הגדרה

התאם אישית את ההעדפות של Webex Education Connector עבור הקורס שלך.

1

היכנס ל-Webex Education Connector ובחר בלשונית Setup (הגדרה).

2

בחר אילו מהתכונות הבאות ברצונך להפעיל ולחץ על Apply (החל).

 • שיתוף פעולה בכיתה
 • פגישות וירטואליות
 • שעות קבלה

כל תכונה שתבחר תופיע בלשונית משלה. אם אינך רואה אחת מהאפשרויות, מנהל LMS של בית הספר לא הפעיל אותו.

3

בחר את אזור הזמן ולחץ על Save (שמור).

4

במקטע Authorize with LMS, הזן את האישורים שבהם השתמשת כדי להיכנס למערכת LMS ופעל בהתאם להנחיות למתן הרשאה.

מתן הרשאה מסנכרן את Webex Education Connector עם מערכת LMS ומאפשר להציג את כל הפגישות שתוזמנו תחת 'פגישות וירטואליות' גם בלוח השנה של LMS. מתן הרשאות נדרש גם כדי להשתמש בתכונות Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה) ו-Grading (מתן ציונים).
5

(אופציונלי) אם ברצונך להעניק נקודות על השתתפות לתלמידים באופן אוטומטי כאשר הם משתתפים בפגישה או בשיעור, עבור אל Webex Meetings Attendance Grading (ציוני נוכחות של Webex Meetings) ובחר באפשרות Turn on (הפעל).

עליך לתת הרשאה ל-Webex Education Connector עם LMS כדי שתוכל להפעיל את מתן הציונים.

6

(אופציונלי) עבור אל Reminder Bot (בוט תזכורת ובחר Turn on (הפעל) כדי ש-Reminder Bot יפרסם הודעות לפני התחלת הפגישות במרחב Webex עבור שיעור או פגישה.

שיתוף פעולה בכיתה

לפני שתוכל להשתמש ב-Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה), יש לתת הרשאה ל-Webex Education Connector עם מערכת LMS. ודא ש-Webex Education Connector מורשה, או הענק לו הרשאה בעצמך.

1

לחץ על הלשונית Setup (הגדרה), ועבור למקטע Authorize with LMS (מתן הרשאה באמצעות LMS).

2

לחץ על Authorize (תן הרשאה) אם צבע הלחצן כחול ופעל בהתאם להנחיות המוצגות על המסך כדי לסנכרן את Webex Education Connector עם מערכת LMS.

3

לחץ על הלשונית Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה) מ-Webex Education Connector בקורס, והיכנס למערכת באמצעות אישורי הWebex שלך.

ברגע שתיכנס, ייווצר באופן אוטומטי צוות לקורס שלך. כל תלמיד שנרשם לשיעור הופך לחלק מהצוות ונוסף למרחב General (כללי) המוגדר כברירת מחדל.

ביישום Webex, צוותים עוזרים לשמור שהכל יהיה מסודר על-ידי סיווג מרחבים מרובים לפי נושא משותף. כאשר תפתח את Classroom Collaboration בפעם הראשונה ותתחבר, תיצור באופן אוטומטי צוות עבור הקורס. כל מי שנרשם לשיעור נוסף לצוות ולמרחב General של הצוות.

בנוסף למרחב General, תוכל ליצור מרחבים נוספים בקורס לקבוצות תלמידים שונות.

1

עבור ללשונית Classroom Collaboration בקורס, ובמידת הצורך היכנס למערכת.

2

לחץ על Create New Space (צור מרחב חדש).

3

הזן שם עבור המרחב ולאחר מכן לחץ על Create Space (צור מרחב).


 

מרחבים שתיצור ב-LMS יופיעו גם ביישום Webex בשולחן העבודה, במכשירים ניידים ובאינטרנט. עם זאת, עליך ליצור מרחב מתוך Webex Education Connector כדי שהוא יופיע ב-LMS.

כשאתה שולח הודעה לאדם בפעם הראשונה ב-Webex, עליך ליצור שיחה בין שניכם בלבד. בפעם הבאה שתשלח הודעה לאדם הזה, השיחה שלך תמשיך מהנקודה שבה השארת אותה. כאשר תשלח הודעה למרחב עם אנשים נוספים, כל החברים במרחבה הזה יוכלו לראות את ההודעה שלך.

1

עבור ללשונית Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה) של Webex Education Connector.

2

בחר את המרחב או את האדם שאליהם ברצונך לשלוח הודעה.

3

לחץ על אזור ההודעות, הקלד את ההודעה ולאחר מכן הקש Enter.


 

באפשרותך גם לשלוח הודעה במרחב, בכל מקום שבו יש לך גישה למרחב. תוכל לראות הודעות מהלשונית Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה) ב-Webex Education Connector ומיישום Webex.

כל המשתמשים הרשומים בקורס יתווספו כחברים במרחב General (כללי) המוגדר כברירת מחדל, שנוצר בפתיחה הראשונה של Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה). בעת יצירת מרחבים חדשים, עליך להוסיף באופן ידני חברים למרחבים האלה.

1

בחר את המרחב מרשימת המרחבים.

2

לחץ על הלשונית People(אנשים) ולחץ על +Add People (הוסף אנשים).

3

הזן את השם או את כתובת הדוא"ל של האדם שברצונך להוסיף, ובחר אותו מהרשימה כדי להוסיפו אותו למרחב.

שתף קבצים בקלות ובמהירות, למשל, הערות של המורה או פרויקט קבוצתי, באמצעות Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה).

1

גרור ושחרר את הקובץ לאזור ההודעה, או לחץ על Attachment (קובץ מצורף) ובחר קובץ.

2

הקש Enter כדי לשלוח את הקובץ המצורף.

פגישות וירטואליות

התכונה Virtual Meetings (פגישות וירטואליות) של Webex Education Connector מאפשר לך לתזמן ולארח פגישה חד פעמית או חוזרת עם הכיתה שלך.

1

עבור אל הלשונית Virtual Meetings (פגישות וירטואליות) ולחץ על + New Meeting (פגישה חדשה).


 

אם יש צורך, היכנס באמצעות האישורים של חשבון Webex.

2

הזן את הפרטים הבאים:

 • Name (שם) - הזן שם תיאורי לפגישה.

 • Meeting Date (תאריך הפגישה) ציין מתי ברצונך שהפגישה תתרחש.

 • Duration (משך הזמן) - בחר כמה זמן ברצונך שהפגישה תימשך.

 • Choose session type(בחר סוג מפגש) - בחר Meeting (פגישה), Training(הדרכה) או Event (אירוע).

 • Recurrence (מופע חוזר) - בחר את התכיפות שבה ברצונך שהפגישה תחזור על עצמה, כגון יומי או שבועי. בחר גם מתי הפגישה תפסיק לחזור על עצמה, למשל, בתאריך מסוים או לאחר מספר מסוים של פגישות.

 • Unlocked Meetings (בטל נעילה של פגישות) - המורים יכולים לקבוע אם משתמשים מחוץ לארגון Webex בית הספר יכולים להצטרף לפגישות נעולות. בחר אם אורח יוכל להצטרף לפגישה ישירות, האם עליו להמתין בלובי עד שהמארח יכניס אותו או שהוא לא יכול להצטרף לפגישה.

 • Automatic lock (נעילה אוטומטית) - נעל את הפגישה שלך באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל אותה.

 • Automatic recording (הקלטה אוטומטית) - בחר להקליט את הפגישה באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל אותה.

3

לחץ על Create Meeting (צור פגישה).

לאחר שתיצור פגישה, היא תופיע בלשונית Upcoming (בקרוב), וכל מי שנרשם לקורס יוכל לראות אותה. מכאן, תוכל לערוך או למחוק פגישות בודדות או סדרה חוזרת של פגישות.

אם יש כמה מורים בקורס אחד, תוכל להתחיל, לערוך ולמחוק רק את הפגישות שאתה יצרת. אין באפשרותך להתחיל, לערוך או למחוק פגישות שתוזמנו על-ידי אחרים בקורס.

תוכל להציג את הפגישות הקודמות שלך בלשונית Past Meetings (פגישות שנערכו בעבר).

אם אתה משתמש Canvas‏, Moodle,‏ D2L/Brightspace או Schoology, באפשרותך לסנכרן פגישות עם לוח השנה של LMS על-ידי מתן הרשאה ל-Webex Education Connector ב-LMS.

1

ב-LMS שלך, עבור אל הלשונית Setup (הגדרה).

2

במקטע Authorize with LMS (‬‏‫ (מתן הרשאה באמצעות LMS), לחץ על Authorize (תן הרשאה) ופעל בהתאם להנחיות.


 

הסמל Authorize‎ (תן הרשאה) מופיע באפור לאחר שניתנה הרשאה.

1

ב-Webex Education Connector, עבור אל הלשונית Virtual Meetings (פגישות וירטואליות).

2

בלשונית Upcoming(בקרוב), חפש את הפגישה ולחץ על התחל.


 

אם הענקת הרשאה ל-Webex Education Connector עם ה-LMS ונכנסת אל Webex Meetings מהלשונית Virtual Meetings (פגישות וירטואליות), תוכל גם להתחיל פגישות מלוח השנה של LMS.

באמצעות Webex Meetings, תוכל להקליט פגישות ולהפוך פגישות אלה לזמינות בקורס באמצעות Webex Education Connector.

כדי שהקלטות של פגישות וירטואליות יופיעו ב-Webex Education Connector, עליך לתזמן את הפגישה ב-Webex Education Connector ולהיכנס ל-Webex מתוך Webex Education Connector כאשר תתחיל את הפגישה.


תוקף המפגשים של Webex Meetings יפוג לאחר כמה ימים של העדר פעילות. אנו ממליצים להתנתק ולהיכנס אל Webex מ-Webex Education Connector מדי כמה שבועות כדי לשמור שהמפגש ימשיך להיות פעיל.

1

במהלך הפגישה של Webex, לחץ על Record (הקלט).

2

בחר Record in cloud (הקלט בענן) ולאחר מכן לחץ על Record (הקלט).

3

בעת הצורך, לחץ על Record (הקלט), ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על Pause (השהה) ועל Resume (חדש פעולה) כדי שתהיה לך הקלטה אחת.
 • לחץ על Stop (עצור) כדי לסיים את ההקלטה הנוכחית.
לאחר שהפגישה הסתיימה או שהפסקת להקליט, ההקלטה מופיעה תחת הלשונית Recordings (הקלטות) במסך Virtual Meetings (פגישות וירטואליות). בהתאם לגודל הקובץ ורוחב הפס, קבלת ההקלטה ב-Webex Education Connector עשויה להימשך עד 24 שעות.

מתן ציונים

כאשר תפעיל מתן ציונים, מופיעה הקצאה בספר הציונים של LMS שנקראת Webex Meetings Attendance Assignment (הקצאת נוכחות של Webex Meetings). מסך Webex Meetings Attendance Assignment (הקצאת נוכחות של Webex Meetings) מציג את ציון הנוכחות של התלמידים, בהתבסס על הגדרות מתן הציונים בלשונית Setup (הגדרה).

התלמידים חייבים להצטרף לפגישה מהלשונית Virtual Meetings (פגישות וירטואליות) ב-Webex Education Connector כדי לתעד את נוכחותם.


אם שם התלמיד לא מופיע ברשימת הנוכחות, עליך לסנכרן את התלמידים באופן ידני או להפעיל את Webex Education Connector מתוך הקורס במערכת LMS לפחות פעם אחת.

לפני שאתה מתחיל

ודא שהענקת הרשאה ל-Webex Education Connector באמצעות LMS.

1

מתוך Webex Education Connector, חפש את המקטע Webex Meetings Attendance Grading (ציון נוכחות של Webex Meetings) ולחץ על Turn on (הפעל).

2

סקור את ההוראות ולחץ על לחצן Confirm (אשר).


 
לאחר שהפעלת את תכונת מתן הציונים בקורס, לא ניתן להשבית אותה.
3

הגדר את שקלולי הציונים של Present (נוכח) ו-Absent (נעדר).

4

קבע את התצורה של הגדרות ההקצאה הנוספות.

5

לחץ על Recalculate Course Grade (חשב מחדש את ציון הקורס).

הפעל את מתן הציונים לכל פגישה שעבורה ברצונך לתת ציוני נוכחות.

1

עבור ללשונית Virtual Meetings (פגישות וירטואליות) ולחץ על Past Meetings (פגישות שנערכו בעבר).

2

לחץ על הסמל Action (פעולה) ולאחר מכן לחץ על Enable Grading for Meeting (הפעל מתן ציונים עבור פגישה).

לאחר שתפעיל מתן ציונים עבור הפגישה, תלמידים שנכחו בפגישה או בשיעור והצטרפו באמצעות Webex Education Connector מופיעים כנוכחים עם השעה שבה הם הצטרפו. תלמידים שאינם משתתפים מסומנים כנעדרים.

בדיוק כפי שעליך להפעיל את מתן הציונים לכל פגישה בנפרד, עליך לחשב מחדש ציונים אחרי כל פגישה כדי לקבל את ציון ההקצאה.

הציון עבור כל תלמיד מחושב באופן הבא:
(ציון נוכחות)*(מספר הפעמים הכולל שהתלמיד היה נוכח)+(ציון היעדרות)*(מספר הפעמים הכולל שהתלמיד נעדר)/(סה"כ מספר הפגישות שנערכו*ציון הנוכחות)
.

1

עבור אל הלשונית Setup (הגדרה) וחפש את המקטע Webex Meetings Attendance Grading (ציוני נוכחות של Webex Meetings).

2

לחץ על Recalculate Course Grades (חשב מחדש את ציוני הקורס).

מה לעשות בשלב הבא

בדוק את ספר הציונים של LMS כדי לוודא שהחישוב מחדש בוצע בהצלחה.

אם תבצע שינויים כלשהם בנוכחות של פגישה, עליך לחשב מחדש את הציונים כדי שהשינויים שביצעת ייכנסו לתוקף. הדבר כולל שינויים כמו הפעלת מתן ציונים עבור פגישה, שינוי הנוכחות של תלמיד או השבתת מתן ציונים.

לאחר שתבצע שינויים כלשהם בנוכחות, עבור ללשונית Setup (הגדרה) ולחץ על ‎Recalculate Grades (חשב מחדש את הציונים).

ספריית הקלטות

ספריית ההקלטות מאפשרת לך ליצור הקלטות שאינן קשורות לקורס מסוים. השתמש בפגישה כדי להקליט את עצמך מלמד קורס או מסביר נושא בלי שיהיו משתתפים כלשהם בפגישה. תוכל לפרסם את ההקלטות בכל אחד מהקורסים שלך, כדי לעשות בהם שימוש חוזר מסמסטר לסמסטר.

1

עבור ללשונית Recording Library (ספריית הקלטות) ב-Webex Education Connector.


 

אם תתבקש, היכנס ל-Webex Meetings באמצעות שם המשתמש והסיסמה הרגילים של Webex.

2

לחץ על יצירת הקלטה חדשה.

3

סקור את ההוראות ולחץ על OK (אישור).

החדר האישי של Webex נפתח כדי שתוכל להתחיל את הפגישה.
4

לחץ על Record (הקלט) בפגישה של Webex, וודא שהאפשרות In the Cloud (בענן) נבחר כמיקום ההקלטה.

לאחר שהפגישה מסתיימת או לאחר שתפסיק את ההקלטה, ההקלטה תופיע בלשונית Recording Library ( ספריית הקלטות) כדי שתוכל לראות אותה ולפרסם בקורסים. ההקלטות לא יהיו זמינות לתלמידים עד שתפרסם אותן בקורס.

כדי שקורס כלשהו יופיע ב-Recording Library (ספריית ההקלטות), עליך להתקין את Webex Education Connector בקורס הזה ולפתוח אותו לפחות פעם אחת.

לחץ על Publish (פרסם) ובחר את הקורסים שבהם ברצונך להפוך את ההקלטה לזמינה.

לאחר פרסום ההקלטה, התלמידים יכולים לגשת אליה מהלשונית Recordings (הקלטות) בתוך Virtual Meetings (פגישות וירטואליות).

באפשרותך למחוק הקלטות שיצרת בלשונית Recording Library (ספריית הקלטות). מחיקת הקלטה מסירה אותה מהלשונית Recordings (הקלטות) תחת Virtual Meetings (פגישות וירטואליות) בכל הקורסים שבהם פרסמת אותה.

1

עבור ללשונית Recording Library (ספריית הקלטות) ב-Webex Education Connector

2

מצא את ההקלטה שברצונך למחוק ולאחר מכן בחר באפשרות Delete (מחק).

ההקלטה אינה זמינה עוד ב-Webex Education Connector, אך עדיין קיימת באתר Webex.

שעות קבלהבאפשרותך לתזמן ולארח שעות קבלה באמצעות Webex Education Connector. תחת הלשונית Office Hours (שעות קבלה), הגדר את זמינותך וציין את הזמנים שבהם התלמידים יכולים להיפגש איתך. שעות הקבלה שהגדרת חלות על כל קורס שאתה מלמד. אם יש כמה מורים בקורס, התלמידים חייבים לבחור אותך מרשימת המורים כדי לקבוע איתך פגישה.


פגישות בשעות קבלה מאפשרות לתלמידים לקבוע פגישות ישירות איתך. אם ברצונך לקיים שעות קבלה עבור תלמידים מרובים יחד, אנחנו ממליצים ליצור פגישה וירטואלית ולקרוא לה "שעות קבלה".

התכונה Office Hours (שעות קבלה) של Webex Education Connector מאפשרת לך לציין את הזמינות שלך בימים שונים ובשעות שונות כדי שהתלמידים יוכלו להיפגש איתך.

1

עבור ללשונית Office Hours (שעות קבלה) ב-Webex Education Connector.


 

אם תתבקש, היכנס ל-Webex Meetings באמצעות שם המשתמש והסיסמה הרגילים של Webex.

2

בלשונית Weekly Hours (שעות שבועיות), הגדר את הפריטים הבאים:

 • Meeting duration (משך הפגישה) - הגדר את משך הזמן עבור הפגישות שלך.

 • Meeting buffer (אגירת הפגישה) - את הגדר זמן האגירה לפני ואחרי פגישות.

 • Date range (טווח תאריכים) - הגדר את טווח התאריכים שבהם התלמידים יכולים לקבוע פגישות.

 • קבע שעות שבועיות - ציין את הימים והשעות שבהם אתה זמין מדי שבוע.

 • Time zone (אזור זמן) - הגדר את אזור הזמן עבור הפגישות של שעות הקבלה. אזור הזמן הזה יחול על כל הקורסים שבהם תפעיל שעות קבלה.

3

גלול למטה ולחץ על Save (שמור).

התלמידים יכולים כעת לבחור מועד לפגישה איתך. כאשר תלמיד מתזמן בהצלחה את המועד לפגישה בשעות הקבלה שלך, הפעילות הזו אינה זמינה עוד לאף אחד אחר. תקבל הודעת דוא"ל עם הקישור לפגישה ותראה את הפגישה ברשימה Upcoming Meetings (הפגישות הקרובות) באתר Webex שלך.

השתמש בתכונה Date Override (שינוי תאריך) כדי לשנות את הזמינות הכללית בתאריכים מסוימים כך ששעות הקבלה שלך ישקפו את זמינותך באופן מדויק. תוכל לחסום את הזמינות לחלוטין בתאריך מסוים, להסיר מרווחי זמן מתאריך מסוים או להוסיף מרווחי זמן חדשים לתאריך.

1

עבור ללשונית Office Hours (שעות קבלה) ולחץ על Date Override (שינוי תאריך).

2

בחר תאריך והשתמש באפשרויות הבאות כדי לשנות את הזמינות שלך בתאריך הזה:

 • שנה את האפשרות Available on this day? (זמין ביום זה?) למצב כבוי כדי לחסום את כל הזמינות בתאריך שצוין.

 • לחץ על סמל פח הזבל לצד מרווח זמן קיים כדי לחסום את הזמן בתאריך שצוין.

 • לחץ על +Add availability (הוסף זמינות) כדי להוסיף מרווח זמן חדש בתאריך שצוין.

3

לחץ על שמור.

מה לעשות בשלב הבא

באפשרותך להגדיר 50 שינויי תאריכים עתידיים לכל היותר בכל עת. כל הפגישות של שעות הקבלה שתוזמנו לתאריך לפני שהגדרת את שינוי התאריך יישארו מתוזמנות ללא שינוי. במידת הצורך, תוכל לתזמן מחדש את הפגישות האלה ב-Webex.

ציין אזור זמן עבור שעות הקבלה כך שהשעה תמיד תהיה עקבית כאשר התלמידים מתזמנים שעה להיפגש איתך.

1

עבור ללשונית Office Hours (שעות קבלה) ב-Webex Education Connector.

2

לחץ על Set weekly hours (הגדר שעות שבועיות) ובחר את אזור הזמן המועדף עליך.

3

לחץ על שמור.

אזור הזמן החדש יתעדכן בכל הקורסים שאליהם אתה רשום. כל הפגישות שתוזמנו לפני כן יישארו באזור הזמן המקורי.

ניתוח

בדף Analytics (ניתוח), תוכל לראות כמה מרחבי ב-Webex נוצרו על-ידך ועל-ידי התלמידים שלך, מה המספר הכולל של הפגישות שתוזמנו (כולל פגישות, אירועים ומפגשי הדרכה) וכמה שעות קבלה שוריינו בסה"כ.