Promijenite zaslonsko ime profila aplikacije Webex u željeni naziv.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite svoju profilnu sliku.

2

Kliknite Uređivanje profila, a zatim u sekciju Zaslonsko ime .

3

Kliknite na svoje ime i unesite svoje promjene.


 

Ako ne možete promijeniti svoje ime, obratite se svom odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili.

4

Zatim kliknite Spremi.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite svoju profilnu sliku.


 

Na iPadu idite na dno navigacijske bočne trake i dodirnite svoju profilnu sliku.

2

Dodirnite Profil, a zatim .

3

Dodirnite svoje ime da biste ga promijenili.


 

Ako ne možete promijeniti svoje ime, obratite se svom odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili.

4

Dodirnite Gotovo.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite svoju profilnu sliku.

2

Dodirnite Profil, a zatim .

3

Dodirnite ili izravno dodirnite svoje ime da biste ga promijenili.


 

Ako ne možete promijeniti svoje ime, obratite se svom odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili.

4

Zatim dodirnite Gotovo.

1

Kliknite na svoju profilnu sliku , a zatim kliknite na svoje ime.


 

Ako ne možete promijeniti svoje ime, obratite se svom odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili.