Meer informatie over deze nieuwe functies vindt u in Analyse van uw Cloud Collaboration-portfolio, Rapporten voor uw Cloud Collaboration-portfolio en Geavanceerde diagnostische gegevens en probleemoplossing in Control Hub.

De tabbladen Betrokkenheid en kwaliteit in Calling Analytics worden niet meer gestopt

De tabbladen Interactie en kwaliteit in De analyses voor bellen worden op 30 september 2022 ingetrokken. Het tabblad Mediakwaliteit biedt dezelfde belgegevens als de tabbladen Betrokkenheid en kwaliteit, samen met nieuwe verbeteringen, zoals grafieken met gedetailleerdere details, contextuele filters en gegevens die bijna realtime worden bijgewerkt.

Augustus 2022

Aangepaste dashboards delen met andere beheerders

Als volledige beheerder kunt u nu aangepaste dashboards delen die u hebt gemaakt met andere beheerders in uw organisatie.

Voeg gebruikers toe om een aangepast dashboardvoorbeeld te delen

Lees het gedeelte Dashboards delen van Aangepaste analysedashboards voor meer informatie.

Feedback van gebruikers in Problemen oplossen

U kunt nu feedback geven over hoe we de informatie die beschikbaar is in Probleemoplossing, kunnen verbeteren.

Feedback verzenden in Probleemoplossing

Juli 2022

Nieuw Webex Meetings telefonierapport

Er is nu een nieuw telefonierapport Webex Meetings beschikbaar. Dit rapport laat u de verschillende audio-opties zien die deelnemers tijdens een vergadering hebben gebruikt, zoals terugroepen, VoIP, premium betaald bellen en meer.

Analyses van Workspaces

Met de nieuwe analyses van Workspaces kunt u de hybride werkervaring op uw kantoor verbeteren en uw werkruimtegebruik, boekingen, eige en trends in de tijd begrijpen. Gedetailleerde informatie in de grafieken en grafieken geven u de tools om de locaties waar uw werknemers werken effectief te beheren. Door kennis te hebben van werkruimten kunnen beheerders indien nodig ruimten verschaffen en slecht gebruikte locaties opnieuw aan ze toegewezen krijgen.

Voorbeeld van workspaces-analyses

Lees het gedeelte Workspaces van Analyses voor uw Cloud Collaboration-portfolio voor meer informatie.

ThousandStoringen-integratie met probleemoplossing

U kunt ThousandDes integreren met Probleemoplossing. Thousand Helesen biedt u een manier om de volledige pad-zichtbaarheid van gebruikers binnen het netwerk te zien om problemen beter te isoleren. U kunt ook het dashboard Thousand Dashboard of Troubleshooting starten om meer details voor elk pad te bekijken.

ThousandStoringen-integratie in Problemen oplossen

Lees ThousandControls integreren met probleemoplossing in Control Hub voor meer informatie.

Juni 2022

Nieuwe verbeteringen voor de mediakwaliteit in Calling-analyses

Op het tabblad Mediakwaliteit in Calling Analytics zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Gebruikers met de slechtst denk ste gesprekservaringstabel

We hebben een tabel toegevoegd waarin u de 300 beste gebruikers in uw organisatie zien die de gespreksbenedenste kwaliteit hadden ervaren. In deze tabel kunt u snel zien op welke gebruikers u zich moet richten en kunt u na gaan waarom ze mogelijk gespreksbeneden met slechte kwaliteit hebben in tegenstelling tot andere gebruikers.

Gebruikers met de slechtst denkervaringstabel in analyses van de gespreksmediakwaliteit

Cross launch naar Probleemoplossing vanuit calling analytics

Wanneer u op een naam klikt in de tabel 'Gebruikers met de slechtst mogelijke belervaring', wordt er een nieuw tabblad geopend voor Problemen oplossen. Deze tab toont alle gespreksdagen die de gebruiker heeft gemaakt binnen het door u geselecteerde datumbereik van maximaal 21 dagen.

Cross launch naar Probleemoplossing vanuit voorbeeld van analyse van de mediakwaliteit voor bellen

Filteren op e gebruikersnaam mailadres

We hebben de optie toegevoegd om alle grafieken te filteren op specifieke gebruikersnamen of e-mailadressen.


 
U moet de volledige naam of het e-mailadres van de gebruiker invoeren om het filter toe te passen. Als u bijvoorbeeld de gegevens wilt filteren op Jan Jansen, maar alleen Jan of Jan jansen typt, wordt het filter voor die gebruiker niet weer geven.
Filteren op e gebruikersnaam mailadres in analyses van mediakwaliteit voor bellen

Gegevens voor gesprekken over Webex in analyses van de mediakwaliteit voor bellen

Gegevens voor gesprekstabellen die bellen op Webex gebruiken, zijn nu beschikbaar voor alle grafieken op het tabblad Mediakwaliteit van Gespreksanalyse.

Lees het gedeelte Bellen van Analyses voor uw Cloud Collaboration-portfolio voor meer informatie.

Mei 2022

Aangepaste dashboards downloaden als PDF

U kunt nu aangepaste dashboards downloaden als PDF om een momentopname van de huidige gegevens te maken.

Aangepaste analysedashboards lezen voor uw cloudsamenwerkingportfolio in Control Hub voor meer informatie.

April 2022

Uw eigen dashboards maken in Analytics

U kunt nu uw eigen aangepaste dashboards maken in Analyses met behulp van de KPI's en grafieken die beschikbaar zijn voor vergaderingen, berichten, oproepen en apparaatanalyse.

Samenvattingsdashboard voor aangepaste analyses

Aangepaste analysedashboards lezen voor uw cloudsamenwerkingportfolio in Control Hub voor meer informatie.

Maart 2022

Nieuw tabblad Mediakwaliteit in Calling Analytics

Met ons nieuwe dashboard voor de kwaliteit van gespreksmedia in Control Hub kunt u eenvoudig rapporten Webex Calling binnen uw organisatie beheren. Met KPI's (High Level Key Performance Indicators) kunnen beheerders de wereldwijde gesprekskwaliteit snel bekijken. Onze grafieken bieden gedetailleerde weergaven van deze gegevens op locatie, IP-adres, media type, verbindingstype, codec, eindpunttype en IP-telefoon model. Gegevens worden nu ook in de buurt van realtime bijgewerkt. Binnen 15 minuten na het einde van een gesprek ziet u de gegevens van gesprekskwaliteit.

Beheerders kunnen filters gebruiken voor nog meer gedetailleerdheid, zoals het bepalen van de gegevens over gesprekskwaliteit per locatie en het IP-telefoontype in slechts seconden. Met deze hulpmiddelen kunnen onze klanten een consistente belervaring van hoge kwaliteit leveren en problemen oplossen voordat gebruikers klagen.


 

De gegevens voor dit tabblad zijn alleen beschikbaar voor Webex Calling, niet voor Gesprekken via Webex-gesprekken .

Lees het gedeelte Bellen van Analyses voor uw Cloud Collaboration-portfolio voor meer informatie.

Problemen met Webex Calling oplossen

Een nieuwe manier om uw Webex Calling te visualiseren. Gebruik de tool voor probleemoplossing om uw gesprekken Webex Calling op te zoeken en hop-by-hop pakketverlies, jitter- en latentiegegevens te bekijken. De weergave voor probleemoplossing geeft nuttige gespreksinformatie weer, maken een probleem met de mediakwaliteit en hulp bij een snelle oplossing. Beschikbaar in alle regio's en voor gesprekken waarbij bureautelefoons en softclies zowel desktopcomputers als mobiele apparaten betrokken zijn.

Lees Problemen Webex Calling de mediakwaliteit in Control Hub voor meer informatie.

Analyses voor Webex voor Bedrijven en Webex voor Broadworks-partners

Als partner kunt u nu statistieken voor pakkettoewijzingen weergeven voor uw klanten. Deze grafieken geven alle pakketten weer die u aan klanten hebt toegewezen, en kunnen u helpen zien of uw klanten open staan voor meer Webex-services.


 

Als u partneranalyse wilt bekijken, moet u functieschakelaar voor uw organisatie hebben ingeschakeld. Als het tabblad Analyse in Partnerhub niet wordt weergegeven, kunt u praten met het team voor partner onboarding over het inschakelen van deze functie.

Lees analytics voor Webex voor Het webex en Webex voor Broadworks-pakketten in Partner Hub voor meer informatie.

Februari 2022

Aangepaste sjablonen maken

Aangepaste sjablonen zijn nu beschikbaar in Rapporten. U kunt bestaande sjablonen gebruiken om de volgorde te wijzigen of bepaalde kolommen te verwijderen om de gegevens weer te geven waar u zich op wilt richten.

Lees het gedeelte aangepaste sjablonen in dit artikel voor meer informatie.

Focussen op problemen met de mediakwaliteit Webex Room apparaten uit de bureaureeks met het tabblad Kwaliteit

Het tabblad Kwaliteit in Apparaatanalyse is nu beschikbaar. De grafieken op dit tabblad zijn gericht op de minuten voor audio- en videokwaliteit voor apparaten uit de Webex Room- en deskreeks om u te helpen controleren of er problemen zijn met de mediakwaliteit wanneer ze worden gebruikt tijdens Webex-gesprekken.

Januari 2022

Nieuwe kolom hostaamen die is toegevoegd aan het rapport Deelnemers aan vergaderingen

Een nieuwe knop HOST_INDICATOR kolom is toegevoegd aan het rapport Vergaderingsdeelnemer om weer te geven welke deelnemer de host in de vergadering is.

December 2021

Nieuwe VIMT-licentie- en VIMT-gebruiksrapporten voor Webex-apparaten

Er zijn nu twee nieuwe rapporten beschikbaar waarmee u kunt zien hoe video-integratie voor Microsoft Teams (VIMT) wordt gebruikt in uw organisatie. Het VIMT-licentierapport toont u het licentiegebruik voor unieke actieve apparaten die VIMT in uw organisatie gebruiken en het VIMT-gebruiksrapport bevat u details over gesprekken hier webex-apparaten die vimt gebruiken om deel te nemen aan Microsoft Teams-vergaderingen.

Er is een nieuwe kolom voor gelijktijdige geïnterpreteerde vergaderingen toegevoegd aan het rapport Vergaderingsgegevens

Een nieuwe knop SI_USED kolom is toegevoegd aan het rapport Met vergaderingsgegevens om aan te geven of voor vergaderingen de functie voor het gelijktijdig interpreteren door hosts is ingeschakeld.

Oktober 2021

Verbeteringen aan de analyses van vergaderingen

De kwaliteitspagina in Meetings Analytics is opgedeeld in drie secties voor een meer inzicht in de servicekwaliteit voor VoIP- en videovergaderingen en het deelnemen aan vergaderingtijden. Daarnaast worden er voor elk gedeelte nieuwe grafieken toegevoegd.

 • Nieuwe grafieken voor VoIP van kwaliteit, videokwaliteit en gedeelten voor deelnemen aan vergaderingtijd

  • Er is een grafiek toegevoegd die interne en externe gebruikers vergelijkt.

  • Er is een grafiek toegevoegd met de lokale IP-adressen van de deelnemers.

  • Er is een wereldkaart toegevoegd die het aantal deelnemers en de mediakwaliteit per locatie we bekijken.

  • Er is een grafiek toegevoegd die trendgegevens voor pakketverlies, latentie en jitter we bekijken.

  • Er is een grafiek toegevoegd met de gemiddelde tijd en percentages voor deelnemen aan een vergadering.

September 2021

Gegevens voor probleemoplossing van webcasts weergeven

U kunt nu zoeken naar gegevens over mediakwaliteit voor webcasts die worden gehost in Webex Events (nieuw).

Gegevens over het oplossen van problemen Webex Room apparaten die worden gebruikt in De Cloud Video Interop van Microsoft

U kunt nu gegevens over de mediakwaliteit van in de cloud geregistreerde Webex Room apparaten die in Microsoft Teams-vergaderingen zijn gebruikt via Microsoft's Cloud Video Interop (CVI).

De API voor historische vergaderingengegevens is nu beschikbaar

U hebt nu toegang tot analysegegevens die betrekking hebben Webex Meetings de nieuwe historische gegevens met betrekking tot de Meetings-API. Hiermee kunt u toegang krijgen tot grootschalige gegevens in uw eigen zakelijke intelligentiesysteem.

Zie de pagina Historische API-ontwikkelaars voor meer informatie.

Analyses van Cisco-headsets

U kunt nu de gebruiksgegevens voor Cisco-headsets weergeven per land, model en verbindingstype om te bepalen hoe uw organisatie gebruikmaakt van alle headsets.

Persoonlijke inzichten voor gebruikers in uw organisatie

U kunt Personal Insights nu inschakelen voor uw organisatie. Met Personal Insights krijgen gebruikers inzicht en analyse over hoe ze hun tijd doorbrengen in vergaderingen. Ze kunnen doelen instellen en bereiken, zien hoe hun work-life balancer kan worden verbeterd, verbindingen van betere kwaliteit kunnen bouwen en een meer inclusief werkervaring voor iedereen is.

Zie Persoonlijke inzichten inschakelen voor meer informatie.

end-to-end kolom Codering toegevoegd aan vergaderingsgegevensrapport

In het rapport vergaderingsgegevens wordt nu weer geven of voor vergaderingen end-to-end-codering is ingeschakeld in de IS_E2EE Kolom.

Verbeteringen aan de analyses van berichten

De volgende verbeteringen zijn aangebracht om meer inzicht te krijgen in chatgebruikers:

 • Webclient- en Linux-platformgegevens toegevoegd.

 • Nieuw diagram dat laat zien hoeveel lokale bestanden zijn gedeeld.

 • Nieuwe grafiek met de 300 topgebruikers die berichten hebben verzonden in de afgelopen 30 dagen.

 • Nieuwe grafiek met de 300 topgebruikers die in de afgelopen 30 dagen bestanden hebben gedeeld.

Augustus 2021

Webex voor overheid: Nieuwe functies voor analyse, diagnostische gegevens en rapporten

Analyses, Diagnostische gegevens en Rapporten voor organisaties van de overheid van Webex zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie die overeenkomen met de release van juli in commerciële organisaties.


 

Gegevens voor tijd van deelnemen aan vergadering en Webex Events (nieuw) in Diagnostische gegevens en API-ondersteuning in Rapporten worden later beschikbaar voor Webex voor overheidsorganisaties.

 • Webex voor meetings binnen de overheid analyses

  • Verbeterde prestaties van laadtijd bij het weergeven van gegevens tot seconden.

  • Bijgewerkt voor grafieken en KPI's.

 • Webex voor analyses van berichten binnen de overheid

  • Verbeterde prestaties van laadtijd bij het weergeven van gegevens tot seconden.

  • Bijgewerkt voor grafieken en KPI's.

 • Analyses voor Bellen via de overheid van Webex

  • Nieuwe pagina voor analyse van gesprekken bij gebruik van Bellen op Webex in de Webex-app. U kunt bijhouden via welke platformen gebruikers bellen en de kwaliteit van hun gesprekken.

 • Webex voor analyses van overheidsapparaten

  • Nieuwe pagina voor analyse over apparaatgebruik. U kunt bijhouden welke apparaten worden gebruikt voor welke activiteiten en hoe vaak ze worden gebruikt.

 • Webex voor overheidrapporten

  • Het tabblad Rapporten in Analyse heeft nu een eigen gedeelte onder Controle in de linkernavigatiebalk van Control Hub. U kunt nu ook rapporten plannen die automatisch worden uitgevoerd in een dagelijks, wekelijks of maandelijks formaat.

  • Nieuwe CSV-rapporten voor vergaderingen en berichten toegevoegd.

 • Diagnostische gegevens van de overheid van Webex

  • Nieuwe KPI's en een samenvatting van de vergadering zijn toegevoegd op de pagina met vergaderingsgegevens.

  • U kunt nu klikken op een filter dat alle deelnemers met problemen met de netwerkkwaliteit toont.

  • U kunt nu zoeken naar een specifieke deelnemer of deelnemers filteren op een bepaalde categorie als u de pagina met vergaderingsgegevens zoekt.

CSV-rapport nieuwe apparaten

Er is nu een nieuw rapport beschikbaar met historische gegevens over de apparaten die in uw organisatie zijn ingesteld. Met dit rapport kunt u zien welke apparaten worden gebruikt voor welke activiteit en kunt u zien of er apparaten zijn die niet worden toegepast.

Nieuw samenvattend rapport

Er is nu een nieuw rapport beschikbaar met gegevens over het aantal gebruikers dat is geïntegreerde bij uw organisatie.

Juli 2021

Unified Search voor Webex Meetings en Webex-app naar Webex-app-gesprekken

U kunt nu de gegevens van de mediakwaliteit zoeken en weergeven voor directe gesprekken die worden gedaan met Bellen via Webex in Diagnostische gegevens.

Ondersteuning voor Webex Events (nieuw) en Webex Events (klassiek) in Diagnostische gegevens

U kunt nu gegevens over mediakwaliteit weergeven voor gebeurtenissen in Webex Events (nieuw) en Webex Events (klassiek).

Indicator virtuele achtergrond en deelsessies in Rapporten

Het vergaderingsrapport van deelnemers is bijgewerkt en bevat een kolom waarmee u kunt zien wanneer deelnemers een virtuele achtergrond hebben gebruikt en of ze aan een vergadering deelsessie.

Juni 2021

Deelnemers zoeken en filteren in diagnostische gegevens

Wanneer u de pagina met vergaderingsgegevens bekijken, kunt u nu zoeken naar een specifieke deelnemer of de deelnemers filteren op een bepaalde categorie.

Maximale latentie en gemiddelde gegevens van pakketverlies

U kunt nu de maximale latentie en het gemiddelde aantal pakketverlies deelnemers in Diagnostische gegevens bekijken. Beide statistieken worden elke minuut vastgelegd. Deze statistieken kunnen je helpen achterhalen waar de bron van netwerkproblemen sneller vandaan komt.

Gebeurtenisrapport

Er is nu een nieuw rapport beschikbaar met historische gegevens voor gebeurtenissen die zijn gehost Webex Events (nieuw) zodat u deze kunt downloaden. U kunt dit rapport gebruiken om een lijst op te halen van alle afgelopen gebeurtenissen die in uw organisatie zijn gehost om de gebeurtenis-id op te zoeken, wie de host was, wanneer de gebeurtenis werd gestart en beëindigd, als het een webcast of gebeurtenis was, en meer.

Tabblad Realtime gegevens voor audio in Meetings Analytics

Het tabblad Audio in Meetings Analytics heeft nu bijna realtime gegevens beschikbaar binnen 10 minuten na het begin van een vergadering, net als de tabbladen Betrokkenheid, Deelnemers en Kwaliteit.

Selectie van meerdere -sitevergaderingsanalyse

U kunt nu vergaderingsgegevens van meerdere Webex-sites combineren in één dashboard met de selectie van de Webex-site in Meetings Analytics.

Verbeterde navigatie voor rapporten

Het tabblad Rapporten in Analyse heeft nu een eigen gedeelte onder Controle in de linkernavigatiebalk van Control Hub.

Bijgewerkte kwaliteitsgegevens in het deelnemersrapport voor vergaderingen

Het rapport Vergaderingsdeelnemer toont nu de statistieken van de mediakwaliteit van elke deelnemer, zoals het max. en het gemiddelde pakketverlies, jitter en latentie, hardware, CPU-gegevens, datacenter waarmee ze verbinding hebben gemaakt en het clienttype en de versie waarmee de vergadering is verbonden.

De volgende kolomnamen zijn ook gewijzigd:

 • CLIENT_IP tot LOCAL_IP

 • GATEWAY_IP tot PUBLIC_IP

 • VOIP_PACKET_LOSS tot VOIP_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS

 • VOIP_LATENCY tot VOIP_AVERAGE_LATENCY

Daarnaast wordt de berekening van VOIP_RECEIVING_AVERAGE_PACKET_LOSS en VOIP_AVERAGE_LATENCY zijn gewijzigd om overeen te stemmen met dezelfde berekening in Analyse en Probleemoplossing. De volgende tabel vergelijkt de vorige en bijgewerkte kolomnamen voor het vergaderingsdeel deelnemersrapport.

Tabel 1. Kolomnamenvergelijking voor deelnemers aan vergaderingrapport

Vorige kolomnamen

Bijgewerkte kolomnamen

VERGADERINGSNUMMER_

VERGADERINGSNUMMER_

NAAM VAN_VERGADERING

NAAM VAN_VERGADERING

CONFERENTIE-ID_

CONFERENTIE-ID_

GEBRUIKERSNAAM_

GEBRUIKERSNAAM_

E-MAIL

E-MAIL

LOCATIE

LOCATIE

DATUM VAN_DEELNEMEN

DATUM VAN_DEELNEMEN

STARTTIJD_

STARTTIJD_

EINDTIJD_

EINDTIJD_

DUUR

DUUR

Besturingssysteem

Besturingssysteem

BROWSER

BROWSER

CLIENT-IP_

LOKAAL_IP

GATEWAY-IP_

OPENBAAR_IP

TIJD VOOR DEELNEMEN_AAN_VERGADERING

TIJD VOOR DEELNEMEN_AAN_VERGADERING

VOIP-PAKKETVERLIES__

VOIP ONTVANGT_GEMIDDELD__PAKKETVERLIES_

VOIP-LATENTIE_

VOIP GEMIDDELDE__LATENTIE

TCP-PERCENTAGE_

TCP-PERCENTAGE_

UDP-PERCENTAGE_

UDP-PERCENTAGE_

IS_CMR

IS_CMR

DEELT_GEGEVENS

DEELT_GEGEVENS

IS_OPNEMEN

IS_OPNEMEN

VIDEOMINUTEN_

VIDEOMINUTEN_

CLIENT

CLIENTVERSIE_

MEDIA_KNOOPPUNT

VERBINDING

HARDWARE

CAMERA

MICROFOON

LUIDSPREKER

VOIP GEMIDDELDE__LATENTIE

MAXIMALE VOIP-LATENTIE__

VOIP ONTVANGT_GEMIDDELD__PAKKETVERLIES_

VOIP ONTVANGT__MAX._PAKKETVERLIES_

VOIP HET_VERZENDEN VAN_GEMIDDELD_PAKKETVERLIES_

VOIP VERSTUURT__MAX_. PAKKETVERLIES_

VOIP ONTVANGT_GEMIDDELDE__JITTER

VOIP ONTVANGT_MAX_._JITTER

VOIP VERZENDEN_GEMIDDELDE__JITTER

VOIP MAX.__JITTER_VERZENDEN

_GEMIDDELDE VIDEOLATENTIE_

MAXIMALE_LATENTIE_VIDEO

VIDEO_DIE GEMIDDELD_PAKKETVERLIES__ONTVANGT

MAXIMAAL PAKKETVERLIES_VIDEO___ONTVANGEN

VIDEO_DIE GEMIDDELD_PAKKETVERLIES__VERSTUURT

VIDEO_MET MAXIMAAL_PAKKETVERLIES__

VIDEO_DIE GEMIDDELDE__JITTER ONTVANGT

MAX. JITTER_VAN_VIDEO_ONTVANGEN

VIDEO_VERZENDEN GEMIDDELDE__JITTER

MAXIMAAL AANTAL VIDEO'S__DAT_DE JITTER VERSTUURT

GEMIDDELDE CPU-TOEPASSING__

MAX. CPU-TOEPASSING__

GEMIDDELDE CPU-SYSTEEM__

MAX. CPU-SYSTEEM__

April 2021

Opnieuw ontworpen analyses: Bellen en chatten

We voegen opnieuw ontworpen analyses toe voor chatten en bellen en breiden een betere analyse-ervaring uit voor de verschillende servicessuites. De pagina's Analytics zijn ontworpen met een gebruikersvriendelijke lay-out waarin belangrijke prestatiestatistieken, contextuele filteren en snellere laadtijden worden weergegeven.

Vernieuwde pagina voor video mesh analytics

De pagina Video mesh Analytics wordt bijgewerkt met afzonderlijke KPI's voor de tabbladen Betrokkenheid, Resources en Bandbreedtegebruik, bijgewerkte grafieken met gedetailleerdere gegevens en snellere laadtijden voor de gegevens.

Nieuw ontwerp voor interactie van video mesh

Er zijn de volgende KPI's toegevoegd die gegevens bevatten over activiteiten die tijdens vergaderingen worden gebruikt:

 • Totaal aantal oproepgedeelten

 • Gedeelten voor gesprekken op locatie

 • Oproepgedeelten in de cloud

 • Doorgestroomd naar oproepgedeelten in de cloud

De grafieken Gesprek deelnemen en Activiteiten voor deelnemen aan gesprek zijn bijgewerkt naar de grafieken Gesprekssparades per clustertype en Gespreksparades op clustertypetrend.

Bijgewerkte grafiek van gesprekspunt voor video mesh-interactie op clustertype

De grafieken Clienttypeoverzicht en Clienttypegebruik zijn bijgewerkt naar de grafieken Gesprekssparades op eindpunttype en Gesprekss zo naar de grafieken Trend eindpunttype.

Bijgewerkte gespreksbeneden voor video mesh-interactie per eindpunttype

De grafieken Vergaderingsbronnenoverzicht en Vergaderingsgegevens zijn bijgewerkt naar de vergaderingsverbindingen op gespreksverbindingen en de trend Vergaderingsverbindingen per gespreksverbinding.

Bijgewerkte grafiek voor verbinding van video mesh vergadering door gespreksbeneden

Nieuw ontwerp van het tabblad Resources voor video mesh

Er zijn de volgende KPI's toegevoegd die gegevens verschaffen op clusters voor video mesh in uw organisatie:

 • Gemiddelde clusterbeschikbaarheid

 • Doorgestroomd naar oproepgedeelten in de cloud

 • Omgeleide oproepgedeelten

KPI's voor video mesh resources

Het percentage van de beschikbaarheid van knooppunten per cluster, de beschikbaarheid van knooppunten op verschillende clusters op locatie en knooppunten in de service grafieken zijn bijgewerkt naar de clusterbeschikbaarheid per percentage, de clusterbeschikbaarheid per knooppunt en de grafieken Beschikbaarheid knooppunt.

Bijgewerkte beschikbaarheids grafieken van video mesh resources en knooppunt

De grafiek Overflow naar de cloud is bijgewerkt naar de grafieken Gespreksbeneden doorstroming naar de cloud door oorzaak en gesprekslijnoverflows naar de cloud door de grafieken Trend oorzaak.

Bijgewerkte grafieken van video mesh resources gespreksbeneden naar de cloud door oorzaak

Het diagram Gespreksomleidingen is bijgewerkt naar de omleidingen van het gespreksverloop door oorzaak en omleiding van het gespreksverloop door de grafieken Trend.

Bijgewerkte doorverwijzingen in gesprekspunt van video mesh resources door oorzaak grafieken

Het overzicht van Gespreksdistributie en de gespreksdistributie over clusters op locatie zijn bijgewerkt naar de grafieken Maximale gespreksdistributie per cluster en Maximale gespreksdistributie per clustertrend.

Bijgewerkte video mesh resources maximale gespreksdistributie per cluster grafieken

De grafieken Overzicht resourcegebruik en Brongebruik zijn bijgewerkt naar de grafieken Gemiddeld brongebruik per cluster en Gemiddeld brongebruik per clustertrend.

Bijgewerkte grafieken voor het gebruik van video mesh resources gemiddeld resourcegebruik

Nieuw ontwerp van het gebruik van bandbreedte voor video mesh

Er zijn de volgende KPI's toegevoegd die gegevens bevatten over het gebruik van clusters voor video mesh in uw organisatie:

 • Totaal datagebruik

 • Verzonden-datagebruik

 • Ontvangen-datagebruik

 • Audiodatagebruik

 • Videodatagebruik

Bandbreedtegebruik van video mesh KPI's

Het diagram Totale bandbreedtegebruik cascade is bijgewerkt naar de grafieken Totaal cascaded datagebruik per cluster en Totaal bandbreedtegebruik cascaded per clustertrend.

Bijgewerkt bandbreedtegebruik voor video mesh totale cascaded gegevensgebruik grafieken

Het diagram Bandbreedtegebruik cascade is bijgewerkt naar de grafiekEn Totaal cascadegegevensgebruik per gegevenstransmissie en Totale bandbreedtegebruik cascaded door gegevenstransmissietrend grafieken.

Bijgewerkt bandbreedtegebruik van video mesh Totale cascaded gegevensgebruik door gegevenstransmissie grafieken

De grafiek Bandbreedtegebruik cascade in streams is bijgewerkt naar de grafiekEn Totaal cascadegegevensgebruik per stream en Totale bandbreedtegebruik cascaded per streamtrend.

Bijgewerkt bandbreedtegebruik van video mesh Totale cascaded gegevensgebruik door gegevensstream grafieken

Vernieuwde rapporten en rapportplanster

De pagina Rapporten is vernieuwd en biedt u een eenvoudig te lezen catalogus met rapporten die u kunt downloaden. U kunt nu ook rapporten plannen die automatisch worden uitgevoerd in een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse indeling in plaats van handmatig een rapport elke keer.

Waarschuwing over trending van vergaderingsnetwerkkwaliteit

De waarschuwing Trend vergaderingskwaliteit controleert de kwaliteit van alle vergaderingen aan het einde van elke dag. Vervolgens wordt een waarschuwing verstuurd als de gemiddelde netwerkprestaties niet goed gaan. U kunt deze waarschuwing gebruiken om mogelijke netwerkproblemen vroeg te ontvangen zodat toekomstige vergaderingen soepel kunnen verlopen.

Waarschuwing voor cloudgeponeerde videoapparaatondersteuning en gemiddelde SYSTEEM-CPU voor VIP-probleem met kwaliteit voor live-vergadering

U kunt nu ruimteapparaten controleren en een drempel instellen voor een gemiddelde CPU van het systeem met de waarschuwing over kwaliteit tijdens VIP-live-vergadering.

Februari 2021

Vernieuwde pagina Vergaderingsanalyse betrokkenheid

De pagina Vergaderingsbetrokkenheid is vernieuwd met afzonderlijke KPI's en is nu opgedeeld in twee tabbladen: Betrokkenheid en Deelnemers. Het tabblad Betrokkenheid bevat KPI's en statistieken voor de typen activiteiten die deelnemers hebben uitgevoerd tijdens vergaderingen. Het tabblad Deelnemers bevat KPI's en statistieken voor de manier waarop de deelnemers aan een vergadering hebben deed deed.

Nieuw ontwerp voor tabblad Vergaderingenbetrokkenheid

Er zijn de volgende KPI's toegevoegd die gegevens bevatten over activiteiten die tijdens vergaderingen worden gebruikt:

 • Totaal aantal vergaderingen

 • Totaal aantal vergaderingsminuten

 • Totaal aantal videovergaderingen

 • Totaal aantal gedeelde vergaderingen

 • Totaal aantal opgenomen vergaderingen

De grafieken Gebruik per vergadering en gebruik per activiteit zijn gecombineerd in de grafiek Vergaderingen per activiteit. Deze grafiek legt ook gegevens vast voor wanneer een vergadering is opgenomen.

Er zijn twee nieuwe grafieken met vergaderingsminuten per activiteit toegevoegd. Deze grafieken geven aan hoeveel minuten elke activiteit is gebruikt voor tijdens vergaderingen.

Nieuw tabblad Deelnemers aan vergaderingen

Er zijn de volgende KPI's toegevoegd die gegevens verschaffen over hosts en deelnemers:

 • Totaal aantal vergaderingen

 • Totaal unieke hosts

 • Totaal aantal deelnemers

De grafiek Deelnemen aan methode is bijgewerkt naar de grafieken Deelnemers via deelnamemethode.

Het diagram Deelnemers per rol is bijgewerkt met een nieuw uiterlijk en bevat nu hosts en deelnemers in plaats van hosts en deelnemers.

Het diagram Gebruik per locatie is bijgewerkt naar de grafieken Deelnemers via Deelnemen aan locatie.

De grafiek Gebruik per deelnemerminuten is bijgewerkt naar de grafiek Deelnemersminuten.

Vernieuwde pagina Audio van Meetings Analytics

De pagina Meetings-audio is vernieuwd met afzonderlijke KPI's en statistieken voor VoIP minuten, telefonieminuten en alleen-audiovergaderingen, plus meer trend grafieken met samenvattingsstatistieken. De toegevoegde KPI's zijn:

 • Totaal aantal audiominuten

 • Totaal VoIP minuten

 • Totaal aantal telefonieminuten

De grafiek Audiobronnen is gecombineerd in het diagram Audiogebruik per type.

De tabel met deelnemersgegevens is verwijderd en is nu beschikbaar als het Webex-deelnemersrapport op het tabblad Rapporten. U kunt ook het audiogebruikrapport Webex Meeting downloaden voor audiodetails.

Webex-assistent voor Vergaderingsindicator in Webex Meeting rapport

U kunt nu zien voor welke vergaderingen de Webex-assistent voor vergaderingen is ingeschakeld in het Webex Meeting rapport.

Januari 2021

Kwaliteitsgegevens van deelsessies weergeven

U kunt nu kwaliteitsgegevens voor deelsessies binnen een vergadering bekijken. De blauwe lijn boven aan de tijdlijn staat voor een deelsessie. Klik op de blauwe lijn om te zien welke deelnemers de deelsessie en hoe lang ze er in aanwezig waren om u te helpen problemen te isoleren in een deelsessie.

Weergeven welke deelnemer aan een apparaat is gekoppeld

Wanneer een deelnemer een apparaat gebruikt of verbinding maakt via een PSTN deel te nemen aan een vergadering, verschijnt de naam van de deelnemer nu onder het apparaat. Zo kunt u zien welke deelnemers zijn gekoppeld met welk apparaat, waardoor u eenvoudiger contact kunt maken met de juiste deelnemer om hen te helpen.

We delen informatie over onze geplande releases, maar houd er rekening mee dat we mogelijk wijzigingen moeten aanbrengen aan de releasedatums en de functies zelf. U kunt zich op dit artikel abonneren om op de hoogte te worden gehouden van alle wijzigingen.


 

Deze functies zijn nog niet beschikbaar in Webex voor overheid, tenzij specifiek vermeld.

Analyses

Vernieuwde pagina voor de kwaliteit van Meetings Analytics

De pagina Vergaderkwaliteit in Analytics is vernieuwd met KPI's en statistieken van realtime netwerkkwaliteit voor VoIP, video en deelnemen aan vergaderingtijd (JMT), plus meer trend grafieken met overzichtsstatistieken. IT-beheerders kunnen realtime gegevens bekijken, gebruikers identificeren met problemen met de netwerkkwaliteit en cross-launch in Problemen oplossen om kwaliteitsproblemen aan te pakken.

Bekijk de info info over de nieuwe kwaliteit van Meeings om alle nieuwe informatie te bekijken die voor u beschikbaar is.


 

U moet op een Webex-site versie 40.6 of hoger zijn om het tabblad Nieuw ontwerp voor vergaderingen weer te krijgen.

Ondersteuning voor de integratie van Microsoft en Slack in vergaderingsrapport

U kunt nu zien of een vergadering is gepland via Microsoft Teams of Slack in het rapport Webex Meeting als uw organisatie deze integraties heeft ingesteld. Met deze kolom kunt u het integratiegebruik voor de integratie voor gebruikers Webex Meetings.

Rapporten REST API

U kunt nu uw eigen rapporten maken met onze nieuwe Analyserapporten Rest API's. Zo kunt u toegang hebben tot grootschalige gegevens in uw eigen zakelijke intelligentiesysteem.

Zie de ontwikkelaarspagina Rapporten API of Rapportsjablonen API voor meer informatie.

Diagnostische gegevens

Vergaderingsbijeenkomsten REST API

U hebt nu toegang tot maximaal 14 dagen aan gegevens over live vergaderingen en post-vergaderingen met de nieuwe Vergaderingsinformatie REST API. Statistieken over de kwaliteit per minuten zijn vergelijkbaar met de gegevens in het tabblad Problemen oplossen ook beschikbaar. Deze API biedt u een schaalbare en programmatische toegang tot vergaderingen en deelnemersgegevens, inclusief gegevens over de netwerkkwaliteit per minuut in realtime.

Zie de pagina Meetings-instellingen voor ontwikkelaars voor meer informatie.

Analyses

Rapport Met toekomstige geplande Webex-vergaderingen

Dit rapport toont u de komende 90 dagen voor een geselecteerde Webex-site. Gebruik dit rapport om inzicht te krijgen in hoeveel gebruikers vergaderingen plannen en om inzicht te krijgen in het volume en de tijd voor aankomende vergaderingen. Deze informatie kan u helpen bij het beheren van de timing van een sitemigratie of een site-upgrade die invloed kan hebben op gebruikers. U kunt kritieke vergaderingen of gebeurtenissen ook identificeren om ondersteuning te plannen.

Webex rapport met hoge CPU

Dit rapport toont u of deelnemers een gemiddeld CPU-gebruik van het systeem van 90% of hoger hadden gedurende ten minste 25% van hun videominuten tijdens vergaderingen. Een hoog CPU-gebruik van het systeem kan ertoe leiden dat deze deelnemers een vergadering met een lagere kwaliteit hebben. U kunt dit rapport gebruiken om gebruikers te helpen bij het verminderen van het CPU-gebruik door het systeem voor een betere vergaderervaring.

Diagnostische gegevens

Waarschuwing over de kwaliteit van alle deelnemers controleren met de VIP-kwaliteit

De waarschuwing over de kwaliteit van de VIP-live-vergadering kan nu alle deelnemers in dezelfde vergaderingen controleren als de gebruikers voor wie u de waarschuwing hebt gemaakt.


 

Deze optie is standaard uitgeschakeld. Als u al een waarschuwing over een bestaand probleem met de vip-kwaliteit voor live-vergadering hebt ingesteld, wordt deze optie automatisch ingeschakeld de volgende keer dat u de waarschuwing bewerkt.

Indicator voor het wijzigen van het transportprotocol

U kunt nu zien wanneer een deelnemer wijzigt van UDP naar TCP tijdens een vergadering door de muis over het paarse diamondpictogram te bewegen in de weergave Vergaderingsgegevens en Deelnemersdetails.

Een wijziging van UDP naar TCP is doorgaans een indicatie van instabiele netwerkverbinding die de audio- en videokwaliteit van een deelnemer kan beïnvloeden. U kunt deze informatie gebruiken om problemen met audio en video voor deze deelnemers te triageer.

Analyses

Nieuwe ontwerp Devices Analytics

We hebben het tabblad Apparaten bijgewerkt met nieuwe belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en grafieken om u te helpen controleren hoe in de cloud geregistreerde apparaten in uw organisatie worden gebruikt.

Webex-assistent voor apparatengegevens

U kunt nu de gebruiksgegevens van de Webex-assistent apparaten weergeven. Deze gegevens helpen u inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers communiceren met Webex-assistent en hoe u gebruikers kunt helpen deze vaker te gebruiken.

Diagnostische gegevens

Proactieve meldingen

U kunt nu waarschuwingen instellen om u te laten weten wanneer deelnemers een specifieke pakketverlies, jitter of latentiedrempel bereiken tijdens Webex-vergaderingen. U ontvangt een e-mail met de informatie over de vergadering waarin de deelnemer zich vindt, zodat u naar binnen kunt springen en ondersteuning kunt bieden voor probleemoplossing.


 

U moet een volledige beheerder zijn en een Webex-site met versie 40.4.0 of hoger hebben om waarschuwingen in te stellen. Waarschuwingen worden alleen trigger voor deelnemers die deelnemen aan vergaderingen via de Webex Meetings- en Webex Teams-app. De minimale app-versies die deelnemers moeten gebruiken zijn:

 • Webex Meetings bureaublad-app versie 39.6.5 of hoger.

 • Webex Meetings app versie 39.11 of hoger van de mobiele app.

 • Webex Teams bureaubladversie 3.0.12427.0 of hoger.

 • Webex Teams Android-app versie 4.1.6 of hoger.

 • Webex Teams iOS-app versie 4.3 of hoger.

Live-vergaderingen weergeven

U kunt nu een lijst met alle vergaderingen zien die bezig zijn voor een Webex-site. Met deze lijst kunt u vergaderingen met mogelijk problemen proactief controleren en oplossen.


 

U moet een volledige beheerder, alleen-lezenbeheerder of ondersteuningsbeheerder zijn met de rol Toegang tot geavanceerde problemen oplossen om live vergaderingen weer te geven.

Deelnemen aan vergaderingen die al bezig zijn

U kunt nu deelnemen aan vergaderingen die al bezig zijn met één klik op de knop in de weergave Vergadering voor probleemoplossing. Met deze functie kunt u snel deelnemers helpen die problemen hebben tijdens een vergadering.


 

U moet een volledige beheerder zijn met de rol Toegang voor Geavanceerde probleemoplossing om deel te nemen aan vergaderingen die al bezig zijn.

Analyses

Samenvattend rapport van gebruik van vergaderingen

Dit rapport geeft u de details van alle vergaderingen die elke dag in uw organisatie worden gehouden. U ziet in een oogopslag het totale aantal vergaderingen en deelnemers en het totale aantal VoIP, PSTN en videodeelnemersminuten voor een bepaalde datum.

Teams-clientversierapport

Wilt u weten wie niet op de knop Bijwerken klikt? In het rapport Teams-clientversie kunt u zien Webex Teams welke clientversies gebruikers hebben. Gebruikers van oudere versies hebben niet alle up-to-date functies en oplossingen. U kunt ze dus helpen bij hun problemen door na te gaan of dit komt door te zoeken naar de versie die ze gebruiken.

Samenvatting Teams - Samenvatting bot-activiteit en teams samenvatting - Rapport van gebruikersactiviteit

Net als in het Rapport Teams-botsactiviteit en het rapport Gebruikersactiviteit van Teams, geven deze rapporten u een samenvatting van de gegevens voor het geselecteerde datumbereik weer in plaats van de gegevens voor elke dag. Gebruik dit rapport als u een goed overzicht wilt krijgen van hoe effectief bots zijn en hoe gebruikers het gebruik van Webex Teams.

Rapport actieve gebruikers true forward en True Forward Enterprise-overeenkomstrapport

Deze twee rapporten voor Doorsturen geven uw abonnementsinformatie voor uw product weer en hoeveel licenties u aan gebruikers hebt toegewezen. Als u uw aantal inrichtende licenties hebt overgenomen, kunt u het aantal gebruikers in het rapport bijhouden om u een beeld te geven van de wijziging van uw abonnement.


 

Deze rapporten zijn alleen beschikbaar voor klanten met een actief, geschikt abonnement voor doorsturen.

Gebruiksrapport van Webex Meeting-audio

Dit rapport toont u de details van de verschillende audiotypen die tijdens vergaderingen binnen een geselecteerd datumbereik door deelnemers worden gebruikt. U kunt dit rapport gebruiken om inzicht te krijgen in het audiotype dat het meest wordt gebruikt in uw organisatie.

Rapporten beschikbaar voor standaardlicenties

Klanten met een standaardlicentie voor Control Hub hebben nu toegang tot drie maanden aan gegevens voor:

 • Gebruiksoverzichtrapport Webex-vergadering

 • Rapport Webex A-hostsctive_

 • Rapport van inactieve Webex-gebruikers

 • True Forward - Actief gebruikersrapport blijft gemiddeld draaien

 • Waar doorsturen - Enterprise-overeenkomstrapport

Diagnostische gegevens

Webex Monitoring-service

De service voor Webex Monitoring is nu beschikbaar in Control Hub. U kunt deze service gebruiken om basislijngegevens op het netwerk van uw organisatie te verzamelen wanneer u Webex-services gebruikt. Deze gegevens kunnen u helpen bij het oplossen van problemen door te zien of problemen afkomstig zijn van het netwerk van uw organisatie of vanuit Webex-gegevenscentra.

Voor meer informatie bekijkt u hoe u de service voor Webex Monitoring in stelt en hoe u gegevens van de Service voor Webex Monitoring kunt weergeven.

Indicator dempen

Hebt u wel een moment gehad in een vergadering waarin u aan het woord was, maar merkt u niet dat u bent gedempt? We zijn er allemaal bij. Daarom hebben we een indicator voor dempen toegevoegd. Met deze indicator kunt u bepalen of deelnemers problemen hadden met de geluidskwaliteit of vergeten op die knop Dempen te klikken.


 

De indicator voor dempen geeft alleen weer voor deelnemers die zichzelf dempen via de Webex Meetings-desktop- en mobiele app, de Webex Teams-desktop- en mobiele app en ruimteapparaten die op de cloud zijn geregistreerd. Als een deelnemer is gedempt via een externe hardware, zoals een microfoon, wordt de indicator voor dempen niet weer geven.

Eindindicator van vergadering

We hebben een indicator toegevoegd die u laat weten wanneer een deelnemer een vergadering met doel of onverwacht heeft verlaten. Bij het bewaken van vergaderingen kunt u deze informatie gebruiken om problemen op te lossen als u ziet dat veel deelnemers onverwacht stoppen met vergaderingen.


 

De indicator voor het einde van de vergadering geeft alleen weer voor deelnemers die VoIP gebruiken om deel te nemen aan vergaderingen met de Webex Meetings-app, de Webex Teams-app of een videosysteem.

Geheugengebruik voor deelnemers

U kunt nu het geheugengebruik van het systeem en de Webex-app zien voor deelnemers in de deelnemersweergave. Met deze informatie kunt u achterhalen of deelnemers problemen hebben met hun vergadering vanwege hun netwerkverbinding of hoog geheugengebruik.

Analyses

Cisco Webex Desk Pro en Cisco Webex Room helpdeskondersteuning

We brengen nu de kracht van analyses naar twee nieuwe apparaten, de Cisco Webex Desk Pro en Cisco Webex Room Worden. U kunt gegevens van deze nieuwe apparaten gebruiken om te zien hoe ze in uw hele organisatie worden gebruikt en aanname te stimuleren.

Gegevensondersteuning USB-doorgangsmodus

De Cisco Webex Room Kit Mini heeft een modus genaamd USB-passthrough, waarmee iedereen met het apparaat aan een vergadering kan deelnemen door de USB-kabel op een computer te verbinden. U kunt nu gegevens bekijken voor wanneer de USB-toegangsmodus wordt gebruikt om beter te begrijpen hoe vaak de modus in uw organisatie wordt gebruikt.

Prestatie-indicator (Active Devices Key Performance Indicator, KPI) voor devices Analytics

We hebben de KPI voor online apparaten boven de pagina Apparaatanalyse vervangen door de KPI voor actieve apparaten. Geen zorgen, u kunt nog steeds na gaan hoeveel online apparaten er op het tabblad Apparaten staan. In plaats van te laten zien hoeveel apparaten er zojuist online zijn, levert de KPI voor actieve apparaten een beter inzicht door u te laten zien hoeveel apparaten daadwerkelijk zijn gebruikt in vergaderingen op basis van de vorige dag, met een trendvergelijking van de afgelopen week. U kunt deze informatie gebruiken om te zien hoe vaak apparaten worden gebruikt en hoe u de aanname voor uw organisatie kunt vergroten.

Traceercodes in Webex Meeting rapport

Traceercodes worden nu opgenomen in het Webex Meeting-rapport in Analytics. Traceercodes helpen om het gebruik door verschillende groepen binnen een organisatie te analyseren, bijvoorbeeld op afdeling of divisie. Nu u deze gegevens in traceercodes rapport kunt bijhouden, kunt u de gegevens gebruiken om aanname-inzichten te helpen bij het factureren van kosten of andere interne factureringsprocessen voor verschillende groepen.

Rapport van activiteiten van teams bots

Bots in Webex Teams kunnen de productiviteit verbeteren en kosten helpen verminderen. Maar hoe kunt u weten of ze dat echt doen? Met het nieuwe rapport Teams-botsactiviteit kunt u statistieken bekijken voor deze nuttige geautomatiseerde helpers, zoals het aantal ruimten waar een bot aan deel heeft, hoeveel berichten een bot heeft verzonden, hoeveel bestanden een bot heeft gedeeld en meer. Deze statistieken helpen u te zien hoe effectief bots zijn, of als ze alleen uw vrienden willen zijn.

Rapport met gebruikersactiviteit van Teams

Wilt u weten hoe mensen deze Webex Teams? Bekijk vervolgens het rapport Teams-gebruikersactiviteit. U kunt hier zien hoeveel ruimten ze onderdeel zijn, hoeveel bestanden ze hebben gedeeld, hoeveel ruimten ze hebben gemaakt en meer. Deze statistieken helpen om gebruikersactiviteitpatronen in uw organisatie te analyseren.

Diagnostische gegevens

Ondersteuning voor SIP (Session Initiation Protocol) (SIP)-apparaten van derden

Gegevens van alle apparaten moeten gelijk zijn. Daarom ondersteunen diagnostische gegevens nu gegevens van SIP-apparaten van derden. U kunt inzicht krijgen in hoe deze apparaten worden gebruikt om deel te nemen aan een vergadering en aanvullende servicekwaliteitsgegevens die elke minuut worden bijgewerkt in de vergadering.

Vergaderingen zoeken met namen van in de cloud geregistreerde apparaten

Hebt u apparaten die zijn geregistreerd in de Webex-cloud? Als dat zo is, kunt u nu zoeken naar een in de cloud geregistreerd apparaat op naam in Diagnostische gegevens. Hiermee kunt u zien hoe vaak een apparaat wordt gebruikt en hoe vaak het op meerdere vergaderingen kwaliteitsgegevens kan bekijken.

Analyses

Gegevens van Cisco Jabber Analytics

Analysegegevens zijn nu beschikbaar voor Jabber als uw organisatie:

 • On-premises Jabber met volledige Unified Communications.

 • On-premises Jabber met alleen chatten.

 • On-premises Jabber met Alleen telefoon.

 • Jabber met Webex Messenger.

U moet ook de onderstaande configuraties voltooien zodat Jabber-gegevens naar Control Hub worden verzonden. De datum voor Jabber-gegevens in Control Hub begint zodra deze configuraties voltooid zijn. Jabber-gegevens worden niet backfill.

De Key Performance Indicators (KPI's) die bovenaan de pagina Jabber Analytics worden weergegeven om u te helpen de Jabber-aanname in uw organisatie beter te begrijpen zijn:

 • Actieve gebruikers.

 • Totaal aantal verzonden berichten.

 • Totaal aantal gesprekken.

 • Scherm delen.

Al deze KPI's tonen een trendingspercentage van de vorige periode.

Er zijn grafieken die u een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse trend laten zien voor het totaal aantal actieve gebruikers, totaal aantal verzonden berichten, totaal aantal belminuten en het aantal actieve gebruikers dat een gesprek heeft gedaan. U kunt ook een overzicht bekijken van:

 • Jabber-clientversies gebruikt.

 • Besturingssystemen.

 • Gebruikte chattypen.

 • Schermresoluties videogesprek.

 • Audio- of video-oproepen gemaakt.

 • Verbindingen die in of buiten het netwerk van de organisatie zijn gemaakt.

Met deze gegevens kunt u zien hoe vaak Jabber wordt gebruikt en helpt u rapporten te maken.

Datum selector van agenda voor berichten en apparaten

U kunt nu een datum selector van de agenda gebruiken om gegevens binnen een specifiek tijdsbestek weer te geven voor Analyse van berichten en apparaten. De hoeveelheid gegevens waar u toegang toe hebt, is afhankelijk van het type klant dat u bent. Als u een standaardklant bent, hebt u toegang tot 3 maanden aan gegevens. Als u een Pro-pakketklant bent, hebt u toegang tot 13 maanden aan gegevens.


 

De KPI's op de tabbladen Berichten en apparaten worden opgelost en worden niet gewijzigd wanneer u een bepaald tijdsbestek selecteert. Alle andere grafieken onder de KPI's worden bijgewerkt op basis van de datum die u selecteert.

Ondersteuning voor Webex Edge voor apparaten

U kunt nu gegevens bekijken voor apparaten op locatie met een release-id: RuimteOS 2019-12-16 285a7f8edd1 of hoger die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten. Apparaatanalyse toont een overzicht van het aantal apparaten dat is gebruikt voor gesprekken, whiteboards en digitale ondertekenaars.

Zie de Whitepaper Webex Edge voor apparaten voor meer informatie over het koppelen van apparaten op locatieaan de Webex-cloud .

Webex Meetings niet-actieve gebruikers

U kunt nu rapporten Webex Meetings inactieve gebruikers genereren in Analytics. In dit rapport wordt een lijst weergegeven met gebruikers die voor een Webex Meetings geen host of Webex Meetings hebben deelgenomen. U kunt dit rapport gebruiken om u te laten zien waarom deze gebruikers geen gebruik Webex Meetings en wat u kunt doen om hen te helpen het gebruik ervan meer te gebruiken.

Diagnostische gegevens

Ondersteuning voor Thin-clients en mobiele apparaten

U kunt nu uitgebreide gegevens over probleemoplossing bekijken voor gebruikers die deelnemen aan Webex-vergaderingen via thin clients of mobiele apparaten.

Dit zijn de minimale Webex Meetings vereist om de gegevens over probleemoplossing te kunnen zien van gebruikers die deelnemen via thin clients en mobiele apparaten. Als de apparaten niet aan deze vereisten voldoen, zijn pakketverlies gegevens over problemen en latentie beschikbaar.

Apparaat

Minimale Webex Meetings versie

Mobiele apparaten

39.11

Thin-clients

40.1