Sve o
Webex za vladu

Zbirka pomoći

Na ovoj su stranici dostupna dva odjeljka: „Upravljanje uslugom Webex ->“ i „Uporaba usluge Webex ->“. U svakom su odjeljku grupirani članci u kategorije.

Upravljanje uslugom Webex

  • Opći podaci, kao opseg i ograničenja značajke te najave.
  • Postavljanje, zaštita i nadzor organizacije u usluzi Webex
  • Upravljanje korisničkim računima i pristupima, konfiguracija i dodjela usluga
  • Upravljanje softverom i uređajima za korisnike

Uporaba usluge Webex

Članci grupirani prema načinima korisničke interakcije s uslugom Webex.