Cisco Jabber

העברת הודעות מיידיות, שיחות קול ווידאו, הודעות קוליות, שיתוף שולחן עבודה, שיחות ועידה ונוכחות.
  • Jabber
menu icon