijn geconfigureerd in het tabblad Instellen.

Studenten moeten deelnemen aan de vergadering vanaf het tabblad Virtuele vergaderingen in de Education Connector van Webex om hun aanwezigheid op te nemen.


Als de naam van een student niet op de aanwezigheidslijst wordt weergegeven, moet u de studenten handmatig synchroniseren of moet de student de Webex Education Connector minstens één keer starten vanuit de cursus in het LMS.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de Webex Education Connector met uw LMS hebt geautoriseerd.

1

Zoek in de Education Connectorvan Webex naar Webex Meetings gedeelte Deelnemersgrading en klik op In turnen.

2

Controleer de instructies en klik op Bevestigen.


 
Wanneer u de cursusfunctie hebt ingeschakeld, kan deze niet meer worden uitgeschakeld.
3

Stel de score als huidige en afwezige in.

4

Configureer de aanvullende toewijzingsinstellingen.

5

Klik op Cursuscijfer opnieuw inenten.

Schakel cijfering in voor elke vergadering voor wie u aanwezigheid wilt cijferen.

1

Ga naar het tabblad Virtuele vergaderingen en klik op Eerdere vergaderingen.

2

Klik op het pictogram Actie en klik vervolgens op Cijfer voor vergadering inschakelen.

Als u de beoordeling voor de vergadering inschakelen, verschijnen studenten die de vergadering of cursus hebben bijgewoond en hebben deelgenomen met de Webex Education Connector als aanwezig op het moment dat ze hebben deelgenomen. Studenten die niet deelnemen, worden gemarkeerd als afwezig.

Net zoals u de beoordeling voor elke afzonderlijke vergadering moet inschakelen, moet u de cijfers na elke vergadering opnieuw aan iemand geven om mee te tellen voor de toewijzingsscore.

Het cijfer voor elke student wordt als volgt berekend:
(Present Score)*(Total number of times student was present)+(Absent Score)*(Total number of times student was absent)/(Total Number of Meetings Held*Present Score)
.

1

Ga naar het tabblad Instellen en zoek het Webex Meetings gedeelte Aanwezigheidsgrading .

2

Klik op Cursuskwaliteit opnieuw inenten.

De volgende stap

Controleer uw LMS-cijferboek om ervoor te zorgen dat het opnieuw proberen is gelukt.

Als u wijzigingen aan brengen in het aanwezigheid van een vergadering, moet u de cijfers opnieuw aan ze voldoen om uw wijzigingen door te voeren. Het gaat hierbij om wijzigingen zoals het inschakelen van cijferregistratie voor een vergadering, het wijzigen van de aanwezigheid van een student of het uitschakelen van cijfering.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in aanwezigheid, gaat u naar het tabblad Instellen en klikt u op Cijfers opnieuw moduleren.

Opnamebibliotheek

Met de opnamebibliotheek kunt u opnamen maken die niet zijn gekoppeld aan een bepaald cursus. Gebruik de vergadering om uzelf aan te leggen en een cursus te geven of om een onderwerp uit te leggen zonder deelnemers te hebben. U kunt uw opnamen publiceren in al uw cursussen, zodat deze hergebruikt kunnen worden van uw cursussen tot deze.

1

Ga naar het tabblad Opnamebibliotheek op de Webex Education Connector.


 

Meld u aan bij Webex-vergaderingen als u dit wordt gevraagd met uw normale Webex-aanmeldgegevens.

2

Klik op Nieuwe opname maken.

3

Controleer de instructies en klik op OK.

Uw persoonlijke Webex-ruimte wordt geopend, voor u om de vergadering te starten.
4

Klik op Opnemen in de Webex-vergadering en zorg ervoor dat In de cloud is geselecteerd als de opnamelocatie.

Nadat uw vergadering is beëindigd of u de opname stopt, wordt de opname weergegeven op het tabblad Opnamebibliotheek, waar u cursussen kunt bekijken en publiceren. Opnamen zijn niet beschikbaar voor studenten totdat u ze publiceert in een cursus.

Om een cursus in de opnamebibliotheek tekunnen weergegeven, moet u de Webex Education Connector in die cursus installeren en minstens één keer openen.

Klik op Publiceren en selecteer de cursussen waarin u de opname beschikbaar wilt maken.

Nadat u de opname hebt gepubliceerd, kunnen studenten deze openen vanaf het tabblad Opnamen in Virtuele vergaderingen.

U kunt opnamen verwijderen die u hebt gemaakt in het tabblad Opnamebibliotheek . Door een opname te verwijderen, wordt deze verwijderd uit het tabblad Opnamen onder Virtuele vergaderingen in alle cursussen waarin u de opname hebt gepubliceerd.

1

Ga naar het tabblad Opnamebibliotheek op de Webex Education Connector

2

Zoek naar de opname die u wilt verwijderen en kies Verwijderen.

De opname is niet meer beschikbaar in de Webex Education Connector, maar bestaat nog wel in uw Webex-site.

KantoorurenU kunt kantooruren plannen en hosten met de Webex Education Connector. Stel onder het tabblad Kantooruren uw beschikbaarheid in en geef aan wanneer uw studenten met u kunnen vergaderen. De kantooruren die u in stelt, zijn van toepassing op elke cursus waar u instructeur voor bent. Als er meerdere instructeurs voor een cursus zijn, moeten studenten u kiezen uit de lijst met instructeurs om een vergadering met u te plannen.


Met vergaderingen met kantooruren kunnen studenten vergaderingen rechtstreeks met u plannen. Als u kantooruren voor meerdere studenten tegelijk wilt houden, raden we u aan een virtuele vergadering te maken en deze een naam te geven als 'Kantooruren'.

Met de functie Kantooruren van de Webex Education Connector kunt u aangeven of u op verschillende dagen en tijden beschikbaar bent zodat uw studenten met u kunnen vergaderen.

1

Ga naar het tabblad Kantooruren op de Webex Education Connector.


 

Meld u aan bij Webex-vergaderingen als u dit wordt gevraagd met uw normale Webex-aanmeldgegevens.

2

Stel onder het tabblad Wekelijkse uren het volgende in:

 • Duur van devergadering: stel de duur van uw vergaderingen in.

 • Vergaderbuffer: stel de buffertijd in voor en na vergaderingen.

 • Datumbereik: stel het datumbereik in waarin studenten vergaderingen kunnen plannen.

 • Wekelijkse uren instellen: geef de dagen en tijden op dat u elke week beschikbaar bent.

 • Tijdzone:stel de tijdzone in voor vergaderingen met kantooruren. Deze tijdzone is van toepassing op alle cursussen waarin u kantooruren inschakelen.

3

Scrol omlaag en klik op Opslaan.

Uw studenten kunnen nu een tijdstip selecteren om met u te vergaderen. Als een student de tijd om uw kantooruren bij te wonen inplant, is die afspraak niet voor iedereen beschikbaar. U ontvangt een e-mail met de vergaderkoppeling en ziet de vergadering in uw lijst Aankomende vergaderingen op uw Webex-site.

Gebruik de functie Datum overschrijven om uw algemene beschikbaarheid op specifieke datums te wijzigen, zodat uw kantooruren uw beschikbaarheid nauwkeurig weerspiegelen. U kunt beschikbaarheid voor een hele datum blokkeren, tijds intervallen verwijderen van een datum of nieuwe tijdsintervallen aan een datum toevoegen.

1

Ga naar het tabblad Kantooruren en klik op Datum overschrijven.

2

Selecteer een datum en gebruik de volgende opties om uw beschikbaarheid voor die datum te wijzigen:

 • In-/ uitschakelen Beschikbaar op deze dag? uit om alle beschikbaarheid voor de opgegeven datum te blokkeren.

 • Klik op het prullenbakpictogram naast een bestaand tijdsinterval om die tijd voor de opgegeven datum te blokkeren.

 • Klik op +Beschikbaarheid toevoegen om een nieuw tijdsinterval toe te voegen voor de opgegeven datum.

3

Klik op Opslaan.

De volgende stap

U kunt op elk moment maximaal 50 datum-overschrijven in de toekomst instellen. Vergaderingen met kantooruren die zijn gepland op een datum voordat u de datum overschrijven, blijven zoals gepland. Indien nodig kunt u deze vergaderingen opnieuw plannen in Webex.

Geef een tijdzone voor uw kantooruren op zodat deze altijd consistent is wanneer studenten tijd plannen om met u te vergaderen.

1

Ga naar het tabblad Kantooruren op deWebex-educationconnector.

2

Klik op Wekelijkse uren instellen en kies uw voorkeurstijdzone.

3

Klik op Opslaan.

De nieuwe tijdzone wordt bijgewerkt in alle cursussen die u hebt ingeschreven. Eerder geplande vergaderingen blijven in de oorspronkelijke tijdzone.

Analyses

Op de pagina Analytics kunt u zien hoeveel ruimten in Webex door u en uw studenten zijn gemaakt, het totale aantal vergaderingen dat is gepland (waaronder vergaderingen, gebeurtenissen en trainingssessies) en de totale geboekte kantooruren.